Inför ett kundmöte sitter det i detaljerna

Det är viktigt att du förbereder dig väl innan ett kundmöte.

Framför allt ska du tänka på att se kundmötet utifrån den andra personens perspektiv. Vad är det som just du kan tillföra? Vad kan det vara, som ska göra att den andra personen ska tycka att det du erbjuder är speciellt?

Kom väl förberedd och läs på om företaget och dess utmaningar innan mötet. Ju mer du har tagit reda på om företaget i förväg, desto starkare intryck gör du.

Ta även reda på vilken bakgrund de personer har som du ska träffa.

Sätt alltid ett mål inför ett kundmöte

Inför ett kundmöte är det viktigt att du i förhand har satt ett mål för vad du vill ska hända på mötet.

Vilket mål har du med mötet?

Kanske du tycker att det är svårt att sätta ett mål inför ett kundmöte när du inte känner den du ska träffa?

Just därför att du inte känner personen, är det extra viktigt “att du vet vad du vill med mötet”.
Du ska fundera på vad du vill ska hända efter ert samtal, i bästa fall och vad som vore näst bäst.
Genom att din hjärna får en bild att koncentrera sig på, så kommer du att veta hur du vill leda eller driva samtalet framåt. Du vet vart du vill komma. Det betyder inte att du pushar. Det betyder att du vet i vilken riktning du vill leda samtalet.

Det blir också lättare att förbereda dina frågor. Frågor som sätter personen i fokus. Frågor som ska leda fram till det du vill berätta om, efter att du har lyssnat av personens utmaningar och problem.

Ha en djup insikt om kunden inför ett kundmöte

Vad vet du om personen och företaget du ska möta?

Läs in dig på företagets verksamhet.

Googla på allt relevant du kan komma på. Utgå från företagets egen webbsajt för att spåra fakta om branschen. Vad som skrivits i media. I vilka bloggar man kommenterat företaget. Hur konkurrenter uttalat sig. Kommentarer i sociala media i övrigt.

Inte minst viktigt är att du kollar upp kontaktpersonen. Säkert får du reda på något som du kan ha nytta av i samtalet. Det kan gälla en hobby. Ett socialt engagemang eller liknande där du kan spåra eventuella personlighetsdrag. Det är en bra förberedelse för dig inför samtalet.

Det är alltid lättare att se fram emot att träffa en glad typ än en introvert. Men fixera inte din bild av personen före mötet. Säkert har du tidigare överraskats av att din förutfattade bild visade sig inte stämma.

Forma dig en bild av vad företaget och personen sannolikt behöver eller saknar just nu. Och använd den vetskapen som bas inför kundmötet.

Din egen checklista inför ett kundmöte

Skapa din egen checklista som du har som vana att ständigt arbetar med.

Gör en lista som du har som stöd inför alla kommande kundmöten.

Så att du säkrar att du inte gör några betydelsefulla missar.

Checkfrågor som:

  • Vilket material behöver du ta med dig inför ett kundmöte?
  • Är materialet intressant, begripligt och relevant för den du ska träffa?
  • Vilka av frågorna är smartast och avslöjar snabbt företagets utmaningar/problem?

Glöm inte det praktiska inför ett kundmöte

Vad ska du ta med dig?

Allt kommer inte att hinnas med på ett första möte.

Det gäller att påbörja ett relationsbygge. Ni ska faktiskt välja varandra.

Tänk på att lämna något intressant efter dig. Det kan vara information i form av en broschyr eller en produkt ur ditt sortiment. Bilder, länk till en app, diagram, cd, referens och liknande.
Ta gärna med flera exemplar, du vet aldrig om ni blir fler på mötet. Men, överös inte personen med för mycket. Hon blir inte mer entusiastisk över ditt erbjudande på grund av massor av material.
Det är samtalet som är det viktiga. Materialet blir ett komihåg.

Du har några få sekunder på dig

Du får bara en chans att göra ett första intryck.

Det sägs att vi fattar tio avgörande beslut om en människa under de första inledande sekunderna i ett möte.

Ta ögonkontakt. Tänk på ditt handslag. Småprata lite. Försök att skapa en avslappnad stämning. Vaska fram några gemensamma nämnare.

Var intresserad, lyhörd och våga ta för dig. Ställ gärna frågor. Var genuint nyfiken. Då får du reda på mer om företagets utmaningar. Vinnlägg dig om att få fram all relevant information om företagets situation så att förväntningarna blir rätt för alla parter.

Personlig – inte privat

Under kundmötet ska du ha koll på kroppsspråket.

Luta dig gärna framåt.

Visa engagemang och intresse. Slappna av i axlarna som ofta blir spända om du är nervös. Använd gärna gester. Det skapar en öppen och tillitsfull bild av dig. Men, tänk på att inte gestikulera med händerna framför ditt ansikte då det ger ett nervöst intryck.

Med glimten i ögat

Summera med entusiasm i slutet av samtalet.

Berätta kort och exakt vad du kan hjälpa till med.

Koppla det till vad som är utmaningen. Motivera detta med de problempunkter som du vaskat fram i dialogen. De utmaningar som du tycker är speciellt viktiga för personen att få löst.

Avsluta med att fråga om personen fått möjlighet att berätta allt för att ge dig hela bilden av hennes utmaning. Eller om det finns något ni bör prata om ytterligare för att komplettera bilden.

Visa dig angelägen att få chans att hjälpa personen. Motivera det med glimten i ögat. Du kanske har varit i en liknande situation tidigare? Berätta då hur positivt du upplevde det var att få chansen och bidra med en lösning.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd