Förbättra kundrelationer och utveckla din kundbas

Förbättra kundrelationer och förbättra balansen i kundbasen.

Basen i framgångsrik försäljning
är relationer

Tala med en person om honom själv och han kommer att lyssna i timmar.

Förtroende + Värde + Dialog = Relation

Säljprocessen börjar med att du skapar förtroende.

Förtroendet uppnår du genom öppenhet och tillit.
Förenklat kan du säga att om du ger förtroende får förtroende.

Öppenhet + Tillit = Förtroende

Först skapar du i dialog med kunden ett förtroende.

Efter att du lyckats med det använder du förtroendet som bas för att vaska fram konkreta behov. Detta för att kunna urskilja det värde och den nytta som är avgörande för kunden. Det värde som utgör motivet för kunden för att vara beredd att agera och investera. Nyttan är på det sättet en avkastning av din insats när du dragit bort vad din ansträngning kostar dig. I praktiken består nyttan och kundvärdet av två typer av fördelar för kunden. Såväl ekonomiska som sociala fördelar.

Nytta = Värde = Avkastning – Kostnad = Ekonomiska och sociala fördelar

Det pratas ofta om ekonomiska fördelar. Men sociala fördelar förs inte på tal lika engagerat och strukturerat. Det är en brist. Du ska veta att sociala fördelar ofta hänger ihop med de drivkrafter som är viktiga för relationen. Det kan vara tillhörighet, framgång och prestige. De sporrar ofta starka drivkrafter hos oss människor.

De sociala motiven är ofta minst lika starka som de ekonomiska skälen.

Att du arbetar med det som säljare kan ge dig stor avkastning. Att aktivt arbeta med att spåra och stilla sociala behov kan vara oerhört effektivt. Det handlar om att hjälpa människan bakom kunden. Det kan röra sig om att ge kunden stöd i sin karriär eller i det sociala nätverkandet. På högre nivåer i organisationer är detta både vanligt och i många fall avgörande.

Efter att du identifierat ett konkret behov måste du förankra det

Det gör du med ett starkt fokus och med god retorik. Det är dina främsta verktyg för att du som leverantör ska kunna skapa intresse för värdet av ditt erbjudande. Du paketerar ditt erbjudande med stor omsorg. Du gör det så att det tillfredsställer just det konkreta behov som du identifierat.

Till sist skapar du i leveransen av erbjudandet ett värde i nära samarbete med kunden. Så att du gör kunden medveten om att du lägger ner en stor möda. För att leveransen ska ske på bästa möjliga sätt. Det gör du därför att du vet att det är viktigt att ge kunden en hög kvalitetsupplevelse. Och du vet att den kvalitetskänslan får kunden först när hon använder ditt erbjudande. God kvalitet sörjer för goda förutsättningar för framtida samarbete. Möjliga nya affärer föds ur stärkt förtroende. Och nytt förtroende föds ur stärkta relationer.

  • Det tar lång tid att fyllas upp.
  • Välter det blir det snabbt tomt.
  • Och då tar det lång tid innan det fylls upp igen.
En viktig del i den processen är ärlighet, uppriktighet samt tillit, öppenhet
och en oavbruten dialog.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Detta ger jag dig
så att du kan boosta dina kundrelationer
i möte, affär och på webben.

Jag hjälper dig
att förbättra dina kundrelationer så här:

Viljan att förbättra.

Jag driver dig att förbättrar dina kundrelationer
på ett sätt så att det känns meningsfullt.
Hjälper dig att utmana din vilja
att skapa resultat i alla dina kundrelationer.

Lyften förbi motluten.

Jag driver fram din kraft
så att du kan stå emot konkurrens.
Hjälper dig att röja bort de hinder
som står i vägen mellan dig och din kund.

Ditt bästa jag i varje kundrelation.

Jag driver dig att leva ut
ditt bästa jag i varje kundrelation.
Hjälper dig att vinna nya kunder
och ta dig ur gamla hjulspår som hindrar dig.

Därför att
kundens tillit till dig
är ankaret i din kundrelation.

Att du visar framåtandan
som ger liv åt din kunds intresse.
Ger stöd till kunden som vet att
bättre konkurrenskraft föds ur förändring.

Att du visar
engagerat kundbemötande
jämt och ständigt.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd