Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG 2017-05-10T23:15:56+00:00

Artiklar för bättre kundrelationer

Goda kundrelationer lägger grunden för fler och större affärer.

  • Skapa offert som signalerar kundvärde | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljargument tips som gör att du blir bättre ihågkommen | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Bra kundbemötande tips hur blir man en bra säljare | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundvärde och kundnytta | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Skriva offert som är lättbegriplig och som presenterar kundnyttan | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Kundpsykologi och kommunikation som ger dig träff i kundens hjärta

Kundpsykologi och kommunikation handlar om att dina köpare är lika och olika

Precis som människor i allmänhet är lika och olika.

Detta är ett längre inlägg som du med fördel läser uppdelat styckevis – med paus emellan.

Detta är ett inlägg som jag skrivit mycket med inspiration av Margareta Lyckens utmärkta böcker.
Läs mera om Margaretas böcker här. Denna grund har jag i viss grad omarbetat. Kopplat materialet till mina egna erfarenheter och min övertygelse om hur bra kundkommunikation bör ske.

Kunder på samma sätt som människor är lika varandra på många sätt.

Blir till exempel glada när de blir bemötta på ett bra sätt. Ännu gladare när de får uppskattning.

Kunder och köpare blir förargade när de blir illa behandlade eller behandlade som om de inte fanns.

(mer…)

Skapa kundvärde

Skapa kundvärde handlar om att spåra vad köparen egentligen värdesätter

Du ökar kundens betalningsvilja
när du visar att du kan
öka kundens intäktsflöde.

Att ta reda på kundens sanna kundvärde och sedan tillgodose det så bra som möjligt

Kraven på dina kvalifikationer som säljare förändras ständigt. Den ökande konkurrensen och inte minst dina kunders stigande förväntningar på dig som säljare är en del av förklaringen.
En viktig förklaring är också förändringar när det gäller management. Både i ditt (säljarens) företag och i köparnas företag. Skapandet av teamkulturer o.s.v., har lett till förändrade krav på dina kvalifikationer som säljare.

Idag räcker det inte med att du som säljare är skicklig i betydelsen att du har ett vinnande sätt. Att du är bra på att skapa kontakter och når bra resultat. Dessa grundläggande egenskaper är såklart fortfarande viktiga. Men, utöver dem ska du som säljare också vara en trovärdig förhandlare. Och, framför allt ska du ha förståelse och respekt för köparens situation och aktuella behov. Dessutom ska du kunna formulera dig proffsigt – både i tal och skrift – i erbjudanden, planer och mötesanteckningar.

(mer…)

Varför kurser online är värdefullt för dig

Kurser online kanske fortfarande känns ovanligt inom just ditt område?

Har du inte  mod att prova
kan du heller aldrig lära dig.

Idag kan vi lära oss nästan vad som helst på nätet

På webben skapar folk sina egna noggrant utformade läroplaner för att behärska sitt ämnesområde.

Och det utan att behöva ta någon högskoleexamen.

Utan att behöva flytta. Utan att behöva resa.

Utan att behöva investera omåttligt mycket tid och pengar.

(mer…)

Online utbildning ger fördelar – webben når det du behöver

Online utbildning går att läsa på distans,
oavsett var du bor

Träning slår talang
men talang motiverar
oftast
till träning.

Online utbildning bygger på att du löpande under kursens gång har kontakt med din kursledare

Din lärare ser till att du får den hjälp och support som du behöver för att uppnå utbildningens mål.

Men, även den mest disciplinerade kan ibland råka ut för planeringsmissar.

För att minimera risken att det blir stressigt för dig har jag samlat värdefulla tips som hjälper dig med din planering.

En lista med tips, speciellt för dig som läser en utbildning på distans. (mer…)


Öka din kundnytta så att du drar till dig ​kunder!

Konkreta tips till fler affärer

x