Glad säljare glada kunder

 – därför att
glad säljare
får glada kunder som
känner kundnöjdhet!

Är du en glad säljare som känner säljglädje?

» Älskar du försäljning?

» Har du försäljningen som ryggraden i din yrkesverksamhet?

» Är det din kärlek för försäljning som gör att du lyckas få ditt företag att överleva?

Försäljning är den mest kritiska aspekten av din yrkesutövning. Helst ska du kunna kalla dig en glad säljare som känner säljglädje varje dag. Kanske vissa människor i din bransch känner sig odugliga när det kommer till försäljning. Då har du har du ett försprång – du som känner du säljglädje därför att du känner kundglädje. Det är den glädjen som ger dig konkurrenskraften.

Du har förmodligen sålt allt från enklare produkter till komplexa lösningar på problem.
Därför blir din förmåga och kompetens aldrig föråldrad.
Skälet, är troligtvis att du förstår vikten av att vara en glad säljare som känner säljglädje?

Många människor kämpar med att lära sig konsten av sälja!
De har ofta missat innebörden i vad ”säljglädje” och ”kundglädje” verkligen står för!

Jag hoppas kunna anförtro dig att tänka ”glad säljare glada kunder”. Därför att grunden för hur du säljer något ligger i att en ”glad säljare får glada kunder som känner kundnöjdhet”.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Intäktsmodellen är enkel och praktisk.

Intäktsmodellen förbättrar definitivt dina säljframgångar.

Testa Intäktsmodellens 8 steg i din vardag:

0
Visa din säljglädje. Förtjäna personens tillit till dig. Att köpa av dig är att lita på dig.
0
Visa kundglädje. Låt personen tala 90 % av tiden. Att köpa är att få förklara och få matchning fullt ut av sin utmaning och sitt problem.
0
Var relevant. För att köpa måste personen ha en logisk följd i sin köptanke. Du ska prata om rätt saker (rätt ämnesval och urval) och ta det i rätt ordning (rätt prioritering).
0
Var både öppen och tydlig. Att köpa är att förstå erbjudandet fullt ut, din produkt/tjänst och vem du ”är”. Du ska prata på rätt nivå (var konkret) och med rätt formulering (var begriplig).
0
Var mera optimistisk än realistisk. För att köpa, vill man mötas av en positiv person. Mötas av den välvillige personen som hjälper till med att se den positiva vinkeln från där man befinner sig. Det är extra viktigt när man är överhopad av utmaningar och hinder. Därför ska du ge en positiv synvinkel som tar personen/kunden i rätt riktning. Du ska hjälpa personen att fokusera på resultat snarare än på begränsningar.
0
Följ upp tills du kiknar. Att fatta beslutet att köpa, är att bli påmind. Att få en påminnelse om att utmaningen måste lösas för att få hinder och problem ur världen. För att sedan kunna dra fördel av de möjligheter som kunden vill vinna och dra fördel av.
0
Ge kunden tid till att ta köpbeslutet. Att ta köpbeslutet kräver att kunden har arbetat upp tillräcklig betalningsvilja. Du ska tydligt visa upp kundvärdet i ditt kunderbjudande. Visar du att ditt erbjudande kommer att öka kundens konkurrenskraft, kommer automatiskt också kundens betalningsvilja fram.
0
Kalkylera hur många ”nej” du kommer att få höra, innan du kommer att få ett ”ja”. Var uthållig och visa tålamod | ”Ge säljglädje för att få kundglädje!” | ”Var en glad säljare och få glada kunder som känner kundnöjdhet!” |

Uppföljning är en viktig kugge i framgångsrik försäljning.

Resultatet och därmed framgången och lyckan sitter oftast i uppföljningen.
Det är viktigt att du utveckla ditt eget system för uppföljning. Ett system som fungerar just för dig. Därför att det är avgörande för ditt resultat, att du gör uppföljning till en daglig vana.

Prata med många

Om du ska bli framgångsrik i försäljning, behöver du ständigt prata med en massa nya människor
- oavsett om det är i telefon, via e-post, på sociala medier, personligen i möten, etc.

För att några personer ska säga ”ja” måste än flera säga ”nej”.

Det är skälet varför detta är viktigt.

Det är en naturlag, så att säga.

Om ditt kontaktnät endast omfattar dina ”ordinarie”-sociala-medie-kontakter, är det inte tillräckligt.

Öppna ditt sinne

Det finns en massa människor i vår värld. Gör det till din passion att prata med så många som möjligt av alla personer i din nisch.

Använd alla nya tekniker som finns tillgängliga för att nå dem.

På så sätt hittar du många människor som kommer att dela din passion om din produkt eller tjänst.
Du kommer att träffa många intressanta människor längs vägen också. Jag har själv fått många värdefulla vänner på detta sätt.

Det blev en lite längre genomgång av ”glad säljare glada kunder” …
Jag hoppas du nu känner att du förstår grunderna för
hur du bygger din försäljning med
ett fokus på säljglädje och kundglädje.

Lycka till

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd