Servicekunskap hjälper dig få kunder
och långsiktiga kundrelationer

Servicekunskap med fokus på kundrelationer och marknadsföring.

»Hur du lever ut ditt bästa jag
i varje kundrelation.«

Förbättra din relation med vart och ett av dina kundsegment

Ange noga vilket slags relation du vill ha med vart och ett av dina kundsegment.

Din relation kan och ska vara av skiftande slag
med dina olika kundsegment.

❶ Servicekunskap är att få varje kund att känna sig skräddarsytt bemött.
⇒ ⇒ Så att de upplever att du uppträder mot dem just så som de önskar att du ska göra.

❷ Servicekunskap är att anpassa ditt bemötande till var och en av dina kunder.
⇒ ⇒ I din kunddialog, har du då ett perspektiv som utgår från ett av dina kundsegment.
När du gör så, känns det skräddarsytt för just denna kund.

 

Relationen med din kund kan vara allt från personlig till automatiserad

Valet av vilken typ av relation du väljer att ha, kan ha olika motiv som att:
– Värva kunder.
– Behålla kunder.
– Öka försäljningen.

T.ex. sälja dyrare produkter och tjänster. Eller sälja komplement till det du erbjuder kunden.

Vilken modell du än väljer –
har valet av relation med kunden,
en stor påverkan på kunden.

Ditt val har en direkt och stark inverkan på hur kunden uppfattar ditt företag.

Försäkra dig att du kan svara på två frågor:

VEM?
För vem skapar du värde?
VILKA
Vilka är dina viktigaste kunder?

Du måste fatta ett medvetet beslut
om vilka segment du ska rikta dig till.

Du måste också bestämma vilka segment du ska bortse från.

Dina kundsegment är grunden som bygger din lönsamhet.

Kunderna är kärnan i alla företags affärsmodeller.
Utan kunder som är lönsamma kan inget företag överleva särskilt länge.
När du väljer dina segment styr du in dig och verksamheten.
Du tar ut de grupper och organisationer som du ska prioritera.
Vem det är du ska nå ut till och som du ska leverera nytta till.

Med dina kunder uppdelade i segment
– klarar du bättre av att bygga starka relationer

Du förbättrar din affärsmodell när du ser till att ringa in ett eller flera kundsegment.

Dessa segment kan vara stora eller små och av varierande storlek.

Du delar upp dem i grupper utifrån vad som förenar gruppen ifråga.
Vilka behov, attityder, beteenden och andra typiska drag som de har gemensamt.
Då klarar du av att både skapa kontakt och bibehålla den.

Samtidigt gör det att du blir bättre på att göra kunderna nöjda.

Dina kunder och kundgrupper kan bilda flera segment om:

► Grupperna har olika behov.
Att det för med sig att erbjudandena måste vara tydliga och avgränsade. Och att det både krävs och motiveras av behovens olika karaktär.

► Du når de olika grupperna via var för sig fristående distributionskanaler.

► De olika grupperna kräver olika typer av relationer.

► Grupperna genererar vinst på olika sätt. På ett sätt som gör att de skiljer sig åt från varandra.

► Grupperna vill betala för olika sidor av värdet i erbjudandet.

Så här kan du placera dina kunder
i olika typer av segment:

Massmarknad:

Här skiljer du inte mellan olika kundsegment.
Du fokuserar på en enda stor grupp. I denna grupp har alla kunder i princip likartade behov och problem.

Nischmarknad:

Här sätter du fokus på ett speciellt segments krav och önskemål.
Du måste klara av att ge specifika lösningar på bestämda problem. Du ger form åt dina erbjudanden, dina kundrelationer och distributionen för att det ska matcha speciella krav.

Segmenterad marknad:

Här skiljer du mellan marknadssegment som har något olika behov och problem.
De olika segmenten har likartade men ändå olika behov och problem. Det får en logisk följd för hur du hanterar erbjudanden, kundrelationer, distribution och intäktsflöden.

Diversifierad marknad:

Här riktar du dig till två olika kundsegment som saknar kopplingar till varandra.
De har mycket olikartade behov och problem.

Flersidiga marknader:

Här vänder du dig till två eller flera kundsegment, som är ömsesidigt beroende av varandra.
Båda segmenten behövs för att affärsmodellen ska fungera

Driv dig själv att leva ut ditt bästa jag i varje kundrelation.

Det hjälper dig att vinna nya kunder
och ta dig ur gamla hjulspår som hindrar dig.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Detta ger jag dig
så att du kan boosta dina kundrelationer
i möte, affär och på webben.

Jag hjälper dig
att förbättra dina kundrelationer så här:

Hur du vinner kundfördelar.

Då kan du dra fördel av
att gamla möjligheter byts mot nya.

Hur du vinner marknadsfördelar.

Jag driver dig att förbättra dig
i en värld med kunder som
aldrig varit som den alltid har varit.

Ger dig ett handfast stöd så att
du klarar av att föra ut din lösning på marknaderna.

Hur du vinner konkurrensfördelar.

Då kan du stå emot konkurrenter
som gör om och skapar nytt.

Hur du har en resultatinriktad attityd.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd