Kundnytta #7

Medverka till ökad vinst för din kund och få kundens erkännande att du levererar kundnytta i särklass.

»Kundglädje arbetets« 7:e steg.

Tydliggör din kundnytta genom att slita hårt för att öka din kunds intäkt och resultat. Du leverera kundfördelar som output av alla de åtgärder du uträttar för din kunds räkning. Din kundnytta är summan av var och en av dina insatser och prestationer som bidrar till att öka kundens kundvinst.

Till toppen