Förhandlingsteknik tips som fångar upp möjligheter för både dig och din kund

Oavsett vilken förhandlingssituation

Oavsett vilken förhandlingssituation det är du ställs inför, finns det en rad saker som är viktiga att tänka på.

Det gäller att förbereda sig ordentligt.

Förhandlingsteknik tips hjälper dig hitta kraften vid förhandlingsbordet!

I din vardag hör du vissa uttalanden oftare än andra. Då tänker du nog på:
Det är för dyrt“. Eller: ”Din konkurrent säljer samma sak för …”, etc.

Du vet att bästa motmedlet är att hålla din ambition uppe. Fortsätt att träna dig på att förhandla framgångsrikt.

Träna på att inte vanemässigt rucka på priset.

  • Påminn dig ofta att folk vanligen begär mer än vad de förväntar sig att få.
  • Träna dig på att motstå frestelsen att automatiskt sänka ditt pris eller erbjuda en rabatt.

Öva på att rygga tillbaka.

Detta är en av de minst använda förhandlingsteknikerna.
Tydligt utan att maskerar något visar du din reaktion. Syftet är att få den andra personen att känna att det var ett klumpigt sätt att presentera sitt utspel.
Du kan då svara med: ”Du vill att priset ska vara vad?!?”.

Visa din förvåning över att personen kunde vara djärv nog att begära den siffran.

Om inte personen är en slipad förhandlare, får du ett svar som pekar på något av följande:

  1. känner obehag och börjar rationalisera sin prisidé, eller
  2. hon erbjuder dig en eftergift

Kom ihåg att den som har mest information oftast lyckas bäst

Öva upp din skicklighet i att ständigt lära dig mera om den andra personens situation.
Detta är en viktig förhandlingstaktik. Fråga mycket om hur de gör sina inköp. Så att du kan lära dig vad som är viktigt, speciellt för dem. Vad som är nödvändigt för att de ska kunna få det de önskar sig.

Utveckla dig i din vana att ställa frågor:
-“Vad fick dig att överväga ett sådant här inköp?”
-“Vem mer har du frågat om råd?”
-“Vad är din slutsats av alternativen du funderat på…?”
-“När har du tänkt dig att du ska ha köpet i hamn?”
-“Vad är viktigast för dig, just vad det gäller det här köpet?”

Fånga upp så mycket som möjligt om dina konkurrenter.

Det hjälper dig att bemöta invändningar mot priset. Du krymper då utrymmet för kunden att använda en konkurrent för att påverka priset.

Träna så ofta som möjligt.

Många ställer sig avvaktande till förhandling. De har känslan av att inte ha tillräckligt självförtroende. Är fallet så för dig tar du dig förbi hindret genom att förhandla oftare.

Be om rabatter från dina leverantörer. Ha vanan som konsument att be om en bonus.

Träna dig på att ställa frågor eller påstående i stil med:
– ”Det krävs att du ger ett bättre förslag än så.”
– ”Vilket tillbud erbjuder ni idag?”
– ”Det är för dyrt”, och invänta deras respons.

Ta tillvara kraften i att lämna förhandlingsbordet.

Det är bättre att lämna förhandlingsbordet än att ge stora eftergifter. Eller ge olönsamma rabatter.

Många upplever att denna strategi ger dem bärkraft. Det ger dem inflytande i förhandlingsprocessen. Det kan dock kännas som en utmanande strategin när du är i en säljdipp eller i en lågsäsong.
Men allt som oftast kan du ha modet att använda denna strategi. Helt enkelt därför att det för det mesta finns en annan kund att sälja till. En kund som inte begär lika stora förmåner.

Förhandlingsprocessen

Enklare att planera och styra förhandlingen om du är medveten om processen

Då kan du överblicka processen på ett bättre sätt.

Förhandlingsprocessens steg

  1. Planering
  2. Kommunikation
  3. Dialog
  4. Avslut
Det sker en gradvis förtroendeuppbyggnad.
  • Sätt långsiktiga mål för hela förhandlingen.
  • Sätt kortsiktiga mål för nästa möte.

Vem ska du förhandla med?

Anledningen till att du bör fundera över detta är att du vill kunna fokusera på rätt saker.

Det här är en väldigt viktig fråga att ställa sig innan man ger sig in i en förhandling.

Det gör nämligen en stor skillnad beroende på vem det är man ska förhandla med.

Som ett liknande exempel – fundera på om du t.ex. ska löneförhandla med din chef.

Då är det väl bra att fundera över vad hon värderar; är det framför allt att du alltid är i tid och alltid kämpar på eller är det att du i övrigt gör ett väldigt bra arbete?

Har den du pratar med beslutanderätt?

Fundera över om den du ska förhandla med överhuvudtaget har beslutanderätt i frågan.

Många människor, har en tendens att ta diskussioner de inte ens har befogenheter att fatta beslut om.

Om så är fallet har du inte bara lagt ner en massa onödig tid på att prata med någon som inte kan verkställa det.
Du har också lagt över ansvaret att presentera produkten på någon annan som förmodligen inte alls är lika  bra på att förhandla som du är.

Har du istället möjligheten att prata direkt med den som har befogenheter att fatta beslut har du istället möjlighet att själv förhandla och sälja in din produkt. Förmodligen får du ett svar på ditt erbjudande betydligt tidigare också.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd