Integritetspolicy för Sperlingsson Företagarstöd i enlighet med GDPR

Sperlingsson Företagarstöd ägs och drivs av mig,
Stefan Sperlingsson.

Min verksamhet drivs i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation.

(Läs mer om GDPR på datainspektionen.se).

1 – Integritetspolicy och inledning ”vem är Sperlingsson Företagarstöd”

Integritetspolicyn beskriver hur jag samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via mina hemsidor https://sperlingsson.se samt https://sperlingsson.teachable.com

Sperlingsson Företagarstöd (SpFö) är personuppgiftsansvarig för webbplatserna och tjänsterna som erbjuds på dessa domäner och dess underdomäner (omnämnda som ”jag”, ”mig” och ”min” i denna integritetspolicy).

Mina kontaktuppgifter
​Ägare: Stefan Sperlingsson
E-postkontakt@sperlingsson.se
Postadress: Sofiero Gård, Sofierovägen 124, 254 82 Helsingborg

Med ”dig” och ”du” menas köpare/användare av mina tjänster och besökare till mina webbplatser.

Det är viktigt att informationen jag har kring dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela mig om dina personuppgifter (t ex ”e-post”) ändras genom att maila mig på kontakt@sperlingsson.se

Jag tar säkerheten på största allvar och har säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra, upptäcka och stoppa eventuella försök till intrång på mina webbplatser och onlinetjänster.

Det är mitt ansvar att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver min behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter jag samlar in och varför jag samlar in dem

2 Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 För vem gäller policyn

Integritetspolicyn är tillämplig för dig som kund, prenumerant av mina nyhetsbrev, användare av min webbskola och övriga onlinetjänster.

2.2 – För vad gäller policyn

Integritetspolicyn reglerar hur jag samlar in och behandlar personuppgifter för dig som är kund eller användare av mina onlinetjänster. Informationen hanteras av mig för att jag ska kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att SpFö ska kunna följa svensk lag.

Din kontaktinformation

3 – Behandling av personuppgifter

3.1 – För dig som är kund eller användare av mina onlinetjänster

3.1.1 – Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte samtycka till att lämna vissa personuppgifter kan det påverka min affärsrelation med dig. Jag behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att jag ska kunna tillhandahålla mina tjänster.

Jag behandlar personuppgifter om dig som kunder eller användare av mina onlinetjänster för att:

(a) du ska kunna ta del av mina tjänster
(b) administrera min kundrelation till dig
(c) möjliggöra framtida affärsrelationer
(d) följa svensk lag

3.1.2 – Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar du ditt samtycke till att jag behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

3.1.2.1 – Kunder eller användare av mina onlinetjänster

Personuppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att jag ska kunna tillhandahålla mina tjänster och möjliggöra affärsrelationer.

Hur länge jag behåller dina uppgifter

3.1.3 – Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Jag sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som jag samlat in sparas under avtalstiden och därefter upp till tio (10) år.

Vilka jag delar dina data med

3.1.4 – Kommentarer som lämnats på dessa domäner och dess underdomäner och sedan publicerats

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att jag behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt utan att lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på dessa domäner och dess underdomäner kan du begära en exportfil med de personuppgifter jag har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

4 – Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan få besked om vilka personuppgifter som jag behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du har även rätt att när som helst begära att jag rättar dina personuppgifter.

Du har rätt att bli raderad under förutsättning att:
-uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in
-om uppgifterna sparades med ditt samtycke och du återkallar samtycket
-om behandlingen grundar sig på intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
-om personuppgifterna har behandlats olagligt

Rätten att bli raderad gäller inte om jag är skyldig enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska kunna tillhandahållas.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och jag kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Vart jag skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Ytterligare information

Hur jag skyddar din information

5 – Skyddet för personuppgifter

Jag skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggningsuppgifter krävs för tillgång till samtliga SpFö:s system som hanterar personuppgifter.

6 – Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Sperlingsson Företagarstöd, 530317-9310.

7 – Ändringar i denna integritetspolicy

Jag förbehåller mig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om jag gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer jag  att publicera dessa ändringar på min webbplats https://sperlingsson.se

8 – Kontakta mig

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller min behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta mig via telefon 0733-85 02 16 eller mail kontakt@sperlingsson.se

Uppdaterad: Helsingborg 2018-05-25