Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2017-05-10T23:15:56+02:00

Artiklar för bättre kundrelationer

Goda kundrelationer lägger grunden för fler och större affärer.

 • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Skriva offert som är lättbegriplig och som presenterar kundnyttan | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Bra kundbemötande tips hur blir man en bra säljare | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Skapa offert som signalerar kundvärde | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Mervärde för kunden skapar kundvärde | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Säljmöte tips för säljmöten som engagerar | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Plugga på distans hur du styr upp säljmötet

Förstärk skärpan i syftet med säljmötet

​Att ​plugga på distans är enkelt och smidigt.

Hos Sperlingsson Företagarstöd väljer du den säljutbildning som passar dig bäst just ​för tillfället. Och, du kan börja plugga inom några minuter. ​Säljutbildningarna täcker in områden som kundbemötande, kundrelationer, kundvärde, kundnytta och  kundnöjdhet. Helt online och kurserna är framtagna av en av landets ​​mest välrenommerade säljutbildare inom ​dessa områden.

Säljkurs online hur du ska styra säljmötet | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

I detta inlägg får du ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans hos Sperlingsson företagarstöd.

Utan ett målstyrt säljmöte riskerar du att förlora fokus i presentationen
och då tappar säljarna motivationen för att lyssna och ta till sig ditt budskap.

Detta får du lära dig i detta inlägg:

 • Du ska vara tydlig med säljmötets syfte och önskat resultat.
 •  Att sätta mål är verktyget som absolut kraftfullast ger dig den effektivitet du vill ha ut av säljmötena.
 • Sätta mål är viktigt.
 • Målsättning är säljarens bästa vän.
 • Tydliga mål hjälper dig att styra säljmötet.

Tydligt syfte och önskat resultat

Bestäm det resultat som mötet ska uppnå. Vad ska mötet åstadkomma? Slå fast syftet med mötet. Varför är det nödvändigt att hålla mötet?

Ett "hett" ämne

– Inte täcka in alla aktuella frågor. Då blir ansatsen för grund. Bestäm ett enda utvalt ämne som ska få så mycket tid och fokus att ni hinner gräva i de viktiga frågorna i den utsträckning ni behöver det.

En agenda i förväg med ämnena för mötet

En utsänd agenda får var och en i gruppen att känna sig delaktig och betydelsefull. Sannolikheten för att de känner sig ansvariga och kommer förberedda ökar definitivt.

Ge uppmärksamhet åt resultat

Säljare såväl som andra gillar erkännande. Du ska ha en rutin att återkomma till det på varje möte. Det har som syfte att uppmärksamma. Som var och en kan se fram emot som en möjlighet att få glänsa. Och, kom ihåg att löpande följa upp dessa resultat.

Debatt med förslag som vidgar vyerna

– En säljpresentation utan att kunden kommer med kompletterande synpunkter är inget vidare bra kundmöte. Det samma gäller för era säljmöten. Sätt av tid för att ge gruppen möjlighet att diskutera och lägga fram förslag. Som stimulans för att de ska lämna förslag – ger du dem exempel på tänkbara frågor.

Bestämma ett konkret nästa steg

Ni har som mål att se till att kunden får veta vad de kommer att få och vad de inte kommer att få levererat. Saken är den samma för era säljmöte. Ni ska vara konkreta med vad som ska bli nästa steg. Du ska vara tydlig med vem som är ansvarig för nästa steg. Markera "glasklart" vem det är som ska ta action.

Avsluta med en tydlig fortsättning

Du ska låta gruppen göra en åtgärdslista med VAD, VEM och NÄR. Då blir nästa steg tydligare. Du ger dem en känsla av framgång genom att sammanfatta vad som åstadkommits på mötet. Till sist frågar du vad som var bra och vad som kan göras bättre. Du noterade dessa kommentarer. Sedan är det självklart avgörande att du verkligen gör dessa förändringar, för att förbättra till nästa gång.

Plugga på distans och lär dig steg för steg hur du ska förbättra din kundnöjdhet


Lär dig hur du levererar dina erbjudanden med ett bra kundbemötande.

Ditt kundbemötande och ditt erbjudande är navet i ditt sälj.
Du får ett gott rykte för ditt kundbemötande genom att skärpa till dina erbjudanden. Du vässar deras förmåga att skapa intresse. Du för ut dem i kanalerna där kunderna helst tar emot ditt erbjudande. Du väljer en mix av kanaler som ökar din kraft i det du kommunicerar, distribuerar och säljer. Du förändrar ditt sätt att kittla kundens intresse till det bättre.

Bra kundbemötande lär du dig enkelt i en webbkurs

Webbkurs i hur du uppträder inför din kund, ger svar till och tar emot din kund i din vardag.
I denna webbkurs har jag samlat övningar, videoklipp och tips. Det som behövs för att du ska lära dig ett bra kundbemötande som kunden köper.

Kursen passar dig som vill förbättra ditt kundbemötande i möte, affär och på webben

 Oavsett om du är säljare, sjuksköterska, tekniker, handledare eller ansvarig för kundservice. Har du ett jobb där kommunikation är ett viktigt verktyg så kommer du ha glädje av den här kursen.

E-learning för säljare ger bättre säljförmåga för en lägre peng

E-learning för säljare ger dig chansen att plugga precis när du själv kan och vill

E-learning för säljare – varför det?

E-learning för säljare ger dig och dina kollegor möjlighet att dra stor nytta av mina  säljkurser.  Var som helst, när som helst och hur många gånger som helst.

Du sparar tid

Din tid är dyrbar. Det är det främsta skälet till att du ska välja min säljutbildning online. Du håller dig uppdaterad inom de grundläggande säljmetoderna. Och följer med den dagliga utvecklingen inom säljteknik.

Du kommer att förbättra din säljeffektivitet. Mina säljkurser online hjälper dig att göra rätt från början. Dessa webbkurser vägleder dig så att du är proaktiv. Du jobbar förutseende och då sparar du ovärderlig tid.

(mer…)

Säljutbildning online göra en säljkampanj – och paketera kunderbjudanden

Säljutbildning online hur du arbetar fram en säljkampanj

En snabbkurs online hur du och dina kollegor kan arbeta fram en säljkampanj.

På ett kundorienterat och säljinriktat sätt.

Säljutbildning online göra en säljkampanj

För Företagssäljare med inriktning säljkampanjer och kunderbjudanden

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera kunderbjudanden och skapa säljkampanjer blir allt större. Detta har sin grund i den ökande mängden företag och en växande komplexitet hos produkter, tjänster och kunderbjudanden idag.

Förbättra dig som Företagssäljare i att paketera kunderbjudanden – plugga på distans!

Är du intresserad av försäljning och säljkampanjer? “Säljutbildning online göra en säljkampanj” finns som en distansutbildning online om kunderbjudanden. Du kommer att ha stor glädje av online utbildningen om kunderbjudanden – den är en breddning och fördjupning av “Säljutbildning online göra en säljkampanj” som detta inlägg berör.

Detta inlägg är ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Vad du får lära dig i denna snabbkurs:

» Syfte.
» Problemformulering.
» Målgrupp.
» Målsättning.
» Kärnbudskap.
» Önskad märkesposition.
» Bevisföring.

Säljutbildning online göra en säljkampanj | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En checklista för att förbättra dig än mera
när du skapar säljkampanjer och paketerar kunderbjudanden.

#1

Syfte

– Varför ska vi göra en kampanj?

(mer…)

B2B utbildning distans för företagssäljare om att bli vald istället för bortvald

Förbättra dina kunderbjudanden och bli vald istället för bortvald

B2B utbildning distans för företagssäljare

B2B utbildning för företagssäljare är ämnet som Sperlingsson Företagarstöd ​är specialiserat på.

B2B utbildning gör det enkelt för dig att förbättra ditt företags försäljning. Och, du kan börja plugga inom några minuter. ​

Säljutbildning online täcker in områden som kundbemötande, kundrelationer, kundvärde, kundnytta och kundnöjdhet. Helt online och kurserna är framtagna av en av landets ​​mest välrenommerade säljutbildare inom ​dessa områden.

Detta inlägg är ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Vad du får lära dig i detta inlägg:

» Tänk på köpprocessen.
» Just do it!
» Vi köper konsekvenser.
» Själva resultatet som räknas.
» Priset inte det viktigaste.
» Ingen kan bli ihjällyssnad.
» Dämpa din egen förträfflighet.
» Köper inte det man inte begriper.
» Paketera erbjudanden.

Säljkurs online om att bli vald i stället bortvald | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En minneslista du bör checka av för att förbättra dig än mera
inom köpresan och säljresan.

Jagar du för mycket?

– Sluta upp med att jaga kunder likt byten.

Styr om och lägg mera kraft på att tänka köpprocess.

Attrahera istället köpare genom att vara synlig. Då blir du sökbar och valbar.

(mer…)