Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2020-04-01T18:11:00+02:00

Kundnytta, kundbemötande tips och kundmöte tips i stor mängd!

Sperlingsson säljskola online har 80 artiklar designade speciellt för dig som vill plugga på distans.

»Kundprocessen« är säljsystemet du får lära dig i säljskolan.

Kundprocessen innehåller 9 steg. Steg 1 »kunddialog«, steg 2 »kunderbjudande« och så vidare:

För varje steg finns artiklar om hur du ska göra för att lyckas.
Klicka på respektive steg och du hittar artiklarna som visar dig vägen till framgång.

  • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Har du blivit rekommenderad att gå över till distansundervisning. | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216 möte.
  • Säljutbildning distans ett knapptryck bort | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216 möte.
  • Läsa på distans | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Ett målstyrt säljmöte är ett effektivare möte | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Plugga på distans som ​företagssäljare | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216 möte.

Online utbildning ger fördelar – webben når det du behöver

Online utbildning går att läsa på distans,
oavsett var du bor

Träning slår talang
men talang motiverar
oftast
till träning.

Online utbildning bygger på att du löpande under kursens gång har kontakt med din kursledare

Din lärare ser till att du får den hjälp och support som du behöver för att uppnå utbildningens mål.

Men, även den mest disciplinerade kan ibland råka ut för planeringsmissar.

För att minimera risken att det blir stressigt för dig har jag samlat värdefulla tips som hjälper dig med din planering.

En lista med tips, speciellt för dig som läser en utbildning på distans. (mer…)

Säljutbildning online göra en säljkampanj – och paketera kunderbjudanden

Säljutbildning online hur du arbetar fram en säljkampanj

En snabbkurs online hur du och dina kollegor kan arbeta fram en säljkampanj.

På ett kundorienterat och säljinriktat sätt.

Säljutbildning online göra en säljkampanj

För Företagssäljare med inriktning säljkampanjer och kunderbjudanden

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera kunderbjudanden och skapa säljkampanjer blir allt större. Detta har sin grund i den ökande mängden företag och en växande komplexitet hos produkter, tjänster och kunderbjudanden idag.

Förbättra dig som Företagssäljare i att paketera kunderbjudanden – plugga på distans!

Är du intresserad av försäljning och säljkampanjer? “Säljutbildning online göra en säljkampanj” finns som en distansutbildning online om kunderbjudanden. Du kommer att ha stor glädje av online utbildningen om kunderbjudanden – den är en breddning och fördjupning av “Säljutbildning online göra en säljkampanj” som detta inlägg berör.

Detta inlägg är ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Vad du får lära dig i denna snabbkurs:

» Syfte.
» Problemformulering.
» Målgrupp.
» Målsättning.
» Kärnbudskap.
» Önskad märkesposition.
» Bevisföring.

Säljutbildning online göra en säljkampanj | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En checklista för att förbättra dig än mera
när du skapar säljkampanjer och paketerar kunderbjudanden.

#1

Syfte

– Varför ska vi göra en kampanj?

(mer…)

Invändningshantering som skapar kundnöjdhet

Bemöta invändningar så att kunden
köper ditt synsätt och din inställning

»Gillar du svåra kunder kommer
svåra kunder att gilla dig.«

Förbättra din invändningshantering och få kundens förtroende

Invändningshantering som säkrar att ditt kundbemötande skapar kundförtroende.

Invändningshantering som förbättrar ditt framträdande på kundmötet.

En invändning är en köpsignal från kunden.

Men, en invändning kan föra med sig att du kan känna dig ifrågasatt. Du kan hamna i försvarsposition. Därför är det viktigt att du är väl påläst på tänkbara invändningar. Och, att du vet hur invändningshantering ska fungera.

Att bemöta en invändning kan du ofta göra genom att du ställer en motfråga. Men, det kan också vara chansen för dig att få argumentera för din lösning. Du får möjligheten att ge ett bevis på att din lösning fungerar.

En invändning är ett tecken på intresse.

(mer…)

Marknadsför ditt företag, attrahera och få fler kunder

Tänk som kunden
och du förstår kunden

Marknadsför och attrahera

Marknadsför ditt företag genom att först göra detta.

Marknadsför ditt företag utan slentrian.

Låt inte själlös rutin försvaga kraften i ditt sätt att tilltala dina målgrupper.

Det är lätt att hamna i en ovana. Att ständigt marknadsföra på samma sätt. Att du fortsätter använda ett upplägg som vinner på att förbättras. Som borde förnyas så att det påverkar mera kraftfullt.

(mer…)