Marknadsföring via sociala medier
är din framtid

Marknadsföring via sociala medier kan skapa dina framtida jobb.

Med en sociala medier strategi får du lojala kunder.

Dina kunder pratar med varandra

Marknadsföring via sociala medier kräver ditt fulla intresse.

I kundupplevelsen räknas i allt högre grad sociala medier in.

Sociala medier ger dig möjlighet att få en direkt dialog med dina kunder. Såväl befintliga kunder som med nya målgrupper.

De ger dig gränslösa möjligheter att skapa, bygga och vårda dina relationer. Det ger dig verktygen du behöver för att informera och dela med dig.

Kundrelationer och dialog

Det handlar om en aktiv relation mellan människor.
En gemenskap mellan en person och ett varumärke, en åsikt, en fråga ett intresse.

Sociala medier och den sociala webben är byggda för tvåvägskommunikation.

De är skapade av människor som vill bli hopkopplade. För att bli sammankopplade på ett enkelt, smidigt, billigt och roligt sätt.
Sociala medier är en plattform/kanal/tjänst där du kan:

» ta del av andras information och innehåll

» dela med dig av information

» möta andra

» delta i dialoger och diskussioner

Sociala medier ger dig olika estrader där du kan skapa innehåll och värde.

Vad kostar det?

Sociala medier kostar resurser.

Sociala webben är varken särskilt dyr eller svår att starta igång.

Till en början räcker det med att du sätter av en speciell tidsbudget. Att du bestämmer dig för att du är beredd att avsätta en angiven mängd tid för det här.

Första året behövs ingen pengabudget för att finnas i sociala medier. Med tiden lär du dig vilken tid och vilka resurser det tar. Så vänta till efter första året med att lägga in de sociala mediekanalerna som en kostnadspost.

Först när du är igång på sociala webben är det dags att ge sociala medier en egen peng i din marknadsföringsbudget.

Marknadsföring via sociala medier tar mycket tid?

Vänd gärna på frågan och säg: Vad kan det ge?

De som har lyckats har startat i liten skala och lärt sig vartefter.

Olika kanaler har olika krav på snabbhet.
På bloggar är det okej att vänta ett par dagar med att svara, på ett forum ett par timmar och Facebook kräver ännu snabbare svar.

Alla kommer att se vad du säger

Ja, så är det. Det du säger i sociala medier är publikt.

Alla som använder kanalen och vill följa dig kommer att se hur du agerar, hanterar frågan och svarar.

Är du rädd för att öppet kommunicera med din målgrupp?
I så fall kanske du har ett problem? Det finns möjligheter och risker med att delta i sociala medier. När du själv deltar äger du möjligheten att ge din sanning och din version.

Fördelen med att vara öppen är att du uppfattas som seriös. Då sitter du vid styrspakarna och nyttan överväger riskerna du tar.

Du kan nå ut till en bestämd målgrupp. Du får feedback och kan åtgärda eller rätta till. Du kan tacka offentligt för den feedback du får.

Vilken vana har dina kunder av sociala medier?

Ta reda på hur dina kunder använder sociala medier.

En del är passiva följare och kommenterar endast då och då.
Andra är aktiva.

Det här påverkar hur du ska föra din dialog:
Gillar dina kunder att föra saker vidare?
Vilket tonfall har de?
Känner de sig bekväma på sociala webben?
Behöver de hållas i handen?

Så här kommer du igång med sociala medier

Börja med att lyssna för att så småningom systematiskt agera.

Sedan måste du förbereda dig själv och dina medarbetare.

Sätta upp ramar inför den praktiska uppstarten.
Du behöver lägga fast hur du och ni ska skapa relationer och svara på synpunkter. Hur du ska hjälpa till, utveckla och diskutera i sociala medier.

Listan som visar hur du kan jobba i 6 steg:

Även om du inte börjat agera på sociala webben
så sägs det en del om dig och ditt företag.

Folk lyssnar och tycker, oavsett om du är där eller inte.

För att få en känsla för vad som sägs börjar du med att ”lyssna i olika kanaler”. Lägg in sökord på Google Alerts, det är gratis. Troligen ser du då att det skrivs både ris och ros om dig.

Om det inte skrivs något är det en varningssignal: ditt företag är okänt.
Å andra sidan är det en guldsits. Från positionen som doldis kan du nu börja skapa och bygga relationer.

Reflektera över om du möter samma sak i dina kundrelationer
som du möter på sociala webben.

Har du medarbetare fråga dem om deras erfarenheter. Har de tidigare vana av sociala medier privat? Hur ser de på möjligheterna som sociala webben ger? Ser de positivt på att vara med och bygga relationer på den arenan.

Vad är deras ”sanna behov”?

Vad vill kunderna ”verkligen” ha?
Vad saknar de i din kommunikation? Vilken slags kundtjänst tycker de att du ska erbjuda i sociala medier?

Ta reda på hur dina kunder använder sociala medier.

En del är passiva följare och kommenterar endast då och då.
Andra är aktiva.

Det här påverkar hur du ska föra din dialog:
Gillar dina kunder att föra saker vidare?
Vilket tonfall har de?
Känner de sig bekväma på sociala webben?
Behöver de hållas i handen?

En del företag har kundrelationer som kan skötas på ett bättre sätt.

Känner du att även du skulle tjäna på en förbättring?

Fundera igenom hur du kan använda sociala medier för att göra det.
Reflektera också över hur en social aktivitet på webben kan stärka ditt varumärke.

Ta fram en enkel ram för hur du ska hantera dina kunder via sociala medier.

Ska du göra jobbet själv? Har du en medarbetare som är motiverad och lämplig? Eller ska du skaffa dig en extern person som gör delar av eller det mesta av jobbet?

Tänk även igenom hur du kan ge den person (dig själv eller annan utsedd) hjälp som ska göra jobbet.
Hur du kan ta fram ett stöd till att bevaka och svara i sociala medier. Stödet bör du designa så att det fungerar med två syften. Så det klarar av att både ge kundtjänst och att hjälpa till att med bygga kundrelationen.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Detta ger jag dig
så att du kan boosta dina kundrelationer
i möte, affär och på webben.

Ger energi till din dialog med din kund.

Så att du får svaret ”Ja, tack”
istället för ”Jaha, och?”.

Ger stöd till dig som vet att
du blir förstådd inte enbart utifrån orden du uttalar.

Ett förbättrat kundbemötande
så att du tänker på hur du ”låter”.

Lika noga som du är ifråga om ditt ordval
ska du vara med hur du ”låter”.
Och att din attityd harmonierar med dina ord.

Hjälper dig att göra det kundextra
som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör
det där lilla extra med glädje.
Det är det som
skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd