Tvåvägskommunikation ökar din försäljning

Tvåvägskommunikation handlar om att prioritera dialog och bra berättelser.

Tvåvägskommunikation är tankeutbyte

Bra tvåvägskommunikation med olika kommunikationssätt skapar starka kundrelationer.

Att du har förmågan att kommunicera är avgörande för att du ska kunna leda dina kunder fram mot ett bra beslut.

Kan du inte förmedla dina idéer till andra kommer du aldrig att få några givande relationer.

Kommunikation är utbyte av tankar mellan människor

Kommunikation är utbyte av uppfattningar som syftar till någon slags handling.

Kommunikation är att uttrycka dina tankar till andra.

Kommunikation är ett utbyte av idéer.
Hur du känner det inför andras idéer.
Hur du tror andra känner det inför dina idéer.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Bra kommunikation är en tvåvägsprocess

Du måste uttrycka dina tankar och göra dem begripliga om de ska accepteras.

Du måste också förstå andras tankar. Det är ett krav om du ska kunna samarbeta med andra på ett effektivt sätt.

Det mesta du gör sker i samspel med andra.

Du kan arbeta vid sidan av människor eller genom dem.

Men hur du än gör, måste du kunna kommunicera om du väljer att arbeta genom andra människor.

God kommunikation är mer än tankeutbyte

Det handlar också om utbyte av känslor och attityder.
Du måste inse att känslorna utgör en viktig del av din kommunikation.
Du måste förstå att du kan använda känslorna för att förbättra kommunikationen.

Uttryck dig på ett äkta sätt.

Det är viktigt att du utvecklar din förmåga att uttrycka dig på ett äkta sätt. Därför att ”leda dina kunder till bra beslut” handlar väldigt mycket om en ärlig och öppen dialog.

Kommunikation är empati.

Empati handlar om att komma bra överens med andra. Empati är nära besläktat med det vi kallar relationsförmåga.

Empati är inlevelseförmåga.

Empati är att se och att känna. Empati är att förstå situationen och omständigheterna från den andras utgångspunkt.

Vill du skaffa dig djupare kunskper om ”tvåvägskommunikation” får du det i säljutbildningen »Kundnytta och kundkommunikation«.
Säljkurs online i din dator, smartphone eller surfplatta.

Sätt dig in i andra personers situation

Det är din känsla och förståelsen för den andras beteende som är källan till bra kommunikation.
Det är denna insikt som får dig att bry dig om kundens situation.
Det ger dig en inblick som får dig att flexibelt och uppriktigt sätta dig in i kundens behov.
Så att du på ett objektivt sätt tar dig an och försöker hjälpa kunden att nå en lösning på sina problem.

Empati innebär att du förstår den andra.

Att du förstår även om du inte nödvändigtvis håller med henne.
Att du förstår utan att fullständigt accepterar hennes sätt att se på saken.
Men att du inser att hon, likaväl som du själv, har rätt att få sina behov tillgodosedda.

Empati leder till att ditt sätt att kommunicera förbättras.

Tvåvägskommunikation byggs med empati.

Med hjälp av empati kan du uttrycka dig själv bättre. Därför att med empati kan du gå utanför dig själv. Empati hjälper dig att leva dig in i relationerna mellan olika personer.

Du får förmågan att leva dig in i de flesta relationer – även relationer som inte är dina egna.

Din förståelse för relationer påverkar dina möjligheter att nå dina mål

Du måste förstå den inverkan som personliga relationer har på dina möjligheter att nå dina mål.

Du kan nå mål trots eller genom andra personer

Du kan nå dina mål med eller utan andras hjälp.
Du måste förstå att det är mycket lättare att förverkliga dina mål med andras hjälp.
Betydligt enklare än att försöka nå samma mål ”trots andra”.

För att du ska nå dina mål måste du ta itu med personliga förändringar.

De lösningar du kommer fram till – för att nå dina egna mål – för med sig personliga förändringar.

Du behöver få dina egenskaper att utvecklas.

En förbättring som måste bli verklighet innan du kan se resultatet – att du lyckas komma bättre överens med dina kunder.

Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

För att du ska klara av att
påverka dina kunder ”att fatta bra beslut”
måste du klara av att förändra dig själv.

Din förändring är ett villkor
för att du på ett lyckat sätt ska kunna
ta dig an dina kunder med bättre framgång.

Det är en förutsättning
för att du ska klara av
att påverka dina kunder gynnsamt
i din strävan att nå dina egna mål.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd
Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Lyckas med din tvåvägskommunikation i ditt säljsamtal.

Det bästa med ett personligt säljsamtal är att du kan vara social. För i ett säljsamtal kan du prioritera tvåvägskommunikation.

I säljsamtalets inledning får du inte gå vilse och starta upp med information. Fakta och information om egenskaperna hos din produkt/tjänst passar bättre i slutskedet av säljsamtalet. Eller, när kunden uttryckligen ber dig om information.

Det är få kunder som vill bli översköljda med din produkts egenskaper. De vill istället ha en tvåvägskommunikation. Där de får ta del av ditt engagemang och inspiration, eller hur?  Därför gäller det att inte se säljsamtalet som en informationskanal. Utan istället som en kommunikationskanal. En tvåvägskommunikation så att en långsiktig relation med din kund kan skapas.

Och ja, även om målet är att så småningom Få fler kunder så ska du definitivt tänka långsiktighet och tvåvägskommunikation.

Men hur ska vi egentligen tänka för att skapa en hållbar och äkta tvåvägskommunikation? Det har du just läst ovan, i inlägget om tvåvägskommunikation!

Som sagt om tvåvägskommunikation:

Tvåvägskommunikation handlar om att
prioritera dialog och bra berättelser.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd