Skaffa kunder som är värda att ställa krav på

Skaffa kunder som du vill arbeta med

Skaffa kunder som ger dig energi. De kunder som du har lust att göra affärer med.

Som säljare är det av naturliga orsaker svårt att tacka nej till uppdrag, men ibland är det bättre att tacka nej till en kundrelation.

Inte alla kunder är lönsamma kunder

Det är frestande att tänka att alla kunder är ett positivt tillskott till verksamheten, men många gånger märker du att verkligheten är en annan.

Tecken på att en kund kanske inte kan bli lönsam:

 • Saknar tillräcklig budget
 • Förstår inte värdet av det du levererar
 • Vill ha en offert alldeles för tidigt i processen
 • Kan inte svara på viktiga frågor

Tänk efter när du ska skaffa kunder. Vem är det som kommer att ha nytta av ditt erbjudande?

När du har ”helt klart” för dig vari ditt erbjudande består, gäller det att fundera igenom vem som kommer att ha nytta och glädje av det. För att skaffa kunder som ser kundvärdet och kundnyttan i ditt erbjudande.

Det är först när du kan matcha ditt erbjudande med en tänkbar kunds ”sanna behov”, som du hittar möjligheterna att göra affärer. Så, skaffa kunder som har verkliga behov som du klarar att matcha fullt ut.

Ibland framstår det rätt självklart vem det kan vara, eftersom själva nyttan hjälper till att beskriva kunden.

Men – ibland bör du fundera lite extra.

 • Vet du vilka grupper som är intressanta att bearbeta för att utöka kundkretsen?
 • Vet du vilka kunder som genererar mest lönsamhet, eller tvärtom?
 • Vet du vilka kunder som rent av kostar pengar att behålla?

Självklart ska du skaffa kunder medvetet. Därför att då har du chans att få rätt kunder på en gång. Varför det?

 Varför ska jag medvetet välja ut mina favoritkunder?

Varför skulle jag välja bort kunder? Därför att dåliga kunder kostar pengar och tid.

 Det finns två sätt att skapa dåliga kunder.

Det ena är att marknadsföra till alla. Det blir kostsamt eftersom det är få som köper om man inte känner igen sig i erbjudandena som kommuniceras. Den strategin genererar höga kostnader både i tid och kronor. Och du kommer att få uselt utbyte i din försäljning.

Det andra sättet är att sälja till kunder som inte har behov av ditt erbjudande. Eftersom de inte har behovet kommer de att vara missnöjda och klaga. Missnöje tar tid och är inte kul att jobba med.

»Så, lika bra att ta reda på vem din favoritkund är. Rikta allt du kommunicerar till favoritkunden. Idealkunden som har ett verkligt behov av ditt erbjudande. Då kommer du att gilla att jobba med din kund och sälja så mycket mer.«

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd
 • Skaffa kunder – ”färre fast bättre” projekt ger dig en lönsam stock favoritkunder

  Gör ett begränsat antal skaffa-kunder-projekt – och gör dem bättre! Genom att fokusera dit skaffa-kunder-jobb så kommer du att jobba bättre. Det går snabbare och blir mer lönsamt över tiden. Satsa inte på allt ”som rör sig” utan fokuserar på personer och målgrupper som har behoven som ditt erbjudande verkligen matchar.

 • Skaffa kunder – utan att flänga runt

  Välj en geografisk marknad där du kan bygga en stark position. Du blir känd i grannskapet, personer börjar rekommendera dig och lönsamheten ökar. Du slipper därmed flänga runt och livspusslet blir enklare – både för dig och dina kollegor.

 • Skaffa kunder proaktivt – inte reaktiv

  Sök upp dina kunder gång på gång. Jobba aktivt med att hitta nya signaler på intresse. Svara på förfrågningar snabbt. En hög frekvens i din kundbearbetning leder till att du får kunder som är villiga att betala det du vill ha.

 • Skaffa kunder – med ett bra tempo

  Proaktiv kundbearbetning i bra tempo leder till att du ”av bara farten” löpande gör prisöversyner. Scannar och gör research. Det stärker dina möjligheter att kunna välja dina uppdrag och dina kunder.

 • Skaffa kunder – skapa en trygg vardag

  Granska dina nuvarande uppdrag. Vilka betraktar du som riskabla? Analysera resultatet och påbörja en aktiv kundbearbetning och ett offertarbete för att minska riskexponeringen i din försäljning.

 • Skaffa kunder – och våga släpp gamla uppdrag

  Våga säga nej! Vissa uppdrag går i stå och tar mer energi än vad de ger.

Dina favoritkunder - är de som är värda att ställa krav på

Kunder ställer krav på dig som säljare och du som säljare vill givetvis ha en nöjd kund. Samtidigt som det inte är fel att ställa krav som säljare och att uppdragsgivaren är medveten om förutsättningarna för er relation.

Om du väljer kundrelationer efter vad du tycker är spännande och lönsamt, blir det också en bra leverans. Och, en livfull och spänstig kommunikation mellan dig och kunden.

Det finns två typer av kunder

En del vill ha väldigt mycket och samtidigt vill de betala lite.  Det finns också kunder som betalar bra och är väldigt lyhörda för ditt arbete. Välj med omsorg – och välj det senare alternativet – när du ska skaffa kunder.

Du som jobbar som säljare har en stor passion och det underlättar om du tänker efter när vi väljer kunder.

Skaffa kunder som kommer att bli dina favoritkunder – och som är värda att ställa krav på.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd