Säljutbildning online hur du arbetar fram en säljkampanj

En snabbkurs online hur du och dina kollegor kan arbeta fram en säljkampanj.

På ett kundorienterat och säljinriktat sätt.

Säljutbildning online göra en säljkampanj

För Företagssäljare med inriktning säljkampanjer och kunderbjudanden

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera kunderbjudanden och skapa säljkampanjer blir allt större. Detta har sin grund i den ökande mängden företag och en växande komplexitet hos produkter, tjänster och kunderbjudanden idag.

Förbättra dig som Företagssäljare i att paketera kunderbjudanden – plugga på distans!

Är du intresserad av försäljning och säljkampanjer? ”Säljutbildning online göra en säljkampanj” finns som en distansutbildning online om kunderbjudanden. Du kommer att ha stor glädje av online utbildningen om kunderbjudanden – den är en breddning och fördjupning av ”Säljutbildning online göra en säljkampanj” som detta inlägg berör.

Detta inlägg är ett smakprov 
på vad du kan lära dig när du pluggar på distans
hos Sperlingsson företagarstöd.

Vad du får lära dig i denna snabbkurs:

» Syfte.
» Problemformulering.
» Målgrupp.
» Målsättning.
» Kärnbudskap.
» Önskad märkesposition.
» Bevisföring.

Säljutbildning online göra en säljkampanj | Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

En checklista för att förbättra dig än mera
när du skapar säljkampanjer och paketerar kunderbjudanden.

#1

Syfte

– Varför ska vi göra en kampanj?

#2

Problemformulering

– Vad ska kampanjen vara lösningen för eller motmedlet mot?

#3

Målgrupp

– Vem vänder vi oss till?

Hur definierar vi kärnmålgruppen?

#4

Målsättning

Vad ska kärnmålgruppen känna till, tycka eller göra?

Tänk på att det är bra om denna målsättning är i harmoni med ditt företags kärnvärden.

#5

Kärnbudskap

– Vilket löfte (varumärkeslöfte) vill vi föra ut?

Tänk på att det är bra om detta kärnbudskap är i harmoni med de säljargument ni har för avsikt att föra fram.

#6

Önskad märkesposition

– Från var till vart ska märket förflyttas? Kännedom? Attityd? Eller vad?

Tänk på att det är bra om märkespositionen är i harmoni med den kundnytta ni vill föra ut.

#7

Bevisföring

Vad är det som får en kund i denna målgrupp att välja er? Vinnarbevis och referens.

Tänk på att det är bra om dessa bevis är i harmoni med de säljargument ni har för avsikt att föra fram.

Upplägg för distansutbildningen online om kunderbjudanden

Online utbildningen stödjer ett arbetssätt som inkluderar lärande via text, bild och video.

Kursplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa en hög kvalité. Plattformen ger dig som student kontinuitet och lär dig utbildningsprocessen. Det kan inkludera t.ex. text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizzfrågor på material , kunskapskontroll och praktisk användning av kunskapen.

Mål för Sperlingsson Företagarstöds säljkurser

Säljutbildning online syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Företagssäljare.

Efter att du fullgjort ”Säljutbildning online göra en säljkampanj”, ska du kunna skapa intresseväckande kunderbjudanden. Du ska ha lärt dig väcka kundens intresse med en kundidé. Kunna få en kunddialog med en ”krok” som kunden gillar. Veta hur du ökar värdet i dina erbjudanden och hur du kommersialiserar nya säljkampanjer.

Att öka värdet i dina erbjudanden
lär du dig enkelt i en webbkurs

Webbkurs i hur du skapar din kundidé.
Lär dig väcka kundens intresse med en kundidé. Få en dialog med en ”krok” som kunden gillar.

I denna B2B utbildning distans för företagssäljare har jag samlat övningar, videoklipp och tips. Det som behövs för att du ska lära dig öka värdet i dina kunderbjudanden.

Säljutbildning online för företagssäljare och för dig som vill förbättra ditt kundbemötande i möte, affär och på webben

Oavsett om du är säljare, sjuksköterska, tekniker, handledare eller ansvarig för kundservice. Har du ett jobb där kommunikation är ett viktigt verktyg så kommer du ha glädje av den här kursen.

Hos Sperlingsson Företagarstöd väljer du den säljutbildning som passar dig bäst just ​för tillfället.

Och, du kan börja plugga inom några minuter. ​Säljutbildning online täcker in områden som kundbemötande, kundrelationer, kundvärde, kundnytta och  kundnöjdhet. Helt online och kurserna är framtagna av en av landets ​​mest välrenommerade säljutbildare inom ​dessa områden.

Efter studierna är du redo att direkt börja ​använda dina nya lärdomar i ditt arbete.