Enkelt säljstöd för att leda dig själv

Som säljare arbetar du genom andra

Att “få saker gjorda genom andra”
är en bra beskrivning på förmågan
att lyckas nå säljresultat.

Att styra din tid är att
få saker gjorda i rätt tid
genom rätt människor.

En sådan definition stämmer även på “time-management”.

En notering i ditt säljstöd gör att du övervinner frestelsen att skjuta upp

Det som först och främst krävs för att du ska kunna styra din tid är att du kan styra dig själv.

 Få andra involverade i din plan

Att få andra omkring dig att på ett gynnsamt sätt platsa i dina planer

Om du själv klarar att gå framåt i rätt riktning och i enlighet med dina väl genomtänkta planer, blir det lättare att få andra omkring dig att på ett gynnsamt sätt platsa i dina planer.

Alltför ofta skjuter vi upp det vi ska göra.

Den viktigaste orsaken till att vi dröjer med att göra det vi ska är vanligtvis rädsla.

Vi tvekar att fatta beslut därför att vi är rädda för att begå misstag. Ibland verkar ett projekt så stort att vi fruktar att inte klara av att slutföra det. Då skjuter vi upp saken genom att påstå att vi behöver mer information innan vi bestämmer oss. Vi säger att det kan vänta till nästa dag eller att vi inte vill starta med ett så stort jobb så sent på dagen.

Att helt enkelt skriva ned en rad små uppgifter som rör det stora projektet i ditt säljstödsprogram kan vara nog för att övervinna frestelsen att skjuta upp.
Små detaljer skapar en liten öppning i det stora projektet. Eftersom en sådan liten deluppgift lätt kan klaras av på några minuter.

Då det inte finns någon risk att misslyckas genom att ge sig i kast med den “mindre deluppgiften”, kommer din notering i ditt säljstödsprogram att hjälpa dig övervinna rädslan. När du väl börjat ta tag i deluppgiften ökar din entusiasm. Och det gör att du får det självförtroende som du behöver för att fortsätta. Du får entusiasmen som gör att du kommer till handling och får ett avslut.

Engagera andra

För att kunna styra din tid krävs att du på ett ändamålsenligt sätt delegerar uppgifter till andra.

Att använda tid till att lära en nyanställd hur säljrapporten ska skrivas eller visa din nya säljkollega var förrådet av säljmaterial finns, är produktivt. Att tre månader senare fortfarande hjälpa den nyanställde med säljrapporten eller varje fredag morgon kolla förrådet av säljmaterial, visar att du plottrar bort din egen värdefulla tid och gör dina kollegor yrkesmässigt till krymplingar.

Vinningen med ditt säljstödsprogram

Slit mindre och öka din säljeffektivitet med 15 – 80 %.
  1. Må gott.
  2. Nå resultat och nå dina mål.
  3. Bli framgångsrik och nöjd med dig själv.

Goda framsteg är ofta produkten av mer tid och mer pengar.

Medgång blir till när du upplever dig som framgångsrik.

Kvalitetstid

Ett av de bästa sätten att styra din tid effektivt är att se till att all tid blir kvalitetstid genom att vara fullt närvarande i allt du gör.

Utestäng allt annat från ditt sinne när du arbetar med till exempel en rapport.
Lyssna uppmärksamt när du talar med en kollega istället för att försöka signera brev medan ni samtalar.

Vägra ta emot störningar. 

Säljstöd

Lite historik om säljstöd.

Det började med Tom Watson i slutet av 1800-talet

Efter att Tom arbetat bland annat som lärare och bokhållare fick han jobb som säljare av kassaregister vid NCR (National Cash Register) i nordöstra USA. På den tiden var kassaregister en relativt ny företeelse med en jungfrulig marknad. Den unge Tom lärde sig säljaryrket fort och blev med tiden framgångsrik.

Enkelt säljstöd med kartläggning och kategorisering

En viktig bidragande orsak till Toms framgång var en noggrann kartläggning och kategorisering av kunderna.

Med den viktiga informationen i ett välskött kartotek, var han oftast bättre rustad än sina konkurrenter när det kom till avslut, vilket innebar att han hade en stor konkurrensfördel.

Tom Watson startade senare ett eget företag, som med tiden blev mycket framgångsrikt.

Han gick bort 1956, helt ovetande om att vi än i dag tillämpar enkelt säljstöd.  Även idag, är vi i behov av vi ett enkelt säljstöd. Precis så som Tom krävde för att nå sin säljframgång. Också idag får vi hög säljeffekt enligt samma metod till strukturerad försäljning som Tom använde. Skillnaden är tekniken att hantera information i intelligenta CRM-system.

Ett bevis på det höga värdet i Toms “uppfinning” av ett enkelt säljstöd, är överlevnaden i det företag han grundade. Företaget som Tom grundande lever än idag. Det framgångsrika företaget är IBM.

Säljstöd idag

Snabb och enkel tillgång till viktig information är avgörande!

Att vara säljare är ett svårt yrke som kräver kunskaper

Inte bara om företagets produkter och hur dessa kan lösa olika kundbehov.
Han eller hon ska också hantera konkurrentkunskap och vara en god förhandlare samt ha social kompetens för att passa in i alla möjliga sammanhang.

Snabb och enkel tillgång till viktig information är därför avgörande för den som ska lyckas i sitt arbete. Med ett välutvecklat och lättanvänt CRM-system kan marknadsbearbetningen bli mer målinriktad och effektivare. Vilket i sin tur leder till fler och lönsammare affärer.

Säljstöd och CRM vad innebär det?

Datoriserat Säljstöd eller CRM, namnen är många men definitionerna inte alltid enhetliga och tydliga.

Några korta fakta för att ge ökad klarhet

CRM är en förkortning av ”Customer Relationship Management”:

  1. CRM ska vara en samordnad del av företagets affärsstrategi och ett strategiskt verktyg för uppföljning av verksamheten mot satta mål.
  2. CRM är ett verktyg för kartläggning och kategorisering av kunder och kundämnen.
  3. CRM ska utgöra ett lättanvänt stöd för det dagliga försäljnings- och marknadsarbetet.

Tydliga mål och syften

Många införanden av datoriserat säljstöd - CRM - har misslyckats därför att företagen inte haft tydliga mål och syften

Många har misslyckats därför att de saknat en genomarbetad strategi över vad man vill uppnå.

En annan orsak kan vara att man gjort införandet av ett CRM-system till ett IT-projekt istället för ett projekt för sälj- och marknadsfunktionerna.

Det är därför av största vikt att man har tydliga och mätbara mål för vad man vill uppnå. Och, att besluten är väl förankrade i företagsledningen.
CRM är inte ytterligare ett datasystem. CRM är ett arbetssätt för effektiv sälj- och marknadsbearbetning. Därför har det stor strategisk betydelse att besluten är väl förankrade.

Bra säljstöd

Ett bra säljstöd ska hjälpa säljare att administrera och följa upp kundämnen och leads.

CRM-system kan också tillhandahålla ett komplett stöd för en säljprocess – från “säljtratten” till order.

Det kan både vara för en längre säljprocess eller för att komma till avslut under ett säljsamtal.

Enkelt säljstöd är lätt att vidareutveckla och automatisera

Ett inbyggt säljstödsystem öppnar för olika grad av automation och effektiviserade hjälpmedel.

Som till exempel automatiserad generering av offerter.
En del CRM-system innehåller också stöd för ledning av en säljgrupp. Med till exempel automatiserad fördelning av uppföljning av inkommande förfrågningar eller kundsamtal.

Video

Ditt säljstöd
ger dig en stor
konkurrensfördel.

Dina noteringar i
ditt säljstödssystem
gör dig bättre rustad än
dina konkurrenter när
det kommer till avslut.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd