Olika kategorier av kundrelationer
samspelar i varierande grad
med social försäljning

»Idén med social försäljning.
Du bygger människor.
Och så bygger människorna affären.«

Kundrelationer med stöd av social försäljning.

Bygga kundrelationer

Du kommunicerar med din omgivning av två skäl:

  1. För att överföra budskap.
  2. För att skapa och behålla relationer.
    Bland annat med hjälp av social försäljning.

Människan är ett flockdjur som vill höra samman med andra personer och grupper. Därför vill din kund bli sedd, accepterad och bekräftad av dig och sina medmänniskor.

Försäkra dig att du kan svara på fyra frågor:

  1. Vilken typ av relation förväntar sig vart och ett av dina kundsegment att du ska skapa.
    Hur förväntar de sig att du ska hålla relationen levande med dem.
  2. Vilka olika kategorier av kundrelationer har du etablerat?
  3. Hur kostnadskrävande är de?
  4. Hur är de samordnade med resten av din affärsmodell?

Så här kan du skilja på olika kategorier av kundrelationer.

Personlig hjälp

Relationen bygger du på mänskligt samspel.

Kunden kan kommunicera med dig som person för att få hjälp under försäljningsprocessen eller avslutat köp.
Du kan sköta kontakten på plats i samband med att du säljer, genom call-center, via e-post eller ett annat personligt sätt.

Exklusiv personlig hjälp

En relation som innebär att kunden har en speciellt utsedd kontaktperson på ditt företag.

Detta är den djupaste och mest intima formen av kundrelation. Den brukar utvecklas under lång tid.

Ett exempel på denna typ av relation är KAM (Key Account Managment). Den går ut på att du håller en aktiv personlig relation med dina mest viktiga nyckelkunder

Självbetjäning

Inga direkta personliga förbindelser.

Detta är en typ av relation där du och ditt företag inte har några direkta personliga förbindelser med kunderna. Istället erbjuder du de verktyg som kunderna behöver för att kunna betjäna sig själva.

Automatiserade tjänster

En blandning av processer.

Den här relationen är en blandning av en mer sofistikerad form av självbetjäning och automatiserade processer.

Personliga kundprofiler kan exempelvis ge dina kunder tillgång till kundanpassade tjänster på nätet.
Automatiserade tjänster kan ta hänsyn till enskilda kunder och deras preferenser. Tjänsten kan också erbjuda information som rör beställningar eller transaktioner.

I idealfallet kan automatiserade tjänster ge sken av att det finns en personlig relation (till exempel genom att rekommendera böcker eller filmer).

Nätforum

Företag har i allt större utsträckning börjat använda nätforum.

Använder du nätforum kan du lära dig mer om dina kunder och dina framtidsutsikter. Samtidigt bidrar forumet till att underlätta kontakten mellan forumets medlemmar.

Många företag har nätforum där användarna kan utbyta kunskap och lösa varandras problem. Sådana forum kan också hjälpa företag att förstå sina kunder bättre.

Samskapande

Samskapande bygger kundrelationer och stödjer idén om social försäljning.

Allt fler företag utmanar den traditionella relationen
mellan kund och säljare genom att skapa värde tillsammans med kunderna.

Har du en Internetbokhandel kan du be kunderna skriva recensioner och därmed skapa värde åt andra bokälskare.

Vissa företag låter kunderna vara med och utforma nya och innovativa produkter.
Har du en webbplats med videoklipp (typ YouTube) kan du låta kunderna själva bidra med det material som ska konsumeras.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
Att vara en relationsbyggare
blir allt viktigare i alla branscher.

Detta ger jag dig
så att du kan boosta dina kundrelationer
i möte, affär och på webben.

Hjälper dig bli en
skicklig relationsbyggare.

Jag tipsar dig om hur du för ditt företag framåt
med hjälp av social försäljning och social kompetens.

Vad kännetecknar en relationsbyggare?

Att ständigt skapa relationer.
Inte bara i givna säljsituationer som kundmöten.
Det gäller att hålla ögonen öppna
för merförsäljning vid alla tillfällen.

Att verka för en stark närvaro
och ha en förmåga att skapa tillit och närhet.

Vilken nytta kan ditt företag ha
av dig som relationsbyggare?

Det finns många företag som liknar varandra produktmässigt.
Därför handlar det om att sticka ut för att få uppdrag.
Ett företag med en mycket god relation till en kund
vinner över ett företag med en sämre relation.
Sannolikt även om det sistnämnda företaget har bättre produkter.

Skapa bättre kundrelationer:

Se till att vara om dig och kring dig.
Var trevlig mot alla du möter.
Du vet aldrig vem som kan vara bra att känna.

Fokusera på att hela tiden bidra med
personlig service och ett varmt trevligt bemötande.

Jobba med att på ett naturligt sätt
skapa en god atmosfär omkring sig.

Behandla din kundrelation som en god granne.
Som du bryr dig om men ändå
har en viss, sund distans till.
Var alltid vänlig och omtänksam men inte alltför personlig.

Ansträng dig att hela tiden
göra det där ”lilla kundextra”.
Det får kunderna att verkligen minnas dig och ditt företag.

De små sakerna spelar roll!

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd