Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2017-05-10T23:15:56+00:00

Artiklar för bättre kundrelationer

Goda kundrelationer lägger grunden för fler och större affärer.

  • Läsa på distans | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljsystem ger kundnytta | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Effektivare möten checklista - intensivkurs| Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216 möte.
  • Invändningshantering som skapar kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Mötesteknik för ökad kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Effektiva möten som skapar kundnöjdhet | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Mötesteknik för ökad kundnöjdhet

Mötesteknik tips som förbättrar engagemanget

»Du vinner inte kunden genom att vinna diskussionen«

»Du vinner kunden med en mötesteknik som bygger ökad kundnöjdhet«
Mötesteknik som omvandlar dina möten till något produktivt som är fokuserat och energigivande.

Mötesteknik som omvandlar genom att dramatisera.

Faktum är att dåliga möten är en återspegling av dåliga servicegivare.

Ännu värre är att de för med sig en tung kostnad. En kostnad som du absolut måste göra mindre. Dålig effektivitet vid dina möten kan vara ett förödande hinder för ditt företags framgång!

(mer…)

Effektiva möten som skapar kundnöjdhet

Effektiva och produktiva möten
som är lönsamma möten
skapas genom att alla bidrar

0%
Den som lyssnar bidrar mest!
0%
Den som talar bidrar också.

»I det enkla
bor det effektiva!«

Fundera på hur mötesstrukturen ser ut på dina kundmöten

Rikta sedan in dig på dessa enkla huvudpunkter:

1. Blanda inte mötespunkterna.
2. Börja med informationspunkter.
3. Ta sedan upp beslutspunkterna.
(mer…)

Varför kurser online är värdefullt för dig

Kurser online kanske fortfarande känns ovanligt inom just ditt område?

Har du inte  mod att prova
kan du heller aldrig lära dig.

Idag kan vi lära oss nästan vad som helst på nätet

På webben skapar folk sina egna noggrant utformade läroplaner för att behärska sitt ämnesområde.

Och det utan att behöva ta någon högskoleexamen.

Utan att behöva flytta. Utan att behöva resa.

Utan att behöva investera omåttligt mycket tid och pengar.

(mer…)

Online utbildning ger fördelar – webben når det du behöver

Online utbildning går att läsa på distans,
oavsett var du bor

Träning slår talang
men talang motiverar
oftast
till träning.

Online utbildning bygger på att du löpande under kursens gång har kontakt med din kursledare

Din lärare ser till att du får den hjälp och support som du behöver för att uppnå utbildningens mål.

Men, även den mest disciplinerade kan ibland råka ut för planeringsmissar.

För att minimera risken att det blir stressigt för dig har jag samlat värdefulla tips som hjälper dig med din planering.

En lista med tips, speciellt för dig som läser en utbildning på distans. (mer…)


Öka din kundnytta så att du drar till dig ​kunder!

Konkreta tips till fler affärer

x