Säljmöte tips

Bra säljmöten uppmuntrar debatt
och vidgar vyerna

Säljmöte tips med fokus på vad som ska åstadkommas

Säljmöte tips behöver även du som har säljerfarenhet i ryggsäcken. Därför att du vet att sätta mål är viktigt.

Målsättning är säljarens bästa vän.

Att sätta mål är verktyget som absolut kraftfullast ger dig den effektivitet du vill ha.

Säljmöte tips för dina interna möten med ditt team och säljarkollegor

Här kommer en lista med knepen du förmodligen använder då och då. Men kanske inte har som rutin på era möten?

Använd detta snabb-kom-ihåg så att det blir en vana att använda dessa effektiva knep.

Använd flera av dessa punkter och använd dem oftare så blir dina möten effektivare.

Mötets syfte

Önskat resultat.

Var tydlig med mötets syfte och önskat resultat.

Bestäm det resultat som mötet ska uppnå. Vad ska mötet åstadkomma?

Slå fast syftet med mötet. Varför är det nödvändigt att hålla mötet?

Koncentrerat fokus

Prioritera viktigt ämne.

Satsa rejält med tid på ett ”hett ämne”.

Försök inte att täcka in alla aktuella frågor.

Försöker du täcka allt blir ansatsen för grund. Du kommer inte att hinna med att gräva i de viktiga frågorna i den utsträckning du behöver.

Agenda i förväg.

Delaktighet i mötet.

Skicka i förväg ut en agenda med ämnena för mötet.

Det får var och en i gruppen att känna sig delaktig och betydelsefull. Sannolikheten för att de känner sig ansvariga och kommer förberedda ökar definitivt.

Skapa uppmärksamhet

Ge erkännande.

Ge uppmärksamhet åt resultat.

Säljare såväl som andra gillar erkännande.

Ha en rutin att på varje möte återkomma till en punkt som har som syfte att uppmärksamma. Som var och en kan se fram emot som en möjlighet att få glänsa.

Starta i tid

Sluta i tid.

Starta i tid och sluta i tid.

Vi räknar med att säljare ska respektera sina kunders tid, eller hur? Då gäller självklart samma sak internt och ditt team.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Personliga frågor efter mötet

Enskilt direkt efter mötet.

Följ upp personliga frågor efter mötet, inte under mötet.

Slösa inte bort allas tid på mötet genom att lägga tid på individuella frågor. Var tydlig med att det klaras av enskilt direkt efter mötet.

Uppmuntra debatt

Förslag som vidgar vyerna.

Uppmuntra debatt med förslag som vidgar vyerna.

En säljpresentation utan att kunden kommer med kompletterande synpunkter är inget vidare bra kundmöte. Det samma gäller för säljmöten.

Sätt av tid för att ge gruppen möjlighet att diskutera och lägga fram förslag.

Begränsa presentationer om status

Sätt av ett minimum av tid för frågor om status och utfall m.m.

Möten som sätter fokus på att rapportera av status ses som slöseri med tid.

Det gäller säljare såväl som andra medarbetare.

Håll fokus på vad mötet ska åstadkomma

Sammanfatta då och då för att visa att ni verkligen åstadkommer något på mötet.

Stäm av med gruppen om du behöver göra avsteg från agendan p.g.a. tidsbrist.

Långa möten sänker gruppens energi såväl som moral. De blir frustrerade om deras tid inte används väl.

Men gör inte felet att plocka bort diskussionen då ni gör en gemensam reflektion.
Slutsatserna bli garanterat bättre då.

Kom överens om konkreta nästa steg

Låt inte saker bli hängande i luften.

Var konkret med vad som ska bli nästa steg.

Och var tydlig med att markera vem som är ansvarig för att ta action.

Vi har som mål att se till att kunden får veta vad de kommer att få. Och vad de inte kommer att få levererat. Saken är den samma för ett säljmöte.

Personlig utveckling

Sätt vid varje möte av tid för en punkt om personlig utveckling.

Använd gemensam tid till att diskutera.

Ventilera idéer och få inspel om hur var och en kan få uppmuntran och stöd för sin utveckling.

Visa klart att allt intresse för att förbättra sin kompetens är varmt välkommet.

Motivera och bygg kultur

Sätt som ett av mötenas mål att motivera och att bygga kultur.

För var och en av säljarna är säljmötena viktiga.

Det är den kanalen i dialogen med företaget som de sätter störst värde på. Använd detta tillfälle till att bygga en stark och offensiv vi-känsla.
Det är chansen att koppla alla samman till den gemensamma nämnaren att skapa ett stabilt företag.

Se till att alla lämnar mötet i en positiv sinnesstämning.

Tydlig fortsättning

Avsluta med en tydlig fortsättning.

Låt gruppen göra en åtgärdslista med VAD, VEM och NÄR.

Då blir nästa steg tydligare.

Ge en känsla av framgång genom att sammanfatta vad som åstadkommits på mötet.

Till sist frågar du vad som var bra och vad som kan göras bättre.
Notera deras kommentarer och gör förändringar för att förbättra till nästa gång.

Säljmöte tips som avslutande poäng i detta inlägg.

Som säljchef och säljare ska du leda dig själv så att du kan leda andra - för att kunna göra bättre affärer.

Säljmöte tips för dig och ditt säljteam är alltid viktigt.
Dela med dig av dina säljmöte tips till alla i teamet.

Ett framgångsrikt säljteam kännetecknas av att säljarna får stöd och struktur, lägger fokus på rätt saker och samtidigt sporras att prestera maximalt för att uppnå uppsatta mål. En bra grund är engagerande säljmöten som alla i teamet ser fram emot och känner sig motiverade att delta i.
Var ihärdig och repetera oavbrutet detta säljmöte tips!

Säljmöte tips som slutkläm i blogginlägget:

Träna din kreativitet i att sporra till fler liknande aktiviteter vid sidan av säljmötena.
Trimma din förmåga och skicklighet i att hålla uppstartsmöten och utvecklingssamtal etc.

 

Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd