Effektiv kommunikation gör att du kommer bra överens med din kund

Förbättra ditt sätt att föra fram dina idéer till dina kunder

Hur du kommer bra överens med dina kunder.

Börja med att fundera på hur dina kunders beslutsprocess ska inverka på ditt val av försäljningsstrategi.

Vissa säljare tror att kunder baserar sina beslut på fakta, kunskap och expertis

Mycket av det som skrivits de senare åren pekar på att så inte är fallet.

»Vi köper med hjärtat, men motiverar med hjärnan.«

Vill du ha djupare kunskper om ”effektiv kommunikation” får du det i säljutbildningen »Kundnytta och kundkommunikation«.
Säljkurs online i din dator, smartphone eller surfplatta.

Kommunikation mellan människor har stor inverkan

»Att kunna kommunicera har verkligen betydelse.«

Att behärska hur du ska skapa effektiv kommunikation.

Det är grunden för att nå framgång i säljarbetet.
Därför måste du klara att förmedla dina idéer till dina kunder och andra partners.
Klarar du inte det kommer du aldrig att uppleva några riktigt hållbara relationer.

Tvåvägskommunikation är bra kommunikation

Du måste uttrycka dina tankar och göra dem begripliga innan de kan accepteras.

Du måste också förstå andras tankar om du ska kunna samarbeta med dem på ett effektivt sätt.

Det mesta du gör sker i samspel med andra


Du kan arbeta vid sidan av människor eller genom dem.

Men hur du än gör, är det uppenbart att du måste kunna kommunicera om du väljer att arbeta genom andra människor.

Och det är definitivt situationen i fallet försäljning.

Effektiv kommunikation är mer än tankeutbyte


Det handlar också om utbyte av känslor och attityder.

När du inser att känslorna utgör en vital del av kommunikationen kan du använda dem för att få bättre effekt.

Det är därför väsentligt i försäljning att du utvecklar din förmåga att uttrycka dig på ett äkta sätt.

Kommunikation med empati hjälper dig att nå fram till andra

Empati handlar om något som är nära besläktat med vad vi vanligtvis kalla relationsförmåga.
Eller att komma bra överens med andra.

Empati innebär att du förstår den andre.

Även om du inte nödvändigtvis håller med honom eller fullständigt accepterar hans sätt att se på saken.

Känslorna styr mycket mer än vi tror

Det är känslor du måste använda för att komma bra överens med kunden.

Det gäller för dig att göra dig köpbar för kunden.

Så att hon väljer att köpa av dig.

Därför måste du verkligen sätta dig in i kunden för att förstå vad hon tänker och känner.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Att vara 100% närvarande
i din kunddialog är superviktigt.

Om du inte är närvarande
utan istället tänker på ”om vad” och ”hur” du ska prata,
så märks det och kunden tappar intresset.

Du ska vara så påläst, att du till 100 % kan koncentrera dig på din kund.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd