Säljargument tips
som särskiljer dig från konkurrenterna

En av de första sakerna att tänka på när du skapar dina argument är strukturen

Som när du ska bygga ett hus. Bygg argumentet så att det har en bra struktur från grunden. Då tål det att du missat en enstaka detalj.
Men, om du bygger din kedja av argument med en struktur som ett korthus blir det problem. Då kommer även den svagaste invändning att svepa omkull din argumentkedja.

Använd detta säljargument tips vid ditt nästa säljmöte.

Testa – det hjälper dig finna vägen fram till ditt bästa säljargument.

När du arbetar med dina säljargument
kan du arbeta i tre steg

Säljargument kan du jobba med så här.

Tänk att de tre momenten som ska ingå är:

»påstående«

»bevis«

»balans«

Detta är en enkel struktur. Den är lättarbetad och enkel att komma ihåg.

 1. Påståendet
  Säg något om din lösning som uppmuntrar kunden att vilja veta mer.
  Det kan vara något som sticker ut. Något som stimulerar behov eller kundens målbild.
  Syftet är det samma som med en rubrik i en text. Att se till att kunden blir intresserad.

Exempel; Kommunpolitikerna är vansinniga.

 1. Beviset
  Detta är din presentation till stöd för påståendet.
  Här ger du fakta och siffror. Eller kanske bara din bakomliggande tanke och idé.
  Det ger kunden chansen att hålla med dig. Eller att inta en motsatt ståndpunkt.
  Eller be om fler bevis innan hon bestämmer sig.

Exempel; Du tittar i ordlistan. Du läser att ”vansinne” är det samma som att förlora greppet om verkligheten. Du kan föra som bevis att politikerna spendera pengar vi inte har i kommunen. De spenderar pengar på det vi inte behöver. De vill köpa in service som våra kommuninnevånare inte önskar.

 1. Balansen
  Här visar du att du har tänkt över argumenten mot påståendet såväl som bevisen för.
  För nu fram dina motargument.
  Jämför dem med de argument du har och visa att din argumentkedja är den starkare.

Exempel; Vad innebär det om inköpet leder till en del meningsfulla värden? Att denna nya service skulle leda till viss samhällsnytta? Ännu har det inte visat sig samhällsekonomiskt lönsamt med en sådan service. För övrigt har vi i kommunen ingen erfarenhet av området. Därför kan vi inte vända samhällsnyttan till något positivt.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Säljargumentets betydelse och innebörd

När du bygger ett säljargument är det viktigt att på flera olika plan försöka hitta bra kundvärden.

Du kan tänka utifrån tre olika sorters argument;

Det auktoritära säljargumentet
Det känslomässiga säljargumentet
Det logiska säljargumentet

Det auktoritära säljargumentet

Säljargument baserat på din auktoritet eller kompetens.

»Det du vill att köparen ska känna till och veta«

Det auktoritära säljargumentet kan vara att man ska köpa ditt erbjudande eftersom du är ”expert”.

T.ex. att du har en hög akademisk titel som borgar för att du vet vad du håller på med.
Eller kanske att du varit verksam inom branschen i 20 år och därmed är expert på just ditt område.

Du ska alltså komma på ett bra säljande argument baserat på någon form av kompetens eller förtroende som kan kopplas till ditt erbjudande.

Det känslomässiga säljargumentet

Det känslomässiga säljargumentet är baserat på vilka känslor erbjudandet ska förmedla.

»Det du vill att köparen ska känna och uppleva«

Detta kan vara sådana skäl som att ”man köper just dina solglasögon för man känner sig cool”.

Eller ”man köper ditt bilmärke för att man upplever att det ger hög status”.

Det logiska säljargumentet

Det logiska säljargumentet är det mest förnuftiga skälet till varför man ska köpa ditt erbjudande.

»Det du vill att köparen ska tänka och tycka«

Det kan t.ex. vara att ditt erbjudande är mest prisvärt.
Att det håller högst kvalitet.
Eller att du har snabbast service.

Det är självklart viktigt att argumentet faktiskt är sant. Annars riskerar du att få ett dåligt rykte istället.

Säljargument tips hur unika argument designas

En avslutande slutkläm i detta inlägg.

Säljargument tips hur du får ett gensvar hos kunden
och ett gillande av din tankegång och attityd.

Tre moment ska ingå i säljargumentet: Påstående. Bevis. Balans.
Säljargument ska ha struktur.

Säljargument tips hur du levandegör ditt kunderbjudande
med en ”krok” som kunden gillar.

Vaska fram nyckelordet som får kunden att se den bästa problemlösningen.
Använd nyckelordet som ”krok” och ledord i ditt kunderbjudande.
För det att din ”krok” i ditt kunderbjudande kittlar din kunds intresse.

Låt sedan kunden bevittna din allra bästa attityd så att du vinner din kunds passion.

Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Unika säljargument uppmärksammas
och stannar kvar

Det viktiga med ditt säljargument är att
det ska helst vara någon form av unikt mervärde.

Ett kundvärde som ingen annan ”äger” eller gör anspråk på i din bransch.

Ju mer unikt ditt säljargument är ju större är chansen
att du kommer att särskilja dig från dina konkurrenter.

Det för med sig att du kommer att bli
bättre ihågkommen hos dina kunder.

Detta kallas på varumärkesspråk för att differentiera sig.
Det vill säga att bättre särskilja sig från konkurrenterna.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd