Vinn kundens förtroende – med ”enkelhet”

Enkelhet öppnar kundens hjärta!

För att bygga en hållbart varaktig kundrelation ska du prioritera enkelhet.

För att vinna kundens förtroende ska du eftersträva enkelhet.

För att eftersträva enkelhet åt din kund, sätt högt värde på enkelhet.

Enkelhet måste utformas

För att kunna utforma ”det enkla”, måste du veta exakt vad du håller på med och vad du har som mål att uppnå.

Allt som finns där måste inte finnas där.

Ändra om du kan – börja om från början om du inte kan.

Koncept/begrepp är det mänskliga sinnets sätt att förenkla världen runt omkring.

Om enkelhet är ett verkligt värde för din kund, måste du vara beredd att prioritera ner andra värden för att få enkelhet.

För vems skull utformas enkelhet?
För din kunds skull så klart.

Vem kommer att dra nytta av den enkelhet du utformar och skapar?
Kunden så klart.
Enkelhet öppnar kundens hjärta!

Komplexitet skadar alla.

Inte minst skadar din komplexitet din kundrelation. Är du, och gör du det komplicerat vinner du inte kundens tillit. Komplexitet tröttar ut din kund.

Så enkelhet är allas angelägenhet. Det gäller även dina kollegor och medarbetare på ditt företag.

Så varför inte låta alla i ditt företag hjälpa till? Gör du och ni det, kommer din kund att gilla ditt företag. Ni kommer att imponera på er kund.

Vill du skapa enkelhet,
ska du prioritera dessa punkter:

  1. Sätt ett högt värde på enkelhet.
  2. Var fast besluten att söka enkelhet.
  3. Förståelsen för ”enkelhet” är avgörande.
  4. Utforma alternativ och möjligheter.
  5. Utmana och våga förkasta befintliga värderingar.
  6. Var beredd att börja om igen.
  7. Använd koncept.
  8. Bryt ner till mindre enheter.
  9. Prioritera ner andra värden till fördel för enkelhet.
  10. Var klar över för vars skull enkelhet utformas – d.v.s. ”för kundens skull.

Sätt ett högt värde på enkelhet

Kunder sätter värde på enkelhet, men vanligtvis med underordnad prioritet.

Enkelhet är bra – men bara så länge som det inte är i motsättning mot andra värden.

När saker är mycket komplicerade önskar din kund oftast enkelhet. Men, när det inte är komplicerat eftersträvar kunden sällan att göra saken så enkel som möjligt. Enkelhet är sällan ett huvudmål.

Om du inte sätter ett uttalat högt värde på enkelhet är det osannolikt att enkelhet skall bli verklighet.

Var fast besluten att skapa enkelhet

Det är inte tillräckligt att sätta värde på enkelhet bara när den finnas där.

Du måste vara motiverad och ha bestämt dig för att göra en aktiv insats för att göra det enklare.

Enkelhet är inte sekundär lyx att läggas ovanpå andra saker. Kraften att förenkla måste vara sprungen ur den egna attityden. Denna inställning skall också ha stöd i ditt företag och dess kultur liksom hos nyckelpersoner som utformar mål, visioner och ramarna för aktiviteter.

Det är nödvändigt att investera i tid, tankeenergi, utformningsinsatser liksom pengar i att skapa enkelhet.

Förståelsen för ”enkelhet” är avgörande

Du måste vara mycket klar över vad du försöker göra. Detta gäller även för alla på ditt företag.

Om du försöker att förstå en situation eller en process måste du känna till denna mycket väl.

Gör du inte det så riskerar resultatet av ditt arbete att bli enkelspårigt i stället för enkelt (jämför inifrån ut istället för utifrån in).

Sann enkelhet kommer från grundlig förståelse. Enkelhet före förståelse är mindre värt. Det är enkelheten efter förståelse som har ett värde.

Utforma alternativ och möjligheter

Tyngdpunkten ligger på utformning.

Analys spelar en viktig roll i förenkling men i slutändan måste du utforma en väg framåt.

Utformningsprocessen fordrar kreativitet och lateralt tänkande. Det handlar inte om att utforma ”ett rätt sätt”. Det är mer en fråga om att utforma alternativ och möjligheter, och sedan välja ett av dem.

Den första tanken är sannolikt inte den bästa. Det är därför det är så viktigt att fortsätta tänka och att ta fram ytterligare möjligheter.

Utmana och våga förkasta befintliga värderingar

Allt måste ifrågasättas.

Allt måste motivera sin fortsatta existens.

Saker som behövts en gång kanske inte längre behövs.

Om något inte kan motiveras skippa det. Om du vill behålla något av hänsyn till traditionen låt det vara ett medvetet beslut.

Var beredd att börja om igen

Det är mycket lättare, och frestande att försöka, att ändra en befintlig verksamhet eller struktur för att göra det enklare.

Men ibland måste du kunna börja om från början.

Var tydlig med vad du försöker göra för att sedan gå lös på att utforma ett sätt att göra det – ignorera då det befintliga systemet helt.

Använd koncept

Koncept är vägen för mänskliga sinnet att förenkla omgivningen och världen.

Det är vägen för att vinna kundens hjärta.

Om du inte vill använda koncept då arbetar du med detaljer. Och, det är omöjligt att ändra läge i sidled från detalj till detalj. Du måste först gå tillbaka till ett koncept och sedan ut från detta koncept hitta en annan väg framåt.

Koncept är ramen för första steget i tänkandet med att fastställa en allmän inriktning och syfte. När du har detta kan du hitta alternativa sätt att genomföra konceptet med konkreta idéer och konkreta detaljer.

Kom ihåg att egentliga syftet med koncept är att vara generell, svävande och oskarp.

Bryt ner till mindre enheter

Att organisera en mindre enhet är givetvis enklare än att organisera en större enhet.

De mindre enheterna i sig är organiserade för att tjäna det större syftet.

Denna uppgift går ut på decentralisering och delegering.

För att förstå något kan du behöva dela upp det i mindre delar – genom analys eller genom ändamålsenlighet.

Komplexa system fungerar bäst när det finns delsystem, som vart och ett har en enklare organisation som är integrerad i helheten.

Prioritera ner andra värden till fördel för enkelhet

Ett system som syftar till att vara helt fullständigt kan vara mycket komplext.

Du kan behöva byta bort fullständighet för enkelhet.

Sen utformar du ett parallellt system för att hantera undantagsfallen. Så länge felen förblir oacceptabla kan du behöva byta perfektion mot praktisk enkelhet.

Enkelhet är ett konkret värde och du kanske måste ge upp vissa andra värden för att vinna enkelhet. Att på detta sätt byta ut kräver en säker känsla för värderingar och prioriteringar. Det är oftast omöjligt att få allt, så det ställer krav på ett val mellan olika värderingar.

Det är viktigt att noga överväga och vara medveten om de val som görs.

Var klar över för vars skull enkelhet utformas

Utformas enkelhet för kunderna (användarna) eller för dig/er som leverantörer?

Utformas enkelhet för att öppna kundens hjärta?

Utformas enkelhet för att förbättra kundrelationen eller för att förbättra kundnyttan?

Utformas enkelhet för att underlätta tillverkningen eller för att underlätta underhållet? Utformas enkelhet för att underlätta drift eller kostnadsbesparing?

En förändring av komplexitet kan innebära att ett system blir mycket enklare för kunden, men mycket mer komplicerat för dig/er som leverantör (operatören). Oftast är fallet det motsatta.

Vem är tänkt att dra nytta av förenklingen? Om det inte ”är kunden” som drar nytta av förenklingen, vem är det då som kommer att dra nytta av förenklingen?

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Lateralt tänkande är ett otraditionellt angreppssätt av en frågeställning, som i vissa fall kan ge oväntade enkla lösningar på svåra problem. Begreppet myntades av Edward de Bono i hans bok The Use of Lateral Thinking från 1967, http://www.adlibris.com/se/bok/lateral-thinking-9780091955021

Tekniken för lateralt tänkande handlar mycket om att hitta nya infallsvinklar på ett problem. Jämfört med traditionell problemlösning läggs därför mer tid på att fundera på olika sätt att betrakta problemet innan man ger sig in i själva arbetet med att hitta lösningar.

Dr. Edward De Bono, född 19 maj 1933 på Malta, som efter studier i medicin och psykologi publicerat 62 böcker med översättningar till 37 språk. Han menar att vårt tänkande är vårt viktigaste verktyg, och att det krävs träning för att förbättra det; ”idag tänker vi inte bättre än under antiken”.

Kreativitet är inte något som vissa har, utan något man lär sig, mycket med hjälp av disciplin. De Bonos mest kända metoder är lateralt tänkande och sex tänkarhattar.

Edward de Bono, brittisk läkare och författare som är förknippad med tankar kring kreativitet.
Dr. Edward De Bono