Öka din självkännedom och sälj mer

Ge din kund ökad kundnytta

När du förbättrar din självkännedom kommer din kund att uppleva att du levererar ökad kundnytta.

En säljare med bra självkännedom, gott självförtroende och stark självkänsla gör fler affärer.

Så enkelt är det.

Skaffa dig en självinsikt i varför du reagerar som du gör i vissa lägen.

Lär dig nya metoder för att hantera och vända motgångar till medvind.

Ditt mål är att du ska sälja mer och skapa din egen högkonjunktur

Med ökad självkännedom lägger du grunden för din egen livskraftiga högkonjunktur.

Din självkännedom förstärker din självimage och ditt personliga varumärke.

Det i sin tur får kunden att uppleva att du levererar ökad kundnytta.

Nyttan är att du blir ännu bättre på att ringa samtal, tackla besvärliga kunder och vända negativa tankar, säljstress och hantera säljmotgångar.

Din mentala inställning

Skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas grundar sig nästan alltid på din mentala inställning.

Din hjärna styrs av din mentala bild och dina tankar.

De i sin tur påverkar dina handlingar och hur du bemöter kunder.

Ladda ditt mentala batteri

Med mental träning klarar du att snabbt kunna ladda om och prestera även i motvind.

Ladda med mental träning och målträning anpassad för dig som som säljare.

Effekten blir att du gör mer av det som fungerar.
Och, du gör mindre av det som inte fungerar.
Du klarar av att förnya dig för att anpassa dig till vad situationen och kunden kräver.

Förståelse och kundnytta

Öka din förståelse och därmed din kundnytta så att du ökar din försäljning.

Med bättre självkännedom kommer du längre.

Du ökar din förståelse.
Men, din förståelse för din kund och din förståelse för dig själv samspelar!
För att kunna förstå din kund måste du först förstå sig själv!

Ökad kundnytta skapar du med bättre kommunikation.
Förbättrad kommunikationsförmåga skaffar du dig genom att du blir bättre på att lyssna. Och, att du blir bättre på att vara närvarande.

Bättre självkännedom ger dig ökad förståelse.
Du får ökad förståelse för dina egna drivkrafter, beteende och agerande.
Och, därmed klarar du av att leverera ökad kundnytta.

Självkännedom betyder en bättre personlig image

Bättre självkännedom ökar dina styrkor.

Självkännedom är ett sätt att bygga kundnytta.

Det är ”vem jag är”, ”jag själv” som ger grunden för resultatet.

Det är svaret på frågan ”vad betyder självkännedom?”

Det är din egen ”självkännedom förklaring” som bygger kundnytta. Skapar positiv energi och din framtid och framgång.

Dålig självkännedom drabbar de flesta

De flesta förstår inte varför de reagerar som de gör.

Kanske du, liksom de flesta, saknar tillräcklig självkännedom för att veta vem du är.

Att du helt enkelt inte förstår varför du reagerar som du gör i olika situationer.
Dålig självkännedom leder också till att du inte ställer de rätta frågorna till dig själv. Och då blir ju inte heller svaren de rätta.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.

Självkännedom ökar dina styrkor.

Visst är det märkligt att det är mycket lättare att lista alla fel och brister du har än att tala om vad du är bra på?

Att tänka negativt om din egen förmåga innebär en stor begränsning för dig.

Det är viktigt att du blir medveten om dina egna styrkor.

Det är ju först då som du kan utnyttja dem och därmed skaffa dig bättre förutsättningar att klara dig i livet. Detta betyder ju inte att du ska gå omkring och vara kaxig, arrogant och tro att du är förmer än alla andra.

Din självbild och ”självimage”

Hjälp dig själv att skaffa dig en sund, vettig och realistisk uppfattning om din självkännedom.

Hur bra är din självkännedom?

”Självkännedom” skulle i detta sammanhang kunna kallas din ”självimage”.

Du kommer nämligen alltid att agera utifrån hur väl du känner dig själv.

Så här kan du hjälpa dig själv
och skaffa dig en uppfattning om
din självkännedom

Enkel övning för din självbild.

Övning för din självbild – vad tycker du är bra med dig själv?

1. Egenskaper

Skriv ner de egenskaper som du tycker är bra med dig själv. Ange fyra saker som du tycker att du är riktigt bra på.

2. Tre saker som andra har sagt

Ange på samma sätt tre saker som andra faktiskt har sagt att de gillar hos dig eller som de tycker att du är bra på.

3. Två saker som du är stolt och glad över

Skriv ner två saker som du är glad och stolt över och som du absolut inte vill ändra på.

4. Summering

Gör till sist en summering av dessa 3 punkter. Det som är bäst med dig är att …

Gör som mästarna och vinnarna
för att få framgång

Du kan på ett enkelt sätt se till att du själv blir framgångsrik.

Det kan du göra genom att studera och imitera handlingar och mönstren hos dem som redan blivit resultatrika.
Steg för steg kan du lära dig vad äkta framgång står för. Att det handlar om prestation och hängivenhet.
Att äkta framgång är grundat på självförtroende.

Bygger du en sund självbild
kommer du att bli resultatrik.

Med en sund självbild bygger du ett tryggt beteende.

Det är den grund som du behöver för att bli trygg i ditt eget ledarskap.

Låter du bli att förbättra din självbild får du förr eller senare problem.

En svag självbild har inverkan på ditt beteende. Dina signaler till din omvärld blir svaga och otydliga. Det drabbar din styrka i att leda dina kunder. Du övergår till vilja bli ledd.

Du blir resultatrik med en trygg självbild

Och, du måste också ha förmågan att ta ansvar för dina handlingar.

Det behövs att du klarar av att acceptera vissa gränser och hinder i ditt liv.

Då blir det möjligt för dig att utveckla din förmåga. Då kommer du att spränga gränser och övervinna hindren som du måste röja bort.
Det ger i sin tur dig en positiv och skapande attityd.

Det är när du börjar uppleva små framgångar som din självbild förbättras.

Det är då du bygger upp en tillit till dig själv.

Det är då du känner dig riktigt trygg i din förmåga. Det är det, som är en sund självbild.

Du behöver inga verktyg
du inte redan har

Du förbereder dig för att ”leda dig själv och dina kunder” så här:

1. Din egen förmåga

Att upptäcka och tro på din egen förmåga. Vilket är något som du hittills inte utnyttjat fullt ut?

2. Förstå dig själv

Att förstå dig själv och utveckla en stark självbild.

3. Konsekvent sätt

Att lära dig på ett konsekvent sätt, hur du kan skapa en obegränsad självmotivation.

4. Sätt mål

Att börja sätta mål.

Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Självkännedom betyder bättre personlig image
vilken är grunden för att du ska kunna
öka din försäljning.

Bättre självkännedom ökar dina styrkor och din försäljning.
Det är ett sätt att bygga kundnytta och ökat säljresultat.

Det är grunden för din kundglädje och din säljglädje.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd