Skapa kundnytta genom att leda dig själv

 • Skapa kundnytta genom att leda dig själv mot att öka kundvinsten.

  Så att du röjer bort hinder som blockerar kundens vilja att välja just dig och ditt erbjudande.

 • Skapa kundnytta genom att leverera just det som sparar kunden bekymmer.

  Så att du får träff i kundens hjärta med din kundvinst.

 • Skapa kundnytta genom att leverera kundfördelar. Och synliggör kundfördelarna som kunden vinner.

  Så att du bidrar till att öka kundens konkurrenskraft.

 • Skapa kundnytta genom att leda dig själv.

  Så att du hjälper kunden att slippa problem och tjäna mera.

Att ”skapa kundnytta genom att leda dig själv” handlar väldigt mycket om beteendeförändring.

Tonvikten ligger inte på yttre omständigheter

Tyngdpunkten i att ”skapa kundnytta genom att leda dig själv” handlar om dina egna möjligheter.

Om saker du själv kan göra. Din makt över din beteendeförändring. Det är genom din beteendeförändring du kan skapa ökad kundnytta.

Du låter inte yttre omständigheter styra dig. I stället använder du dig av din egen beteendeförändring. Med den tar du makten över framtiden. Med den styr du hur framtiden ska påverka din leverans till din kund. Och hur du ska nå målet att öka kundnyttan.

Det är alltså inte nog med att du planerar strategier för att skapa kundnytta. Till detta måste du koppla på en plan med särskilda handlingar. Som du gör på bestämda tider.

Din start är dina övergripande strategier som du skriver ner.

Med dessa på papper blir det enklare att översätta dem till dagliga aktiviteter.

Så att du kan bestämma vilka handlingar som du ska göra nu.  Så att du redan nu kan se vilka ytterligare handlingar som behövs imorgon. Så att du kan välja ut vilka åtgärder som du måste följa upp med.

De handlingar och åtgärder som sammantaget kommer att säkra att du skapar ökad kundnytta.

Du ”skapar kundnytta genom att leda dig själv” när du planerar bestämda handlingar som ökar kundvinsten.
Det är dessa åtgärder som ska styra dig. Så att du gör de praktiska beteendeförändringar som krävs för att du ska nå ditt mål att leverera ökad kundnytta.

Så, inför varje hinder eller ”vägspärr” frågar du dig: ”Vad krävs för att klara av problemet?”. ”Var och hur måste du förändra ditt beteende för att komma vidare?” Svaren kommer då ganska så lätt. Svaren framstår då som både enkla och riktiga. Och, du märker att lösningarna kommer inifrån.

Att ”skapa kundnytta genom att leda dig själv” är inte bara vad du gör. Det handlar även om hur du är och hur du beter dig.

Både hemma på ditt företag, på kundmötena, när du är ensam med kunden och i den sociala miljön.

Din ”plan” för utveckling av kundnytta involverar hela dig.

I relationen med din kund handlar det om att skapa ett förhållande. Ett förhållande mellan var ni, du tillsammans med kunden, befinner er. Och vart du vill att ni tillsammans ska gå i framtiden.
Därför är din självmotivation ett måste för att du ska klara av att styra kunden framåt in i framtiden. Därför måste du ha prioriterat dina och ditt företags värderingar. Så att du klarar av att bestämma dig för vart du vill komma tillsammans med kunden.

Din ”plan” kommer att ge dig en grund för att fatta de avgörande besluten.

Om exakt vart du vill komma i framtiden tillsammans med kunden.
Och din ”plan” hjälper dig att se var du gemensamt med kunden står nu.

 • Därför att tydliga planer ger resultat.
 • Därför att otydliga planer inte ger otydliga resultat. Otydliga planer ger inga resultat alls.
 • När du vet vad som står mellan dig och dina mål att skapa kundnytta. Då, som först, kan du som regel hitta en lösning på problemet. När du känner till problemets art är du en bra bit på väg mot lösningen.
 • Genom att ändra eller förbättra ditt beteende.
 • Genom att spana in nya områden som utvecklar din förmåga.
 • Genom att vidga dina vyer.
 • Eller odla nya vanor som har med din personlighet eller karaktär att göra.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd