Leadsgenerering som hittar ingångarna hos nya kundämnen

Leadsgenerering bygger på en enkel framgångsnyckel:

Du behöver variera dig
för att skapa kontakt med olika typer av kundämnen.

Ständig anpassning

Leadsgenerering grundas på ständig anpassning.

Anpassning är viktig när du ska närma dig dina framtida affärspartners.

Anpassningsbar leadsgenerering är extra viktigt när du söker nya segment
och vill förstå vad som intresserar dem.

Anpassningsförmåga och smidig samarbetsförmåga

Smidighet och flexibilitet behöver du för att få veta vad du måste veta om den du vill sälja till.

Du måste veta vad som är den gemensamma nämnaren mellan den personen du vill sälja till och dig.

Fundera på dessa enkla frågor

Fundera på dessa enkla frågor och notera dina svar, innan du tar kontakt med den du vill sälja till:

1. Personen?

Vad bör du veta om personen du vill sälja till.
Den gemensamma nämnaren? Hitta matchningen era intressen och behov emellan.

2. Beslutsfattaren?

Vem betalar?
Vem tar det faktiska beslutet om inköp? Hur ser beslutsgången ut?

3. Beslutspåverkaren?

Vilka personer påverkas?
Finns det en informell ledare? En person som alla lyssnar på, men som inte har någon titel eller beslutsrätt?

Använd din smidighet

Använd din smidighet och flexibilitet och vaska fram svaren på:
  • Vad de tror de behöver.
  • Vad de egentligen behöver.
  • Har de köpt från er tidigare? Vad de tycker om era produkter, era tjänster och ert företag.
  • Vad de tycker om konkurrenterna och deras produkter.
  • Din uppskattning av deras inköpsbudget. När vill de ha en lösning på problemet?
  • Bedöm vilken typ av personer de är.
  • Har de samarbetsvilja? Är de resultatinriktade?
  • Vad kan hjälpa eller hindra dem från att köpa.
  • Ser de några risker med att köpa från dig och ditt företag?
  • Förstår de riskerna med att inte köpa från dig och ditt företag?

Vad du bör veta

Vad du bör veta om företaget du vill sälja till:

Vad är företagets syfte?

Varför gör de det de gör? Hur bra de lyckas med det?

Viktiga saker som hänt företaget?

Kort om deras historia. Hur det startade: vem? vad? hur? när? var? varför? med vad?

Deras utveckling, medgång och motlut?

Din bild av deras situation, utveckling?

Ekonomiska stabiliteten?

Deras omsättning. Deras lönsamhet.

Konkurrensförmågan?

Deras position på marknaden. Konkurrenskraften de har. Deras marknadsandelar.

Deras viktigaste marknad?

Hur starka är de i sin viktigaste målgrupp? Hur hög kännedom har de?

Vad intresserar dem mest just nu?

Nyheter om företaget detta halvår.

Din kundnytta?

Vad de totalt vinner om de köper från dig och ditt företag – och vad det kostar dem.

Makten – politiken – påverkan?

Vem ska ge sitt okay innan köpbeslutet? Vem kan motsätta sig inköp från dig och ditt företag?

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Vad du ska veta

Vad du ska veta om ditt eget erbjudande:

Kundnyttan, kundvinsten och fördelarna
som ditt erbjudandet ger kunden?

Konsekvensen som ditt erbjudande innebär för kunden.
Vad de tjänar, sparar, vinner.

Klarar du att lösa kundproblemen?

Hur kan du presentera det?
Kan du tydligt visa lösningen på problemen?

Vilka begränsningar har ditt erbjudande?

Är det en hake för att få till ett köp?
Hur komma runt detta?

Vilka invändningar kan komma upp?

Hur bemöta dessa?

Vad du bör veta om dig själv
och ditt företag

KUNDTILLIT

Hur ser kunden på dig och ditt företag?
Litar de på er, eller inte?


KUNDENGAGEMANGET

Hur mycket bryr du dig om kunden?


VINNARINSTINKTEN

Hur stor chans har du att nå säljperiodens säljmål?
Hur stor effekt får det om du klarar/inte klarar att ta hem denna försäljning?
Hur hungrig är du på att sälja?


SJÄLVFÖRTROENDET

Hur mycket tror du på det du säljer?
Hur mycket tror du på dig själv och din förmåga att sälja?

»Utan lojala kunder – ingen framtid!«

Vi är alla väl medvetna om att
det tar decennier att bygga upp ett gott rykte,
sekunder att förlora det.

»Kunder går och kunder (kanske!) kommer.«

Gardera dig därför och säkra
att nya leads löpande konverteras till nya kunder till ditt företag.

»Glöm inte att ständigt arbeta med din leadsgenerering.«

Säkra att dina leads och dina kunder alltid sätts i första hand.
Det tar flera månader att hitta nya kunder, men bara sekunder att förlora dem.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.