Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2021-01-11T14:55:52+01:00

Kundnytta levererar du när du sliter hårt för att öka din kunds intäkt och resultat

 Sätt igång med ditt »kundglädje arbetet« du också,
så ökar du din kundnytta och kundnöjdhet!

Säljskolan utbildar dig i »kundglädje arbetet« så att du steg för steg kan bygga »kundglädje och säljglädje«.

Kundnytta är ett av momenten i »kundglädje arbetet«, som säljskolan lär ut:
 • Kundnytta åstadkommer du genom att hjälpa kunden öka kundvinsten.
 • Din kundnytta är summan av var och en av dina insatser och prestationer som bidrar till att öka kundens kundvinst.

Sperlingsson säljskola online har 80 artiklar designade speciellt för dig som vill lära dig »kundglädje arbetet« steg för steg.

För varje steg finns artiklar om hur du ska göra för att lyckas.
Klicka på respektive steg och du hittar artiklarna som visar dig vägen till framgång.

 • Att göra ett bra intryck på första kundmötet lägger ofta grunden för en framgångsrik affär. | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Självkännedom betyder bättre image och ökad försäljning | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Förbättra kundrelationer och vårda dem ömt | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Effektiva möten som skapar kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Kundrelationer stödjer framgångsrika företag | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
 • Glad säljare glada kunder | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Kundrelationer stödjer framgångsrika företag

Olika kategorier av kundrelationer
samspelar i varierande grad
med social försäljning

»Idén med social försäljning.
Du bygger människor.
Och så bygger människorna affären.«

Kundrelationer med stöd av social försäljning.

Bygga kundrelationer

Du kommunicerar med din omgivning av två skäl:

 1. För att överföra budskap.
 2. För att skapa och behålla relationer.
  Bland annat med hjälp av social försäljning.

Människan är ett flockdjur som vill höra samman med andra personer och grupper. Därför vill din kund bli sedd, accepterad och bekräftad av dig och sina medmänniskor.

(mer…)

Glad säljare glada kunder

Glad säljare glada kunder

 – därför att
glad säljare
får glada kunder som
känner kundnöjdhet!

Är du en glad säljare som känner säljglädje?

» Älskar du försäljning?

» Har du försäljningen som ryggraden i din yrkesverksamhet?

» Är det din kärlek för försäljning som gör att du lyckas få ditt företag att överleva?

Försäljning är den mest kritiska aspekten av din yrkesutövning. Helst ska du kunna kalla dig en glad säljare som känner säljglädje varje dag. Kanske vissa människor i din bransch känner sig odugliga när det kommer till försäljning. Då har du har du ett försprång – du som känner du säljglädje därför att du känner kundglädje. Det är den glädjen som ger dig konkurrenskraften.

(mer…)

Besöksbokning tips som hjälper dig till bra kundbemötande

Besöksbokning tips som får dig att inte tappa sugen i din besöksbokning

Mötesbokning handlar enbart om mötesbokning

Besöksbokning tips – snabbt det grundläggande

»Besöksbokning tips för dig som ska börja med besöksbokning.«
»Besöksbokning tips för dig som jobbar med uppsökande försäljning och återkommande bokar besök.«

 • Tänk noga igenom ditt mål du har med att ta kontakt med just den här personen!
 • Anpassa hur ska du presentera ditt budskap till vad du tror intresserar just den här personen.
 • Ringer du upp ska du ha som utgångspunkt att du ringer på en för personen olämplig tidpunkt.
 • Tänk på att du ska på mindre än 60 sekunder skapa intresse hos den andra personen.
 • För att snabbt boka in en tid direkt, prova att använda ”alternativmetoden” d.v.s. du styr med hjälp av 2 alternativ: t ex “Passar det bäst på tisdag förmiddag eller onsdag eftermiddag?”
 • Förbered dig på både frågor och invändningar från personen du tar kontakt med.
 • Börja aldrig argumentera med personen!
 • Om personen säger att han inte är intresserad: låt honom förstå att det är helt OK. Känns situationen trygg för dig, fråga gärna om skälet till varför personen inte vill träffas ”just nu”.
 • Försök förstå personens situation och nuläge. Lyssna aktivt och ställ frågor. Lyssna dig till vad som just nu ”bekymrar personen allra mest”.

(mer…)

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare med sju steg som tar dig fram till avslutet snabbare

»Börja alltid med
att ta reda på vad
kunden vill förändra!«

Bli en bättre säljare - kunden köper dig som person först

Bli en bättre säljare - engagera dig i din kunds framtid.

Detta inbegriper hur professionell du är i ditt jobb.

Hur trygg du är i din roll. Hur det känns i magen när man har kontakt med dig. Du lägger grunden med ett positivt sätt att tala och ett uppriktigt leende. Du blir vald därför att du är uppriktigt intresserad.

För att du engagerar dig i kundens framtid.

(mer…)

Till toppen