Kundbemötande #3

Visa fram ett fulländat kundbemötande.

»Kundglädje arbetets« 3:e steg.

Agera vid kundmötet så att du vinner kundens förtroende och får ett meningsutbyte med kunden. Då säkrar du att ditt kundbemötande skapar kundförtroende. Så att du kan lyssna av och förstå hur du ska tillgodose kundens behov.

Till toppen