Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2017-05-10T23:15:56+00:00

Artiklar för bättre kundrelationer

Goda kundrelationer lägger grunden för fler och större affärer.

  • Mötesteknik för ökad kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Effektiva möten som skapar kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljmöte tips för säljmöten som engagerar | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Spara tid ger kundnöjdhet och är rakaste vägen till nöjda kunder | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Bra kundbemötande tips hur blir man en bra säljare | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Spara pengar och håla dina kundrelationer vid liv

Hur du kan spara pengar och
samtidigt förbättra dina kundrelationer

För att ha råd
att hålla liv i goda kundrelationer
måste du ha en karta för
hur du ska hantera verkligheten.

»På den kartan
ska du ha med
hur dina kostnader
ska göras så små som möjligt.«

Lär dig hur du kan spara pengar genom att arbeta med dessa 3 frågor

  1. Vilka är de viktigaste kostnaderna som följer med din affärsmodell?
  2. Vilka av dina resurser är dyrast?
  3. Vilka av dina aktiviteter är dyrast?

(mer…)

Kundvärde och kundnytta krävs för att du ska få chansen att leverera

Kundvärde och kundnytta är två sidor av myntet

Såväl produkter som tjänster blir alltmer komplexa.

Det kan vara svårt att förstå ”vad de är och vad de gör”, hur de fungerar och hur de ska användas.

Ännu svårare är det att förstå i vilken grad det finns kundvärde och kundnytta av intresse. Om produkten eller tjänsten kommer att ge mig kundvärde och kundnytta i den grad som jag som köpare eftersöker.

Det vill säga – “att förstå vad produkten eller tjänsten kan åstadkomma och uträtta just för mig” – blir allt svårare.

(mer…)

Glad säljare glada kunder

Glad säljare glada kunder

 – därför att
glad säljare
får glada kunder som
känner kundnöjdhet!

Är du en glad säljare som känner säljglädje?

» Älskar du försäljning?

» Har du försäljningen som ryggraden i din yrkesverksamhet?

» Är det din kärlek för försäljning som gör att du lyckas få ditt företag att överleva?

Försäljning är den mest kritiska aspekten av din yrkesutövning. Helst ska du kunna kalla dig en glad säljare som känner säljglädje varje dag. Kanske vissa människor i din bransch känner sig odugliga när det kommer till försäljning. Då har du har du ett försprång – du som känner du säljglädje därför att du känner kundglädje. Det är den glädjen som ger dig konkurrenskraften.

(mer…)

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare med sju steg som tar dig fram till avslutet snabbare

»Börja alltid med
att ta reda på vad
kunden vill förändra!«

Bli en bättre säljare - kunden köper dig som person först

Bli en bättre säljare - engagera dig i din kunds framtid.

Detta inbegriper hur professionell du är i ditt jobb.

Hur trygg du är i din roll. Hur det känns i magen när man har kontakt med dig. Du lägger grunden med ett positivt sätt att tala och ett uppriktigt leende. Du blir vald därför att du är uppriktigt intresserad.

För att du engagerar dig i kundens framtid.

(mer…)


Öka din kundnytta så att du drar till dig ​kunder!

Konkreta tips till fler affärer

x