Referera till kundens ord är ett effektivt verktyg

 • Referera till kundens ord – det kan du ha stor nytta av

  Återberätta kortfattat.

 • Säg med egna ord vad du upplever att den andra berättat

  Då visar du den andre vilket budskap du uppfattat.

 • Referera till kundens ord så hjälper du den som pratar

  Då får han eller hon chansen att korrigera det.

 • När du refererar till det kunden sagt hjälper det dig att förstå

  Och människor tycker om dig, när du visar att du förstår dem.

Försök att vara kortfattad när du ska referera till kundens ord

Använda egna ord när du ska referera till kundens ord.

Markera att du återberättar så som du förstått dem. Och välkomna att de korrigerar dig. Kom ihåg, att det är den som pratar som sitter på facit för sitt eget budskap.

 • ”Jag sitter här med ett antal ärenden. De ska vara klara till nästa vecka. Torsdag och fredag är det möten nästan hela dagen. Så, kanske om jag arbetar över på torsdag. Men, då får jag svårt att hinna till mötet med facket”.
 • ”Det låter som att du har en tight arbetsvecka? Klarar du att hitta en lucka, för att se över mitt förslag den här veckan?”.

Sammanfatta när du ska referera till kundens ord

När ni pratat ett tag, kan det behöva samlas ihop.

Med en sammanfattning kan du väva samman de trådar som tagits upp. Och fokusera på det som du tycker är viktigast att fortsätta prata om. Plocka ut kärnan av vad som sagts. Både tankar och känslor. Och återberätta.

Lägg inte till något eget. Försök använda de uttryck som den som berättar har använt. Syftet är att sammanfatta så att ni får en ny utgångspunkt att fortsätta ifrån. En gemensam plattform om man så vill. Därför är målet att den du sammanfattar ska känna igen sig i sammanfattningen.

Sätt ramen för det fortsatta samtalet

Om du lyckas göra en bra sammanfattning skapar du en god grund för det fortsatta samtalet.

Du för samman huvuddragen. Du hjälper till att samla upp de viktiga punkterna. Du skapar en röd tråd.

Om ni pratar om problem eller förändringar av något slag kan en sammanfattning hjälpa till. Det är ett enkelt sätt att belysa vad som hänt under samtalet. Det förstärker känslan av att ni tar er framåt. Att ni åstadkommer något.

Reflektera känslor när du referera till kundens ord

Att reflektera känslor gör du när du nämner vilka känslor du upplever att den som pratar har.

På det sättet visar du att du bryr dig om. Och att du accepterar deras känslor. De får också möjlighet att korrigera hur du uppfattar dem.

Tänk på att vi uttrycker känslor på många sätt. Du kan uppfatta dem i vad någon säger. I deras tonläge, i mimik eller kroppsspråk. Du kan även uppfatta motsatta känslor. Exempelvis när någon uttrycker en känsla i ord och en annan i kroppsspråk.

Att reflektera känslor har också två andra användningsområden:

 • Lugna ner känslor.
  Särskilt när människor är upprörda och arga. Då kan du hjälpa dem att lugna ner sig. Genom att reflektera deras känslor och visa att du märker hur de känner. Det brukar krävas att man gör det några gånger.
 • Att låta dem spegla sig i sina känslor.
  Det är inte ovanligt att vi har känslor utan att föra upp dem till medvetandet. Att få dem återreflekterade gör att vi kan möta dem. Vilket kan vara hjälpsamt om man inte gjort det innan.

Tystnad

Tystnad är viktigt.

Om du inte kan det, bör du lära dig att låta det vara tyst. Många lyssnare har problem med det. Den som pratar kan behöva tystnad för att samla tankar. Behöver ta mod till sig. Känna efter eller något annat som är nödvändigt för ett bra samtal.

Fyll inte genast i tystnaden. Människor är olika, vissa behöver ständiga pauser för att tänka efter. Andra kan tyckas närmast rädda och bluddrar på om vad som helst för att slippa tystnad. Så länge samtalet inte helt avbryts är det oftast tecken på reflektion och djup att det existerar tysta pauser.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd