Positiv självbild,
självförtroende och självinsikt
blir allt viktigare för dig som säljare

Positiv självbild bygger din framgång

Tjänsterna och produkterna blir allt mer lika varandra och då ökar kraven på säljarens förmåga att skapa affärer.
Sambandet mellan säljarens positiva självbild och skicklighet i att skapa affärer har ökat.

Behovet av mental träning för just säljare har vuxit fram de senaste åren.

I takt med att den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång, har säljarens behov av att bygga en egen positiv självbild ökat.

”Positiv självbild”

”Positiv självbild”, är inte det samma som inbillning eller ett uppblåst ego.

”Positiv självbild” måste du ”jobba aktivt” med.

Så att du kan utvecklas och förbättra ditt självförtroende.

Självbildens betydelse för din möjlighet att utvecklas är grundläggande och avgörande för din framgång.

”Positiv självbild” handlar om äkta självrespekt

Det syftar på att du ska ha en positiv mental bild av dig själv.

Din starka självbild växer fram steg för steg.

Den frodas ur insikten du får när du upptäcker och börjar tro på din egen förmåga.
Och att tro på din egen förmåga, är kanske något som du än så länge inte utnyttjat fullt ut?

Om du inte utvecklar en stark självbild får du problem.

Du blir sämre på att framgångsrikt ”leda dig själv och dina kunder”.
Din självbild drar en osynlig gräns. Du sätter själv ett tak för din utveckling som du inte kan höja dig över.
Omedvetet drar du en gräns och säger: ”Jag kan inte nå längre än så”.

Är din självbild negativ,
kommer dina beslut att påverkas
av dina tvivel

Om du tycker att du inte är värdefull, kommer du omedvetet att vägra försöka nå långt.

Du förminskar dig själv,
om du tror att dina goda sidor och förmågor är begränsade.

Ironiskt nog är världen full av människor som har alla egenskaper för att kunna ”leda sig själv och sina kunder”, utom just självförtroende.
De värderar sig själva så lågt och dömer sig själva så hårt att deras låga självbild gör dem livegna.
Det får till följd att de satsar litet och vinner ännu mindre.

Du utvecklas inte utöver vad din självbild medger

Men, du kan förändra och förbättra din självbild.

Om du inte litar på dig själv och inte sätter värde på dina förmågor kan du heller inte tro på dina mål.

Om du tänker: ”Jag klarar det här”, så har du rätt i det.
Om du tänker: ”Jag klarar inte det här”, så har du också rätt.

Ett enkelt faktum

Det är ett enkelt faktum, att du handlar som den person som du tror att du är.

Om du ser dig själv som misslyckad kommer du att misslyckas.
Hur mycket du än med vilja och flit försöker att lyckas.

Du kanske någon gång lyckas komma loss från din självbild. Men snart faller du tillbaka till självbilden igen.

En låg självbild, gör att du ger dig själv negativa attityder. Och, det hindrar dig i din utveckling i att ”leda dig själv och dina kunder”.

Om du inte respekterar dig själv kan du heller inte respektera andra.

Och om du inte kan respektera andra kan andra heller inte respektera dig.

Självbild som är rätt för dig

Det kan vara svårt för dig, att bygga den självbild som är rätt för dig.

Att ”leda dig själv och dina kunder” har sin utgångspunkt i att du har en stark självbild.

Därför måste du lära dig att sätta värde på din förmåga och dina möjligheter.
Du måste utveckla en självbild som lever upp till den betydelse och den roll du har i livet.

Men, försök inte att använda dig av en fasad av positivt tänkande. Det är meningslöst.

En fasad kan inte ersätta en positiv självbild. Du måste bygga inifrån.

Förbättra din självbild

Hur kan du gå tillväga för att förbättra din självbild?

Att finna svaret på den frågan är viktigt.

Det är en del i grunden för att du ska klara av att ”leda dig själv och dina kunder”.

Du måste ge ditt tänkande en annan inriktning.

Du måste ändra dina åsikter om dig själv. Du måste lära dig uppskattning och respekt för din egen betydelse.

Du har blivit till med syftet att ständigt utveckla dig. Avsikten är att du ska förbättra dig stup i ett. Gör du det är dina möjligheter obegränsade.

Du är unik

Du är unik i ditt sätt att förbättra dig.

Det finns ingen som är lik dig i sitt sätt att förbättra sig.

Det finns ingen grund för en jämförelse mellan dig och någon annan.

Genom din egen förbättring blir du ensam i ditt slag.
Med din utveckling kan du bidra med något i världen
som ingen annan kan kopiera.

Din kunskap om din personliga styrka och ditt värde ger dig ett starkt fäste. Det hjälper dig att bygga en inneboende säkerhet hos dig själv.
Då växer det fram en äkta självbild hos dig. Den har sitt fäste i den insikt du får när du upptäcker och börjar tro på din egen förmåga.

Och när du nu tror på din egen förmåga, kan du utnyttjat den fullt ut!

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En säljares inställning och egenskaper
står för upp emot 80 procent av den framgång
som säljaren kan nå i säljarbetet.
Resterande cirka 20 procent är färdigheter i säljteknik
och säljstrategi, samt produktkunskap.

Därför är det all idé för dig
att satsa på din personliga utveckling.

Mitt förslag till dig är att bli mer medveten om
hur din personliga utveckling är knuten till din egen självbild.

Skaffa dig inspiration i hur du kan stärka dig mentalt
för att öka försäljningen.

T.ex. hur du kan förändra en negativ attityd till en mer positiv.
Eller hur du kan skapa rätt sinnestillstånd
och var mentalt förberedd
för att kunna kommunicera med alla typer av kunder.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd