Kundprocessen
1:a steget
2:a steget
3:e steget
4:e steget
5:e steget
6:e steget
7:e steget
8:e steget
9:e steget
Hitta din idealkund.
Skapa din kundidé.
Få kundförtroende.
Attrahera med förståelse.
Visa upp ditt kundvärde.
Ge kundhjälp med full koll.
Leverera kundfördelar.
Visa kunden ditt engagemang.
Skapa kundtillit.
Sprid kundglädje.
Kunddialog och kunderbjudande en säljutbildning utbildning | Ring Sperlingsson direkt →→ 0733-850216

Kunddialog och kunderbjudande
– en säljutbildning

DISTANSUTBILDNING online WEBBKURS – beställ här …

Hitta din idealkund.

 • Förbättra din kunddialog så att du hittar kunder, köpare och användare.
 • Nå en effektiv kunddialog genom att du lyfter fram din bästa attityd.
 • Så att du får den bästa entusiasmen i ditt replikskifte i kundkontakten.

Skapa din kundidé.

 • Öka värdet i dina kunderbjudanden.
 • Nå  ett gensvar hos kunden och ett gillande av din tankegång och attityd.
 • Så att du får ett meningsutbyte med kunden och säkrar att du tillgodoser kundens behov.
Kundbemötande och kundrelation - en säljutbildning | Ring Sperlingsson direkt →→ 0733-850216

Kundbemötande och kundrelation
– en säljutbildning

DISTANSUTBILDNING online WEBBKURS – beställ här …

Få kundförtroende.

 • Säkra att ditt kundbemötande skapar kundförtroende.
 • Agera på kundmötet så att du får kundförtroende och blir uppmärksammad
 • Så att att kunden köper ditt synsätt och din inställning.

Attrahera och få kundens förståelse.

 • Bli bättre på att bygga kundrelationer i varje kundsegment.
 • Hur du väljer kontaktvägar som får kunden att känna ömsesidig gemenskap med dig.
 • Så att du får en stark kundrelation och din kunds vilja att hålla igång dialogen.
Kundvärde och kundservice - en säljutbildning | Ring Sperlingsson direkt →→ 0733-850216

Kundvärde och kundservice
– en säljutbildning

DISTANSUTBILDNING online WEBBKURS – beställ här …

Öka din kunds konkurrenskraft.

 • Visa tydligt upp kundvärdet i ditt kunderbjudande.
 • Gör det tydligt för kunden att konsekvensen av ditt erbjudande påverkar kundens inkomst.
 • Så att du får en kundeffekt som säkrar kundens betalningsvilja.

Ge kunden kundextra kundsupport.

 • Lär dig bli känd för en kundextra kundservice.
 • För att nå en kundinsikt att din kundsupport har full ansvarskänsla och full koll.
 • Så att du får kundens accept att du är värdig att få bli nyckelleverantör.
Kundnytta och kundkommunikation - en säljutbildning | Ring Sperlingsson direkt →→ 0733-850216

Kundnytta och kundkommunikation
 – en säljutbildning

DISTANSUTBILDNING online WEBBKURS – beställ här …

Öka kundvinsten.

 • Nå kundkänslan att du levererar just den kundnytta som sparar kunden bekymmer.
 • Lär dig synliggöra kundfördelarna som kunden vinner.
 • Så att du får träff i kundens hjärta med din kundvinst, att du ger just det som hjälper kunden att slippa problem och tjäna mera.

Bevisa din delaktighet.

 • Sätt igång en kundkommunikation som får kunden att höra av sig till dig.
 • Lär dig tekniken att komma bra överens med kundens köpteam.
 • Så att du får en tvåvägsdialog som visar kundinsikt och stimulerar kunden att ge dig sitt erkännande.
Kundnöjdhet - en säljutbildning | Ring Sperlingsson direkt →→ 0733-850216

Kundnöjdhet
– en säljutbildning

DISTANSUTBILDNING online WEBBKURS – beställ här …

Skapa kundtillit och sprid kundglädje.

 • Lär dig öka kundnöjdheten genom att bli respekterad för ökad kundlönsamhet.
 • Lär dig öka kundlojaliteten och säkra ett kundflöde med en stabil kundström.
 • Lär dig att vaska fram nyttan ur dina mest kostsamma resurser som du förbrukar och utnyttjar.
 • För att nå en ökad kostnadseffektivitet så att det blir mera lönsamt. Både för kunden och för dig.
 • Så att du får en kundglädje som gör dig till en respekterad nyckelleverantör.

För dig som vill öka din försäljning

Detta kan jag göra för dig som vill förbättra din försäljning:

Jag kan ge dig kraften att värva kunder och behålla dem.
Ge stöd till dig som vill förbättra din dialog med din kund.

Utmana din vilja att förbättra ditt kundbemötande.

Ge dig energin att nå resultat i dina kundrelationer.
Och röja bort det som står i vägen för ökad försäljning.

Hjälpa dig att leva ut ditt bästa jag i varje säljsituation.
Styra dig så att du tar dig ur gamla hjulspår som hindrar dig.

Ge dig styrkan att stå emot konkurrenter som skapar nytt.

Jag kan ge dig en resultatinriktad attityd. På ett sätt som andra säljutbildare inte gör.