Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2020-04-01T18:11:00+02:00

Kundnytta, kundbemötande tips och kundmöte tips i stor mängd!

Sperlingsson säljskola online har 80 artiklar designade speciellt för dig som vill plugga på distans.

»Kundprocessen« är säljsystemet du får lära dig i säljskolan.

Kundprocessen innehåller 9 steg. Steg 1 »kunddialog«, steg 2 »kunderbjudande« och så vidare:

För varje steg finns artiklar om hur du ska göra för att lyckas.
Klicka på respektive steg och du hittar artiklarna som visar dig vägen till framgång.

  • Kundvärde och kundnytta | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundpsykologi och kommunikation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Förbereda kundmöte och komma väl förberedd till din kund | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Tvåvägskommunikation och dialog som leder din kund till ett bra beslut | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Mötesbokning teknik

Bygg din egen framgångsrika mötesbokning teknik

Teknik för att bygga din egen vinnande mötesbokning

Känns det ibland tungt att ringa de som du vill ska bli dina nya kunder?
Hittar du tusen ursäkter för att slippa. Försöker du skjuta fram den oundvikliga uppgiften?

Tre viktiga ”M”

Motivation, mod och manus.

Första steget till framgångsrik försäljning är att boka in möten. Att ha en effektiv mötesbokning teknik.

För att lyckas med mötesbokning krävs tre viktiga ”M”. Motivation, mod och manus. Motivation är den lättaste biten – ju fler möten, ju fler chanser till affärer. Modet skaffar du dig genom träning.

(mer…)

Tvåvägskommunikation och dialog som leder din kund till ett bra beslut

Bra tvåvägskommunikation ökar din försäljning

Tvåvägskommunikation handlar om att prioritera dialog och bra berättelser.

Du lyssnar mer
än du talar.
Och du talar mer
än du läser.
Och du läser mer
än du skriver,
när du kommunicerar.

Tvåvägskommunikation är tankeutbyte

Bra tvåvägskommunikation med olika kommunikationssätt skapar starka kundrelationer.

Att du har förmågan att kommunicera är avgörande för att du ska kunna leda dina kunder fram mot ett bra beslut.

Kan du inte förmedla dina idéer till andra kommer du aldrig att få några givande relationer.

(mer…)

Ställa frågor som visar att du är genuint intresserad av din kund

Ställa frågor är en konst
som förbättrar ditt kundbemötande

»Meningsfulla frågor förbättrar ditt kundbemötande.«

Ställa frågor på rätt sätt

Ställa frågor på rätt sätt – och ställa intressanta frågor – bygger på att ställa »meningsfulla« frågor.

Tycker du att det är  svårt att ställa frågor?

Bra kundbemötande är att ställa frågor som är »rätt«  frågor.
Att fråga kunden och att ställa bra frågor är att ställa »smarta«  frågor.

Du ska ställa öppna frågor, ställa slutna frågor och ställa ledande frågor.

(mer…)

Mötesteknik för ökad kundnöjdhet

Mötesteknik tips som förbättrar engagemanget

»Du vinner inte kunden genom att vinna diskussionen«

»Du vinner kunden med en mötesteknik som bygger ökad kundnöjdhet«
Mötesteknik som omvandlar dina möten till något produktivt som är fokuserat och energigivande.

Mötesteknik som omvandlar genom att dramatisera.

Faktum är att dåliga möten är en återspegling av dåliga servicegivare.

Ännu värre är att de för med sig en tung kostnad. En kostnad som du absolut måste göra mindre. Dålig effektivitet vid dina möten kan vara ett förödande hinder för ditt företags framgång!

(mer…)

Till toppen