Kundvärde och kundnytta är två sidor av myntet

Såväl produkter som tjänster blir alltmer komplexa.

Det kan vara svårt att förstå ”vad de är och vad de gör”, hur de fungerar och hur de ska användas.

Ännu svårare är det att förstå i vilken grad det finns kundvärde och kundnytta av intresse. Om produkten eller tjänsten kommer att ge mig kundvärde och kundnytta i den grad som jag som köpare eftersöker.

Det vill säga – ”att förstå vad produkten eller tjänsten kan åstadkomma och uträtta just för mig” – blir allt svårare.

Det finns ett överflöd av produkter och tjänster på de flesta marknader. Konkurrensen är kraftfull. De flesta gör sitt allra bästa för att uppfylla kundernas behov.

Vad är det då som kan få en köpare att välja ditt erbjudande?

Många olika faktorer samverkar. Aktiviteter och insatser som du själv sätter i verket. I denna samverkan är det kombinationen av dessa insatser som kan leda till att du får leverera. När kombinationen av dina insatser och ditt erbjudande ”stämmer för köparen” får du effekt. Du får chansen att leverera. Därför att intrycket av dina insatser och ditt erbjudande, ger just det önskade kundvärdet och just den upplevda kundnytta som din köpare söker.

Det vill säga – kan du leverera både kundvärde och kundnytta, står du säker i kampen om köparen.

Vill du ha djupare kunskper om ”kundvärde och kundnytta” får du det i säljutbildningen »Sälj så här«.
Säljkurs online i din dator, smartphone eller surfplatta.

»Placera dig framför konkurrenterna«

»Vaska fram dina kundvärden så att du kan skapa kundresultat för din kund. Jag visar dig hur du står emot konkurrenter som gör om och skapar nytt. «

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

Kundvärde ger du när du hjälper kunden nå kundresultat.

Lär dig att tydligt visa upp kundvärdet i ditt kunderbjudande.
Visa att ditt erbjudande kommer att öka din kunds intäktsflöde.

Det kommer att öka din kunds betalningsvilja.
Därför att du ökar din kunds konkurrenskraft.

Gör så här – tydliggör att konsekvensen av ditt erbjudanden påverkar kundens inkomst.

För att nå – ett kundresultat som ökar kundens inkomstflöden.

Så att du får – en kundeffekt som säkrar kundens betalningsvilja.

Kundnytta är att hjälpa din kund få kundfördelar

Lär dig att synliggöra kundfördelarna som kunden vinner.
Visa att du vill bidra till att öka kundens konkurrenskraft.
Att du vinnlägger dig om att hjälpa kunden öka kundvinsten.

Gör så här – röj bort hinder som blockerar kundens vilja att välja just dig och ditt erbjudande.

För att nå – kundkänslan att du levererar just den kundnytta som sparar kunden bekymmer.

Så att du får – träff i kundens hjärta med din kundvinst, att du ger det som hjälper kunden att slippa problem och tjäna mera.

Hur tänker kunden "kundvärde och kundnytta"?

Medan du som säljaren är upptagen med att försöka få kunden att begripa innebörden av ditt erbjudande, funderar kunden utifrån sitt perspektiv: Är detta köp värt priset för oss som verksamhet? Är detta köp värt priset för mig som person?

Fråga dig alltid.

”Vad exakt” betyder ”värde” för kunden?

”Vad exakt” betyder ”nytta” för kunden?

I kundens värld står ordet ”värde” för mycket mer än det pris som du offererar kunden.

Och som en logisk självklarhet av det.

I kundens värld står ordet ”nytta” för mycket mer än funktionen i din produkt eller tjänst som du levererat till kunden.

»Fördelarna för kunden«

»Lyft fram dina kundfördelar för kunden. Jag hjälper dig bli bättre på att föra ut din kundnytta på ett tydligt sätt på marknaden. Så att din kund förstår att din kundnytta ökar kundvinsten.«

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.