Förbättra dig på att sätta personliga mål

Därför ska du sätta personliga mål

Skälet till varför du ska sätta personliga mål är att det gör dig motiverad!

Personliga mål med rätt kundinriktning ger dig vinnartänkandet

Så att du jobbar med rätt saker.

Så att du är fokuserad i ditt arbete.

Så att du kommer loss med att göra de tråkiga eller svåra sakerna

Du, jag och många andra kan tycka att det tar emot att sätta av tiden för de tråkiga och svåra sakerna.

Då förstår du att du behöver ha något i ryggen som motiverar dig.

Så är det t.ex. när du ska ta dig tiden och arbeta fram bra ringlistor med rätt kundinriktning.

En handlingsplan hjälper dig att se var du befinner dig nu och vart du ska gå

Många av oss vet att en genomarbetad handlingsplan ger oss den motivation vi behöver.
På samma gång utvecklar den din förmåga att arbeta effektivt.

Tydliga planer ger resultat.

Otydliga planer ger inte otydliga resultat. De ger inga resultat alls.

Självmotivationen är absolut nödvändig för att du ska komma vidare med att utveckla ditt arbete. Och då är det avgörande att du skriver ner dina planer.

Genom att du sätter mål blir det inte de yttre omständigheterna som styr

Istället handlar det om dina egna möjligheter.

När du satt ett mål handlar det istället om saker du själv kan göra.

Din makt över ditt sätt att handla och att förändra ditt beteende.
Då låter du inte tillfälligheterna styra dig.
Istället är det du som tar makten.
Då är det du som styr hur framtiden ska påverka dig.

Du måste bestämma vilka handlingar du måste genomföra på bestämda tider

Det är inte tillräckligt att du planerar för att övervinna hinder som står mellan dig och affären du vill plocka hem.

Skriver du ner generella sätt att bete dig på måste de översättas till dagliga aktiviteter.

Insatser som du kan göra nu och som du måste spä på med ytterligare handlingar imorgon.

För att nå framgång måste du göra upp en plan för de insatser du ska göra.

Så att det styr dig att göra de praktiska förändringar av ditt beteende som krävs för att nå dina mål.

Mål hänger samman i kedjor

Målkedjan ”insats >>> resultat >>> effekt”

Ställ dig frågan:
– Vilka delar består din målkedja av?

Vilken insats ska du göra?
>>> för att nå vilket resultat?
>>> för att få vilken effekt?

Mål med rätt kundinriktning, du gör en insats, når ett resultat, får en effekt | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
1: Bryt ner till delmål.

För att du ska nå det övergripande målet måste du bryta ner till A/ Resultatmål och B/ Effektmål .

2: Sätt upp de insatser du ska göra.

Åtgärderna du ska göra för att kunna påverka, så att de saker händer som du vill ska hända. Det du gör för att personer i din omgivning ska känna till, tycka eller göra.

3: Resultatmål.

Det som du når som ett resultat av din egen insats. Det du vill nå, påverkan du uppnår av det du gör själv. Dit du ska nå av egen kraft.

4: Effektmål.

Det du vill få från andra – men som du själv inte gör eller bestämmer över. Vad du ska få av andra personer. Det du får som effekt av de beslut som tas av personer i din omgivning eller den handling de gör.

5: Koppla ihop.

Kedjor av insatser, resultatmål och effektmål, så att du ser det effektivaste sättet att nå övergripande målet. Se sambandet.

6: Reflektera – är ditt mål ”meningsfullt för dig?”.

Hur stor ”Insats” behöver du göra i förhållande till ”Resultatet” du ska nå och ”Effekten” du ska få? Värdera nyttan du får ut, av den effekt du får.

Jobba med både resultatmål och effektmål

» Resultatmål är resultatet av sådant du själv gör.
» Effektmål är det du vill uppnå/få som en effekt, av att du når ditt resultatmål.
Tänk i målkedjor:

Hitta kedjan insatser, resultatmål och effektmål.
Förstå hur det du gör är kopplat till dina mål.  

Förstå sambandet
mellan det du ska nå av egen kraft
och det du ska få av andra personer.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

När du repeterar positiva tankar gång på gång,
dag efter dag,
påverkas ditt undermedvetna.

Och då bearbetar du din inneboende kreativa kraft.
Just därför är ”din egen försäkran till dig själv”
ett så dynamiskt verktyg.
Det har kraften som behövs för att du ska
utveckla dig så att du når dina mål.

Du lever upp till vad du förväntar dig av dig själv.

Och, det är ett ”meningsfullt mål” du uppfyller,
när du lever upp till vad du förväntar dig av dig själv.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd