Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2017-05-10T23:15:56+01:00

Artiklar för bättre kundrelationer

Goda kundrelationer lägger grunden för fler och större affärer.

  • Bli en bättre säljare med sju steg som snabbt tar dig fram till kundens köpbeslut | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Besöksboknings tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Vad en nyckelkund vill ha är en proaktiv KAM | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Bra kundbemötande tips hur blir man en bra säljare | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Glad säljare glada kunder | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Skapa offert som signalerar kundvärde

Skriv din offert så att den signalerar bäst kundvärde

Skapa offert som signalerar kundvärde.

Det är högst avgörande.

Det har stor betydelse för att du ska få hem en affär.

När du lämnar din offert samtidigt med dina konkurrenter, kanske ni ger kunden i stort likvärdiga villkor. Då kan ett bättre upplägg vad det gäller innehåll och utformning vara kritiskt.

Och, är det du som signalerar bäst kundvärde, kan det fälla utslaget.

(mer…)

Kundrelationer stödjer framgångsrika företag

Olika kategorier av kundrelationer
samspelar i varierande grad
med social försäljning

»Idén med social försäljning.
Du bygger människor.
Och så bygger människorna affären.«

Kundrelationer med stöd av social försäljning.

Bygga kundrelationer

Du kommunicerar med din omgivning av två skäl:

  1. För att överföra budskap.
  2. För att skapa och behålla relationer.
    Bland annat med hjälp av social försäljning.

Människan är ett flockdjur som vill höra samman med andra personer och grupper. Därför vill din kund bli sedd, accepterad och bekräftad av dig och sina medmänniskor.

(mer…)

Argumentationsteknik som gör att du får kundens gensvar

Hur du säger det betyder mer
än vad du säger

Hur du lyckas med att övertyga

Argumentationsteknik tips om hur du lyckas med att övertyga.

Argumentationsteknik handlar om att nå ett gensvar hos kunden.

Att få ett gillande av din tankegång och attityd.

(mer…)

Effektiva möten som skapar kundnöjdhet

Effektiva och produktiva möten
som är lönsamma möten
skapas genom att alla bidrar

0%
Den som lyssnar bidrar mest!
0%
Den som talar bidrar också.

»I det enkla
bor det effektiva!«

Fundera på hur mötesstrukturen ser ut på dina kundmöten

Rikta sedan in dig på dessa enkla huvudpunkter:

1. Blanda inte mötespunkterna.
2. Börja med informationspunkter.
3. Ta sedan upp beslutspunkterna.
(mer…)


Öka din kundnytta så att du drar till dig ​kunder!

Konkreta tips till fler affärer

x