Kundnytta en nöjd kund garanti | INLÄGG2020-04-01T18:11:00+02:00

Kundnytta, kundbemötande tips och kundmöte tips i stor mängd!

Sperlingsson säljskola online har 80 artiklar designade speciellt för dig som vill plugga på distans.

»Kundprocessen« är säljsystemet du får lära dig i säljskolan.

Kundprocessen innehåller 9 steg. Steg 1 »kunddialog«, steg 2 »kunderbjudande« och så vidare:

För varje steg finns artiklar om hur du ska göra för att lyckas.
Klicka på respektive steg och du hittar artiklarna som visar dig vägen till framgång.

  • Bygga kundrelationer handlar om att skapa kundförtroende | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Säljmöte tips för säljmöten som engagerar | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Hitta kunder som blir lojala kunder | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Skriva offert som är lättbegriplig och som presenterar kundnyttan | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Kundmöte tips | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
  • Argumentationsteknik som gör att du får kundens gensvar | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Kundmöte tips – för lyckade kundmöten och fler avslut

Kundmöte tips om hur du bygger kundvärde i mötet

Mötet är den viktigaste länken i kundrelationen!

Ofta väljer köparen
just det erbjudande
som presenterats av den
mest förberedda säljaren.

Syftet - med ett kundmöte är alltid - att du ska bygga kundvärde

Genom att bli bättre på att göra dina kunder nöjda. Eller hellre, göra dem imponerade.

Målet är att få personen att tycka att du är medkännande

Att visa att du förstår situationen – den situation som företaget såväl som personen har.

(mer…)

Argumentationsteknik som gör att du får kundens gensvar

Hur du säger det betyder mer
än vad du säger

Hur du lyckas med att övertyga

Argumentationsteknik tips om hur du lyckas med att övertyga.

Argumentationsteknik handlar om att nå ett gensvar hos kunden.

Att få ett gillande av din tankegång och attityd.

(mer…)

Skapa kundvärde

Skapa kundvärde handlar om att spåra vad köparen egentligen värdesätter

Du ökar kundens betalningsvilja
när du visar att du kan
öka kundens intäktsflöde.

Att ta reda på kundens sanna kundvärde och sedan tillgodose det så bra som möjligt

Kraven på dina kvalifikationer som säljare förändras ständigt. Den ökande konkurrensen och inte minst dina kunders stigande förväntningar på dig som säljare är en del av förklaringen.
En viktig förklaring är också förändringar när det gäller management. Både i ditt (säljarens) företag och i köparnas företag. Skapandet av teamkulturer o.s.v., har lett till förändrade krav på dina kvalifikationer som säljare.

Idag räcker det inte med att du som säljare är skicklig i betydelsen att du har ett vinnande sätt. Att du är bra på att skapa kontakter och når bra resultat. Dessa grundläggande egenskaper är såklart fortfarande viktiga. Men, utöver dem ska du som säljare också vara en trovärdig förhandlare. Och, framför allt ska du ha förståelse och respekt för köparens situation och aktuella behov. Dessutom ska du kunna formulera dig proffsigt – både i tal och skrift – i erbjudanden, planer och mötesanteckningar.

(mer…)

Kundvärde och kundnytta krävs för att du ska få chansen att leverera

Kundvärde och kundnytta är två sidor av myntet

Såväl produkter som tjänster blir alltmer komplexa.

Det kan vara svårt att förstå ”vad de är och vad de gör”, hur de fungerar och hur de ska användas.

Ännu svårare är det att förstå i vilken grad det finns kundvärde och kundnytta av intresse. Om produkten eller tjänsten kommer att ge mig kundvärde och kundnytta i den grad som jag som köpare eftersöker.

Det vill säga – “att förstå vad produkten eller tjänsten kan åstadkomma och uträtta just för mig” – blir allt svårare.

(mer…)