Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2020-04-01T18:11:00+02:00

Kundnytta, kundbemötande tips och kundmöte tips i stor mängd!

Sperlingsson säljskola online har 80 artiklar designade speciellt för dig som vill plugga på distans.

»Kundprocessen« är säljsystemet du får lära dig i säljskolan.

Kundprocessen innehåller 9 steg. Steg 1 »kunddialog«, steg 2 »kunderbjudande« och så vidare:

För varje steg finns artiklar om hur du ska göra för att lyckas.
Klicka på respektive steg och du hittar artiklarna som visar dig vägen till framgång.

  • Presentation av företag för potentiella kunder | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Servicekunskap för goda kundrelationer som bygger kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljutbildning online göra en säljkampanj | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216 möte.
  • Säljmöte tips för säljmöten som engagerar | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Skriva offert som är lättbegriplig och som presenterar kundnyttan | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Kundvärde och kundnytta krävs för att du ska få chansen att leverera

Kundvärde och kundnytta är två sidor av myntet

Såväl produkter som tjänster blir alltmer komplexa.

Det kan vara svårt att förstå ”vad de är och vad de gör”, hur de fungerar och hur de ska användas.

Ännu svårare är det att förstå i vilken grad det finns kundvärde och kundnytta av intresse. Om produkten eller tjänsten kommer att ge mig kundvärde och kundnytta i den grad som jag som köpare eftersöker.

Det vill säga – “att förstå vad produkten eller tjänsten kan åstadkomma och uträtta just för mig” – blir allt svårare.

(mer…)

Kundpsykologi och kommunikation som ger dig träff i kundens hjärta

Kundpsykologi och kommunikation handlar om att dina köpare är lika och olika

Precis som människor i allmänhet är lika och olika.

Detta är ett längre inlägg som du med fördel läser uppdelat styckevis – med paus emellan.

Detta är ett inlägg som jag skrivit mycket med inspiration av Margareta Lyckens utmärkta böcker.
Läs mera om Margaretas böcker här. Denna grund har jag i viss grad omarbetat. Kopplat materialet till mina egna erfarenheter och min övertygelse om hur bra kundkommunikation bör ske.

Kunder på samma sätt som människor är lika varandra på många sätt.

Blir till exempel glada när de blir bemötta på ett bra sätt. Ännu gladare när de får uppskattning.

Kunder och köpare blir förargade när de blir illa behandlade eller behandlade som om de inte fanns.

(mer…)

Skapa kundvärde

Skapa kundvärde handlar om att spåra vad köparen egentligen värdesätter

Du ökar kundens betalningsvilja
när du visar att du kan
öka kundens intäktsflöde.

Att ta reda på kundens sanna kundvärde och sedan tillgodose det så bra som möjligt

Kraven på dina kvalifikationer som säljare förändras ständigt. Den ökande konkurrensen och inte minst dina kunders stigande förväntningar på dig som säljare är en del av förklaringen.
En viktig förklaring är också förändringar när det gäller management. Både i ditt (säljarens) företag och i köparnas företag. Skapandet av teamkulturer o.s.v., har lett till förändrade krav på dina kvalifikationer som säljare.

Idag räcker det inte med att du som säljare är skicklig i betydelsen att du har ett vinnande sätt. Att du är bra på att skapa kontakter och når bra resultat. Dessa grundläggande egenskaper är såklart fortfarande viktiga. Men, utöver dem ska du som säljare också vara en trovärdig förhandlare. Och, framför allt ska du ha förståelse och respekt för köparens situation och aktuella behov. Dessutom ska du kunna formulera dig proffsigt – både i tal och skrift – i erbjudanden, planer och mötesanteckningar.

(mer…)

Förbereda kundmöte och komma väl förberedd till din kund

Förbereda kundmöte så att det blir ett imponerande kundmöte

»Kundmöte som väcker nyfikenhet och intresse.«

Checklista för ett lyckat kundmöte

Förbereda kundmöte på rätt sätt ger dig många fördelar. Att skapa ett lyckat möte är betydligt enklare och blir mera effektivt om du använder ett schema eller en checklista.
Förbereda kundmöte gör du med fördel så här:

Innan den stora framgången kommer, möter du säkert temporära motgångar

Ett möte kan innebära tillfälliga motlut innan du når ditt mål. Och, det finns en viktig tumregel. Att du ”aldrig fattar ett avgörande beslut i svåra stunder”. Är du trängd ta en kort paus. Vänta med besluten till dess du fått bukt med motlutet och är i balans igen.

(mer…)

Till toppen