Säljskola online som förbättrar din kundkommunikation

9 steg som ökar din kundnöjdhet
Kunddialog – 1
Kunderbjudande – 2
Kundbemötande – 3
Kundrelation – 4
Kundvärde – 5
Kundservice – 6
Kundnytta – 7
Kundkommunikation – 8
Kundnöjdhet – 9
Hitta din idealkund.
Skapa din kundidé.
Få kundförtroende.
Attrahera med förståelse.
Visa upp ditt kundvärde.
Ge kundhjälp med full koll.
Leverera kundfördelar.
Visa kunden ditt engagemang.
Skapa kundtillit & kundglädje.

Plugga kundkommunikation online

Gå säljkurserna som ökar din kundnöjdhet.

Lär dig kraven som ställs i en kundprocess. Hur du skapar kundnöjdhet och kundlojalitet.

Säljkurser online om hur bra kundbemötande ger framgång i dina kundprocesser.
Kunddialog och kunderbjudande | 1608:- kr

Webbkursen lär dig hur du hittar din idealkund.

Hur du förbättrar kunddialogen med olika typer av köpare och personligheter.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person.

Kundbemötande och kundrelation | 316:- kr

Lär dig sälja kundnytta och fördelarna det ger kunden.

Onlinekursen visar hur du ska agera på kundmötet så att du får kundförtroende.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person

Få fler kunder | 2280:- kr

Lär dig hur du gör för att Få fler kunder.

Onlineutbildning om försäljningens måsten.

Kursavgift 2.280 kr, pris ex moms per person.

Sälj så här | 1644:- kr

Lär dig grunderna för framgångsrik försäljning.

Webbutbildning som lär dig hur du blir en kunnig säljare.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person

Kundvärde och kundservice | 88:- kr

Onlinekursen lär dig att öka kundens konkurrenskraft.

Lär dig hur du gör för att visa upp kundvärdet i ditt kunderbjudande.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person.

Kundnytta och kundkommunikation | 116:- kr

Lär dig analysera kundens utmaningar och behov.

Webbkursen lär dig röja bort hinder som blockerar kundens vilja att välja just dig.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person

Kundnöjdhet | 184:- kr

Webbkursen lär dig hur du gör för att sprida kundglädje.

Lär dig hur du blir respekterad för ökad kundlönsamhet.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person.

Avslutstaktik och förhandling | 1048:- kr

Onlinekursen lär dig styra överenskommelsen i hamn.

Lär dig hur du bemästrar situationer som kommer upp under avslut och förhandling.

Kursavgift 520 kr, pris ex moms per person

För dig som vill öka din kundnöjdhet

Detta gör jag för dig som vill förbättra din kundkommunikation:

Jag kan ge dig kraften att värva kunder och behålla dem.
Ge stöd till dig som vill förbättra din dialog med din kund.

Utmana din vilja att förbättra ditt kundbemötande.

Ge dig energin att nå resultat i dina kundrelationer.
Och röja bort det som står i vägen för ökad försäljning.

Hjälpa dig att leva ut ditt bästa jag i varje säljsituation.
Styra dig så att du tar dig ur gamla hjulspår som hindrar dig.

Ge dig styrkan att stå emot konkurrenter som skapar nytt.

Jag kan ge dig en resultatinriktad attityd. På ett sätt som andra säljutbildare inte gör.