Besöksbokning tips som får dig att inte tappa sugen i din besöksbokning

Mötesbokning handlar enbart om mötesbokning

Besöksbokning tips – snabbt det grundläggande

»Besöksbokning tips för dig som ska börja med besöksbokning.«
»Besöksbokning tips för dig som jobbar med uppsökande försäljning och återkommande bokar besök.«

  • Tänk noga igenom ditt mål du har med att ta kontakt med just den här personen!
  • Anpassa hur ska du presentera ditt budskap till vad du tror intresserar just den här personen.
  • Ringer du upp ska du ha som utgångspunkt att du ringer på en för personen olämplig tidpunkt.
  • Tänk på att du ska på mindre än 60 sekunder skapa intresse hos den andra personen.
  • För att snabbt boka in en tid direkt, prova att använda ”alternativmetoden” d.v.s. du styr med hjälp av 2 alternativ: t ex ”Passar det bäst på tisdag förmiddag eller onsdag eftermiddag?”
  • Förbered dig på både frågor och invändningar från personen du tar kontakt med.
  • Börja aldrig argumentera med personen!
  • Om personen säger att han inte är intresserad: låt honom förstå att det är helt OK. Känns situationen trygg för dig, fråga gärna om skälet till varför personen inte vill träffas ”just nu”.
  • Försök förstå personens situation och nuläge. Lyssna aktivt och ställ frågor. Lyssna dig till vad som just nu ”bekymrar personen allra mest”.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Besöksbokning tips – lär dig hantverket, tekniken, metoderna

»Jag vill motivera dig att löpande träna på hantverket att boka möten. «
»Har du en bra teknik för att boka in dina möten?«
Kom ihåg att mötesbokning enbart handlar om mötesbokning.

D.v.s. du kan inte sälja något av värde som kräver kundens medverkan när du tar första kontakten. Fokusera dig på att skapa intresse för mötet och inget annat.

Framgångsfaktorn är att du jobbar fokuserat och enligt en plan. Resten är idogt arbete. Uthållighet och frekvens är avgörande för att lyckas.

Poängen ligger i att det är ett renodlat hantverk. Och till och med ett kreativt och roligt hantverk. Ett detektivarbete om du så vill, där du vet att alla inte kommer att välja dig eller att du inte kommer att välja dem. Belöningen ligger i att kan du skapa intressanta möten med människor, kommer de att bli bra kunder i framtiden.

Besöksbokning tips – förbered dig praktiskt

»Tar du dig tid att boka möten, eller skjuter du på det?«
»Känner du dig bekväm när du kontaktar en person som inte vet vem du är?«

Gör ett system med listor – det gör att du känner dig behagligt effektiv

När du ska ta kontakt gäller det att du har ett rejält underlag att jobba utifrån. Ha alltid massor av kontakter, så att du kan hålla tempot uppe och så att det är lättare att betrakta arbetet och dess resultat som ren statistik.

Du kan dela upp underlaget i tre olika grupper

ARBETSLISTAN: den målgrupp som du bestämt dig för att fokusera.
ÖNSKELISTAN: de som du drömmer om att få som kunder.
VÄNTELISTAN: de som du finner längs vägen och funderar på att kontakta när du hinner.

Använd dina nätverk

Be om hjälp att introducera dig, så sparar du en massa tid och vånda. Det är så mycket enklare att ta kontakt med någon och hälsa från en gemensam bekant.

Besöksbokning tips – förbered dig mentalt

”Är du inställd på att förbättra din mötesbokning och lägga tid på det?”

Alla människor är fullt upptagna med sina egna angelägenheter

Av det skälet gäller det att hitta något som anknyter till personens utmaningar, intressen och önskningar när du vill träffa dem. Precis som de som vill träffa dig måste slå an en ton i ditt inre. Jobba på att hitta en gemensam nämnare er emellan.

Att bara höra av dig och berätta vad du själv är intresserad av hjälper dig inte att få tillgång till en persons tid. Du måste knyta an till något som personen kan känna igen sig i. En ”krok” som personen rent av blir nyfiken på. Varför ska personen annars ge dig av sin dyrbara tid?

Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd