Glädjen gör skillnaden som får kunden att köpa

Förbättra arbetsglädjen

Skillnaden mellan att gå till jobbet och vilja gå till jobbet.
Skillnaden som får oss att göra det där extra som skiljer en bra insats från framgång.

Arbetsglädje kommer inte inifrån av sig självt.

Arbetsglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på. Men saknar vid de tillfällen det inte fungerar.

Att ständigt jobba för att öka arbetsglädjen är ett självklart mål

Helt enkelt därför att det gör oss motiverade.

Arbetsglädje gör oss engagerade så att vi:

Når bättre resultat och ekonomi.

Får en högre effektivitet och kvalitet i arbetet.

Mår bättre med en bättre hälsa.

Får ökad respekt mot varandra.

Får ett bättre samarbete, trivsel och arbetsklimat.

Lättare kan se möjligheter.

Kan lösa problem snabbare.

Får en ökad framåtanda och handlingskraft.

Får ett högt ansvarstagande.

Blir bättre i vårt kundbemötande.

Tycker det känns mera meningsfullt att gå till jobbet.

Att bli bättre på att sprida motivation och arbetsglädje
är ett roligt arbete

Men det är inte utan hinder och fallgropar.

För att lyckas räcker det inte med bara skratt.

Det behövs så mycket mer för att det ska bli glädje.

Utvecklande och meningsfullt arbete.

Det är viktigt att satsa på utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter. Att sätta av resurser för utveckling av såväl chefers som säljares och medarbetares kompetens. Det är framgångsfaktorerna som du ska rikta in dig på. Som är betydelsefulla för att du ska lyckas. De är grundbultarna för att skapa mer arbetsglädje.

Det handlar om att investera i olika former av lärande.

Att du uppmuntrar.

Att du gör det möjligt för säljare och anställda att använda sin kompetens.

Det är viktigt att du ser medarbetarna som en resurs. Det är nödvändigt för ditt företags utveckling.

Grunden för kompetensutveckling

Att förstå att personer lär sig saker på olika sätt är grunden för kompetensutveckling.

Säljglädje och arbetsglädje byggs stegvis.

När du skaffat dig den insikten – att olika personer lär sig på olika sätt – kan du stegvis börja skapa utveckling av arbetsglädje.
Genom att du vaskar fram olika former av utvecklingsmöjligheter för chefer, säljare och medarbetare.

Det är viktigt att utveckla ett delat ansvarstagande

Det är grundläggande för ökad arbetsglädje att du arbetar med att öka det delade ansvarstagandet.

Det är en viktig strategi för att du ska lyckas skapa en arbetsplats med hög arbetsglädje.

Ledningen i ditt företag har framförallt ett viktigt ansvar. Det är att skapa förutsättningar för arbetsglädje hos chefer, säljare och medarbetare.
Varje person i ditt företag har en viktig uppgift framför andra. Var och en har ansvar för sitt eget liv och sin egen glädje och hälsa.

Ökat inflytande och delaktighet

Delaktighet och inflytande är en hörnpelare för att klara av att öka säljglädjen och arbetsglädjen. Det leder till en friskare och mer välfungerande arbetsplats.

Graden av delaktighet har stor betydelse för att stärka arbetsglädjen och minska stressen.

Finns det en möjlighet att kontrollera och påverka din egen arbetssituation ger det lindring. Det fungerar som en buffert mot den skada som den negativa stressens leder till.
För att skapa ett ökat inflytande och delaktighet finns det ett antal åtgärder du kan ta till.
Som till exempel att:

Införa olika former av demokratiska beslutsprocesser.

Stärka personalinflytandet över hela verksamheten.

Införa ett delaktigt ledarskap.

Använda målstyrning.

Införa självstyrande grupper.

Öka inflytandet över den egna arbetstiden.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd