Bra kundbemötande tips hur du blir en bra säljare

Bra kundbemötande handlar om förtroende och tillit

Bra kundbemötande tips, låter även känslor och motivation ingå som goda råd till dig.

Kunder är skapade med tankar och åsikter.

De har behov och känslor. Därför ska du alltid jobba utifrån att du lever av kunder som av egen fri vilja har valt dig. Samma fria vilja kan göra att de aldrig mer kommer tillbaka. Detta är lätt att glömma.

Helt klart är det viktigt att ha produktkunskap. Men, kundförståelse är ännu viktigare för att kunna ge god kundvård. Att du kan förstå din kund bygger på att du kan förstå dig själv.

Är du en person med social kompetens är du en person som förstår dig själv. Det är ett villkor för du ska klara av att sätta dig in i andra människors situation.

En förutsättning för att förstå andra är att du har självkännedom.

Vill du få fler ”bra kundbemötande tips” kan du skaffa dig det i säljutbildningen »Kundbemötande och kundrelation«.
Säljkurs online i din dator, smartphone eller surfplatta.

Självkänsla och självförtroende

Du måste förstå dig själv om du ska förstå andra.

Medvetenhet och självkännedom är första steget i att förstå andra.

Om du inte förstår dig själv är risken stor att du får fel attityd. Att du söker fel hos andra istället för hos dig själv när det uppstår problem. »Det var för att kunden sa som hon sa, som jag reagerade som jag gjorde«.

Om du skyller dina brister på andra, så blir du själv ett hjälplöst offer. Om dina problem beror på människorna omkring dig, hur ska du då kunna klara av dem? Till slut beror hela ditt välbefinnande på hur omgivningen behandlar dig.

Hantera känslor

Bra kundbemötande räknar in din förmåga att förändra dina svagheter.

Om du inte tror på att du kan förändra dina svagheter. Om du inte tror att du kan åtgärda dina brister – varför ska du då ens försöka?

Du måste först veta att du har brister

Sedan måste du förstå att du kan arbeta med dem.

Sedan måste du förstå att du kan arbeta med dina brister.

Och veta att du faktiskt kan förändra dig.
Detta gäller även dina känslor. Börjar du försvara dig med ord som »det är min stil« eller »jag är född sådan« är du ute på mycket tunn is. Då kommer du ohjälpligt att stagnera.

Dina känslor styrs bland annat av det du säger till dig själv. Finns inte tron på förbättring, så är det svårt att bli motiverad.

Vet du att det är dina egna känslor som spelar dig ett spratt. Vet du att du faktiskt kan påverka dem. Då är det lättare för dig att bli motiverad och att åtgärda problemen.

Motivation

Bra kundbemötande tips inbegriper din strävan att motivera dig.

Det är svårt att motivera dig för en sak som du inte tror kommer att ske.

Börjar du däremot att drömma, för att sedan hoppas får du en helt annan effekt. Tror du på att din dröm kan bli sann, då kommer också din motivation.
När du vet att du kan nå ett mål börjar hjärnan visa upp bilder på din mentala filmduk. Dessa bilder motiverar dig till handling.

Det bästa är om du kan se framgången innan framgången kommer. Kan du göra det är det bästa sättet för dig att motivera dig själv.

.

Att se resultatet av din strävan motiverar dig

Om du tror att du kommer att nå ett visst mål, så börjar du planera och tänka dig in i situationen.

Du ser dig själv i målbilden som du drömmer om.

Dessa bilder påverkar din kreativitet. Det påverkar din förmåga att skapa lösningar.

Det får dig att sträva mot det mål du vill nå.

Avläsa andras känslor

Ju mer kunskap du har om dig själv, desto lättare är det att klara av att göra olika kunder nöjda.

Om du vet vad som gör dig ledsen, glad, motiverad, nedstämd eller arg så är det lättare att förstå andra.

Om du vet hur och varför du reagerar på ett visst sätt, så kan du behärska dig eller lägga band på dina känslor.

Är det så att du inte vet hur du reagerar, är det mycket svårt för dig att förändra dig. Eller om du inte vill veta varför du reagerar på ett visst sätt i en given situation. Istället börjar du söka fel i omständigheterna eller hos din affärspartner eller kund.

Ibland är din prestige ett hinder. Du vill helt enkelt inte erkänna att det beror på dig själv. Att det är din egen själviskhet, ära, svartsjuka, avundsjuka eller girighet som spelar dig ett spratt.

Vårda relationer

En serviceperson som visar empati är ofta en person som kan vårda relationer.

Om du kan lägga undan ditt eget ego är du en vinnare.

Men, gör det utan att för den skull utplåna dig själv. Och, gör det genom att istället fokusera på din kund. Då blir du en mästare på att vårda relationer.

Att ge till andra ger mycket tillbaka.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd