Lyssna på kunden genom att fråga så att folk vill berätta

Lyssna för att ställa kloka frågor är den bästa samtalsöppnaren

I din säljande roll är det viktigt att du funderar över hur du ska lyssna på kunden.

 När du träffar en potentiell kund är du där för att lyssna på kunden.

Lyssna för att få veta vad som bekymrar just den här personen just nu. Så, det gäller mer att ställa smarta frågor än att prata.

Lyssna på kunden för att bli en bra mottagare av information och fakta. Lär dig att lyssna på kunden mellan raderna.
Först efter att du är klar med att lyssna på kunden kan du hoppas på att bli tagen på intresserat allvar. Du måste först lyssna på kunden innan du kan lämna ifrån dig ditt budskap.

När en kund berättar något för dig så avbryt inte för snabbt. Nicka gärna eftertänksamt tills du märker att personen talat färdigt.
Du använder dig av de viktiga kroppsspråkliga signalerna för att visa att du är ”inställd på mottagning”. Genom aktivt lyssnande lämnar du ordlöst budskapet. Signalerar att den du talar med är viktig och har något intressant att berätta. Något som är värt att lyssna till.

Förtroende bygger på kompetent lyssnande

Fundera på ditt eget beteende och hur du brukar lyssna på kunden:
  • Har du tålamod att lyssna på kunden?
  • Hur gör du när du ska lyssna på kunden?
  • Lyssnar du färdigt när någon berättar något?
  • Ställer du tillräckligt intressanta frågor?
    Ställer du så kloka frågor att du  får den andra personen att berätta?

Skapa förtroende hos din samtalspartner

Det gäller att ställa frågor och lyssna aktivt. Inte bara mekaniskt skicka iväg dina frågor.

Du måste också visa att du tar till dig svaren. Ta ditt kroppsspråk till hjälp.

Följ samtalet. Nicka lite medan du lyssnar till något väsentligt. Sitt relativt stilla medan du lugnt tittar på din samtalspartner.
Flika in en och annan fråga: ”vad ledde detta till?”, ”vilka konsekvenser får det om ni inte löser detta problem?”, etc.

Följ sedan upp svaret du får. Det stödjer och fördjupar samtalet. Det visar att du är uppmärksam i ditt lyssnande.

Den enkla klassiska samtalsöppnaren

Använd dig av olika frågeord för att öppna samtalet på ett smidigt sätt.

Använd t.ex. de klassiska frågeorden ”vem”, ”vad”, ”när”, ”var” och ”hur”.

Med enbart hjälp av dessa frågor kan du enkelt öppna upp samtalet. Denna inledning får samtalet att smidigt flyta på framåt. I stället för att vara en sändare som tråkar ut blir du en mottagare som inspirerar.
Du kommer att få reda på en massa fakta. Dessa behöver du hålla ordning på. Därför är det viktigt att du för anteckningar under samtalets gång.

»Engagemang i kunden«

»Lär dig hur du ska driva din kundkommunikation som en dialog som signalerar delaktighet. Röj bort de hinder som står i vägen mellan dig och din kund.«

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

Tänk på att fungerande kommunikation i grunden är omedvetna regler. ”Naturliga vanor” som vi följer utan att fundera så mycket på det.

En bra grundregel är att ”du ska ge uppmärksamhet för att få uppmärksamhet”. 

Lyssna på kunden för att visa att du vill ge uppmärksamhet. Då klarar du av att styra samtalet så att ni kan ge varandra lika mycket utrymme. Det håller intresset vid liv för båda.

Sammanfattning – grundläggande om varför du ska lyssna på kunden

Utan dig som säljare i ditt företag blir det ingen vinst i företaget.

Därför är det viktigt att du blir riktigt bra på att lyssna på kunden.

Då blir du bra på att fånga kundernas intresse. Då blir du bra på att få pengarna att rulla in.

Rätt lyssningsteknik vinner nya kunder. Att lyssna på kunden ökar försäljningen.

Du måste ha förmågan att engagera kunderna. Fånga och fängsla genom att du lyssnar och ställer kloka frågor. Så att personen vill bidra i dialogen. Och, berättar för dig om kundens sanna problem som måste lösas.

Ibland struntar vissa säljare i att lyssna på kunden. Pratar direkt på om produkt och prs. När det händer är det inte konstigt att folk vill dra sig ur samtalet.
”Åh nej, inte ännu en säljare!”. Sannolikt har också du tänkt så när du blivit uppringd? Men samtidigt, känner du troligtvis igen dig i säljarrollen. Vilket företag klarar sig egentligen utan säljare? Det är ju säljaren som måste presentera erbjudandet. Om inte, kan inte företaget överleva i det långa loppet.
För att du ska bli en bra säljare som folk vill prata med, måste du lyssna på kunden. Visa dig verkligt intresserad av kundens situation och förstå kundens behov.

Kärnpunkten i det viktiga att lyssna på kunden

Försäljning handlar om att skapa relationer till människor. Få deras förtroende. Finna vägen fram för att tillgodose deras behov.

Du måste komma fram till vad kunden behöver.

Därför måste du först lyssna på kunden. Det är en process som sker dels långsiktigt i den relation du bygger med personen. Dels i det kortare perspektivet i de samtal och möten du har med kunden.

I processen är det viktigt att du gör ett bra intryck. Att du inger förtroende.

Inled därför allt kontakttagande och alla möten med en trevlig inledning. Förklara först syftet varför ni ska talas vid. Vad det är du tycker är viktigt att ha som mål för mötet. Vad ni ska ha hunnit talas vid om innan ni avslutar. Vad ni ska ha kommit fram till innan ni skiljs åt.
Med denna ”agenda” klart och tydligt uttryckt är det så uppenbart hur viktigt det är för dig att lyssna på kunden. Utan att lyssna på kunden kan du inte klara av att ställa kloka frågor.

Det blir inga smarta frågor ställda om du inte kan lyssna in kunden. Du måste vaska fram vilka utmaningar, problem eller behov kunden har. Låta kunden förklara och beskriva sin situation.

Visa att du lyssnar på kunden

Visa att du bryr dig om genom att ställa följdfrågor.

Lyssna på kunden skapar förtroende.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd