Kund kommunikation handlar om att ”få kundens uppmärksamhet”

Kundkommunikation får du till genom att ge din kund ”hela bilden”.

Det innebär att du måste kommunicera med alla de som är en del av kundens värdekedja. Involverar du i din kundkommunikation alla de som ingår i kundens värdekedja, så får du kundens förtroende. Därför att du blir förstådd, inte enbart utifrån orden du använder. Med andra ord, kunden värderar dig och ger till dig sitt förtroende, utifrån hur du agerar och för din dialog med kundens alla medspelare.

Kundkommunikation är ett av momenten i »kundglädje arbetet«, som säljskolan lär ut.

  • Kundkommunikation åstadkommer du genom att lära dig tekniken att komma bra överens med kundens köpteam.
  • Din kundkommunikation är summan av din strävan och  dina insatser för att nå en tvåvägskommunikation och få kunden att höra av sig till dig.
  • Så din kundkommunikation gör att kundens köpteam får vilja att ge och ta lösningar, därför att du tillför sanna kundvärden.

Sätt igång med ditt »kundglädje arbetet« du också, så att du förbättrar din kundkommunikation!

Säljskola i »kundglädje arbetet«
#0
Ge ständigt liv åt din kunddialog och jobba ideligen med att utveckla din kundbas.
#0
Levandegör ditt kunderbjudande med en ”krok” som kunden gillar.
#0
Visa fram ett fulländat kundbemötande.
#0
Bygg en stark kundrelation i varje kundsegment.
#0
Lyft fram ditt kundvärde genom att visa att du kan öka din kunds konkurrenskraft.
#0
Ge förtur åt komplett och felfri kundservice vid alla möjliga kundkontakter.
#0
Medverka till ökad vinst för din kund och få kundens erkännande att du levererar kundnytta i särklass.
#0
Driv en kundkommunikation som signalerar delaktighet med din kund.
#0
Sprid entusiastisk kundnöjdhet med en resultatinriktad attityd full av kundglädje.

Plugga kundkommunikation online.

Gå säljkurserna som förbättrar din kundkommunikation.

Lär dig kraven som ställs i »kundglädje arbetet«. Hur du skapar kundnytta och kundnöjdhet.

På vilket sätt du kan driva en tvåvägsdialog som visar kundinsikt. Så att du stimulerar kunden att ge dig sitt erkännande.

Säljkurser online om hur bra kundkommunikation ger dig framgång i ditt »kundglädje arbete«.
Kunddialog och kunderbjudande | 1608:- kr

Webbkursen lär dig hur du hittar din idealkund.

Hur du förbättrar kunddialogen med olika typer av köpare och personligheter.

Kursavgift 1.608 kr, pris ex moms per person.

Kundbemötande och kundrelation | 316:- kr

Lär dig sälja kundnytta och fördelarna det ger kunden.

Onlinekursen visar hur du ska agera på kundmötet så att du får kundförtroende.

Kursavgift 316 kr, pris ex moms per person

Få fler kunder | 2280:- kr

Lär dig hur du gör för att Få fler kunder.

Onlineutbildning om försäljningens måsten.

Kursavgift 2.280 kr, pris ex moms per person.

Sälj så här | 1644:- kr

Lär dig grunderna för framgångsrik försäljning.

Webbutbildning som lär dig hur du blir en kunnig säljare.

Kursavgift 1.644 kr, pris ex moms per person

Kundvärde och kundservice | 88:- kr

Onlinekursen lär dig att öka kundens konkurrenskraft.

Lär dig hur du gör för att visa upp kundvärdet i ditt kunderbjudande.

Kursavgift 88 kr, pris ex moms per person.

Kundnytta och kundkommunikation | 116:- kr

Lär dig analysera kundens utmaningar och behov.

Webbkursen lär dig röja bort hinder som blockerar kundens vilja att välja just dig.

Kursavgift 116 kr, pris ex moms per person

Kundnöjdhet | 184:- kr

Webbkursen lär dig hur du gör för att sprida kundglädje.

Lär dig hur du blir respekterad för ökad kundlönsamhet.

Kursavgift 184 kr, pris ex moms per person.

Avslutstaktik och förhandling | 1048:- kr

Onlinekursen lär dig styra överenskommelsen i hamn.

Lär dig hur du bemästrar situationer som kommer upp under avslut och förhandling.

Kursavgift 1.084 kr, pris ex moms per person

För dig som vill öka din kundnöjdhet.

Detta gör jag för dig som vill förbättra din kundkommunikation:

Jag kan ge dig kraften att värva kunder och behålla dem.
Ge stöd till dig som vill förbättra din dialog med din kund.

Utmana din vilja att förbättra ditt kundbemötande.

Ge dig energin att nå resultat i dina kundrelationer.
Och röja bort det som står i vägen för ökad försäljning.

Hjälpa dig att leva ut ditt bästa jag i varje säljsituation.
Styra dig så att du tar dig ur gamla hjulspår som hindrar dig.

Ge dig styrkan att stå emot konkurrenter som skapar nytt.

Jag kan ge dig en resultatinriktad attityd. På ett sätt som andra säljutbildare inte gör.