Kontakta Sperlingsson säljutbildning online!

Säljutbildning online
om kundbemötande i möte, affär och webb.

Vi hjälper dig att
– öka din kundnöjdhet
– öka din försäljning

E-post: kontakt[at]sperlingsson.se

Säljkurser online med “pengarna-tillbaka-garanti”.

└► För dig som vill studera säljutbildning online.
└► I din dator, mobil eller platta.

Integritetspolicy för Sperlingsson företagarstöd

Kundnöjdhet går ut på att du ska bygga kundtillit

Du måste visa fram de värden som dina kunder är villiga att betala för. Spåra kundvärdet som ryms i din verksamhet. Visa fram värdet som bor i de kostnader du har. Exponera kundnyttan i de resurser du förfogar över.

 

Detta är kärnan i kundnöjdhet

Du bättrar på ditt sätt att ta vara på dina mest kostsamma resurser. Du utför de aktiviteter som är kostnadskrävande på ett mera effektivt sätt. Så att det blir mera lönsamt både för kunden och för dig.

Kundnöjdhet är att ge din kund kundglädje

Kundnöjdhet är ditt bevis på kvalitet

Kundnöjdhet har sin grund i de förväntningar som kunden har. För att få hög kundnöjdhet måste du leva upp till kundernas förväntningar. Helst ska du vara bättre än kundens bästa önskan. Oavsett hur bra produkt du tycker att du levererar. Eller hur bra tjänst du erbjuder. Om dina kunder inte håller med så är det ändå inte bra kvalitet.

Fokusera på det som är viktigt för dina kunder och som du är bra på.

Minska ner ditt fokus på det du är dålig på. Hitta det som är viktigast för att dina kunder ska vara nöjda. Jobba sedan med det.

 

Våga skapa förväntningar

Allt för många företag vill inte att kunden ska ha förväntningar. De tycker det är jobbigt om kunden hoppas på något. För om de inte kan leverera det som kunden önskar och begär blir kunden besviken på leverantören.

Men förväntningar är också ett mått på engagemang

En kund med förväntningar är därför en kund med engagemang. En kund som vill något med er relation.

 

Den viktigaste länken

Det handlar om att hitta den viktigaste länken om du vill bli unik. Och det gäller speciellt om du vill ge din kund en unik på kundupplevelse.

Jag vill hjälpa dig bygga kundtillit.

Utan tillit en ”obrukbar” relation

Utan en grund för tillit har du en ”oanvändbar” relation.

Försök att vinna tillit och förtroende innan du försöker visa din betydelse.

Som alltid, uthållighet lönar sig. Inse att det är med de små detaljerna du vinner kundglädjen. Ditt sätt att bete dig, hur du håller dina löften – detta är det allra viktigaste. Prata inte om vad du vill eller vad du behöver. Tala om vad kunden skulle vilja ha och vad kunden skulle kunna behöva.

Kundglädje

Att sträva efter förtroende och kundnöjdhet är inte enbart en fråga om affärsteknik eller moral – det handlar om att uppnå konkurrensfördelar. Kundtillit fungerar som ett förråd med goodwill. Som båda sidor kan förse sig av. Under förutsättning att det sköts regelbundet.