Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2017-05-10T23:15:56+00:00

Artiklar för bättre kundrelationer

Goda kundrelationer lägger grunden för fler och större affärer.

  • Skriva offert som är lättbegriplig och som presenterar kundnyttan | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Bra kundbemötande tips hur blir man en bra säljare | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljargument tips som gör att du blir bättre ihågkommen | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljmöte tips för säljmöten som engagerar | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Marknadsföring via sociala medier ger dig framgång

Marknadsföring via sociala medier
är din framtid

Marknadsföring via sociala medier kan skapa dina framtida jobb.

Med en sociala medier strategi får du lojala kunder.

Det är inte den sociala tekniken du älskar
– utan dina vänner som finns i den.

Dina kunder pratar med varandra

Marknadsföring via sociala medier kräver ditt fulla intresse.

I kundupplevelsen räknas i allt högre grad sociala medier in.

Sociala medier ger dig möjlighet att få en direkt dialog med dina kunder. Såväl befintliga kunder som med nya målgrupper.

De ger dig gränslösa möjligheter att skapa, bygga och vårda dina relationer. Det ger dig verktygen du behöver för att informera och dela med dig.

(mer…)

Effektivare möten med starka kundargument kan du lära dig i kompakt intensivkurs

Effektivare möten checklista
– så att din kund får förståelse för din lösning

Hur du gör när du förbereder och ordnar inför ditt kundmöte är viktigt

Intensivkurs för företagssäljare. Kompaktkurs som förbättrar dina kundmöten.

Snabbkurs som ger dig  grunden för effektivare möten.

Säkra att det blir ett engagerat möte. Så att din kund är spontant delaktig i ert möte.

B2B utbildning distans för företagssäljare

B2B utbildning för företagssäljare är ämnet som Sperlingsson Företagarstöd ​är specialiserat på.

Säljutbildning distans gör det enkelt för dig att få till effektiva möten. Och, du kan börja plugga inom några minuter. ​

Säljutbildning online täcker in områden som kundbemötande, kundrelationer, kundvärde, kundnytta och kundnöjdhet. Helt online och kurserna är framtagna av en av landets ​​mest välrenommerade säljutbildare inom ​dessa områden.

Detta inlägg är ett smakprov
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Intensivkursen om effektivare möten tar upp detta:

» Kundargument som engagerar.
» Förstå kundens situation.
» Argument & motargument.
» Tänkbara invändningar.
» Inte för många argument.
» Komma till saken.
» Ordningsföljden.

Kompakt intensivkurs om effektivare möten | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216 möte.

Effektivare möten checklista för att förbättra dig än mera
inom köpresan och säljresan.

#1

Hitta argumenten

– Lista de argument som din kund gillar, välj ut de som är viktigast för dem.

Starta med att hämta inspiration i t.ex. ditt företags kärnvärden.

(mer…)

Säljutbildning online göra en säljkampanj – och paketera kunderbjudanden

Säljutbildning online hur du arbetar fram en säljkampanj

En snabbkurs online hur du och dina kollegor kan arbeta fram en säljkampanj.

På ett kundorienterat och säljinriktat sätt.

Säljutbildning online göra en säljkampanj

För Företagssäljare med inriktning säljkampanjer och kunderbjudanden

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera kunderbjudanden och skapa säljkampanjer blir allt större. Detta har sin grund i den ökande mängden företag och en växande komplexitet hos produkter, tjänster och kunderbjudanden idag.

Förbättra dig som Företagssäljare i att paketera kunderbjudanden – plugga på distans!

Är du intresserad av försäljning och säljkampanjer? “Säljutbildning online göra en säljkampanj” finns som en distansutbildning online om kunderbjudanden. Du kommer att ha stor glädje av online utbildningen om kunderbjudanden – den är en breddning och fördjupning av “Säljutbildning online göra en säljkampanj” som detta inlägg berör.

Detta inlägg är ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Vad du får lära dig i denna snabbkurs:

» Syfte.
» Problemformulering.
» Målgrupp.
» Målsättning.
» Kärnbudskap.
» Önskad märkesposition.
» Bevisföring.

Säljutbildning online göra en säljkampanj | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En checklista för att förbättra dig än mera
när du skapar säljkampanjer och paketerar kunderbjudanden.

#1

Syfte

– Varför ska vi göra en kampanj?

(mer…)

B2B utbildning distans för företagssäljare om att bli vald istället för bortvald

Förbättra dina kunderbjudanden och bli vald istället för bortvald

B2B utbildning distans för företagssäljare

B2B utbildning för företagssäljare är ämnet som Sperlingsson Företagarstöd ​är specialiserat på.

B2B utbildning gör det enkelt för dig att förbättra ditt företags försäljning. Och, du kan börja plugga inom några minuter. ​

Säljutbildning online täcker in områden som kundbemötande, kundrelationer, kundvärde, kundnytta och kundnöjdhet. Helt online och kurserna är framtagna av en av landets ​​mest välrenommerade säljutbildare inom ​dessa områden.

Detta inlägg är ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Vad du får lära dig i detta inlägg:

» Tänk på köpprocessen.
» Just do it!
» Vi köper konsekvenser.
» Själva resultatet som räknas.
» Priset inte det viktigaste.
» Ingen kan bli ihjällyssnad.
» Dämpa din egen förträfflighet.
» Köper inte det man inte begriper.
» Paketera erbjudanden.

Säljkurs online om att bli vald i stället bortvald | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En minneslista du bör checka av för att förbättra dig än mera
inom köpresan och säljresan.

Jagar du för mycket?

– Sluta upp med att jaga kunder likt byten.

Styr om och lägg mera kraft på att tänka köpprocess.

Attrahera istället köpare genom att vara synlig. Då blir du sökbar och valbar.

(mer…)


Öka din kundnytta så att du drar till dig ​kunder!

Konkreta tips till fler affärer

x