Hur du kan spara pengar och
samtidigt förbättra dina kundrelationer

Lär dig hur du kan spara pengar genom att arbeta med dessa 3 frågor

  1. Vilka är de viktigaste kostnaderna som följer med din affärsmodell?
  2. Vilka av dina resurser är dyrast?
  3. Vilka av dina aktiviteter är dyrast?

När du planerar hur du ska spara pengar ska du arbeta målmedvetet och fokuserat med dina kostnader

Vaska fram vilka typer av kostnader som uppstår.
Undersök vilka som är mest kostsamma.

Börja med att ringa in vad som framför allt påverkar din kostnadsstruktur.

Sedan ska du tydligt beskriva de kostnader som din affärsmodell leder till.

Att skapa och leverera värde ger upphov till kostnader

Att hålla liv i goda kundrelationer och skapa vinst driver också kostnader.

Dessa kostnader kan du beräkna enkelt.

Det vill säga så snart du vaskat fram vilka resurser, aktiviteter och partnerskap du behöver. Då har du greppet om din kostnadsstruktur. Då vet du hur du ska spara pengar.

Vissa affärsmodeller är dock mer kostnadsdrivande än andra.

Det märker du om du tar en titt på lågkostnadsbolagen. De har byggt upp sina affärsmodeller helt och hållet kring låga kostnader.

Givetvis ska din affärsmodells kostnader göras så små som möjligt

Vilken affärsmodell du valt avgör hur viktigt det är att du vet hur du ska spara pengar.
En låg kostnadsstruktur är mera central i vissa affärsmodeller än andra.

På grund av det är det bra om du skiljer på olika kategorier av kostnader.

Skilj i första steget mellan de två breda kategorierna av kostnadsstrukturer:

  1. Kostnadsdrivna affärsmodeller
  2. Värdedrivna affärsmodeller.
De flesta affärsmodeller ligger mellan dessa två extremer.

Reflektera över var din affärsmodell ska placeras in mellan dessa två extremer. Ta sedan beslut om hur viktigt det är för dig att du vet hur du ska spara pangar.

Ligger du nära den kostnadsdrivna affärsmodellen är det mycket viktigt att du vet hur du ska spara pangar.
Har du en affärsmodell som snarare ligger åt den värdedrivna extremen? I så falla är det inte lika kritiskt att du vet hur du ska spara pengar.

Kostnadsdriven affärsmodell

Med denna modell fokuserar du på att göra kostnaderna så små som möjligt.
När det är möjligt.

Har du detta synsätt har du som syfte att skapa en så slimmad kostnadsstruktur som möjligt.

Och när du skapat den jobbar du för att upprätthålla strukturen. Det gör du genom erbjudanden med fokus på låga priser. Och mest möjliga automatisering och stor grad av outsourcing.

Lågkostnadsflyg är ett bra exempel. Det är en bransch med bolag som har kostnadsdrivna affärsmodeller.

Värdedriven affärsmodell

Använder du denna modell är du inte alls lika intresserad av kostnader.
Det är inte de kostnadsmässiga följderna som du sätter fokus på med din affärsmodell.

Du riktar istället in dig på att skapa värde.

Värdedrivna affärsmodeller är ofta inriktade på personlig försäljning. Till exempel faller lyxhotell inom denna kategori. Med exklusiva erbjudanden. Med service som är förstklassig och lokaler som är påkostade.

Bena upp din kostnadsstruktur

Din kostnadsstruktur kan du bena upp utifrån dessa grundläggande egenskaper:
  • Fasta kostnader
  • Rörliga kostnader
  • Skalfördelar
  • Samproduktionsfördelar

Fasta kostnader

De av dina kostnader som förblir desamma.

Oavsett den mängd varor eller tjänster som du producerar.
Exempel på detta kan vara dina löner, hyror och fysiska anläggningar för din tillverkning.
Har du ett företag som ägnar sig mycket åt tillverkning har du förmodligen en hög andel fasta kostnader.

Rörliga kostnader

De av dina kostnader som förändras i proportion med den volym varor eller tjänster som du producerar.

I det fall din verksamhet driver t.ex. musikfestivaler har du förmodligen en hög andel rörliga kostnader.

Skalfördelar

De kostnadsmässiga fördelar som din verksamhet får i takt med att din produktion växer.

Har du ett större företag kan du t.ex. tjäna på att ge dina kunder mängdrabatt.

Samproduktionsfördelar

De kostnadsfördelar som du får som ett resultat av att ditt verksamhetsområde blir större.

Har du ett stort företag kan du t.ex. samordna din marknadsföring och din distribution.
Du kan t.ex. använda samma marknadsföringsaktiviteter eller distributionskanaler för att ge stöd åt flera olika kunder.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

»Kundrelationer kostar«

”Gör en insats och säkra att du
utvecklar lönsamma kundrelationer”!

Vi vet alla att det kostar pengar
att ersätta en befintlig kund med en ny.
Minst tio gånger i tid och pengar.

Mitt råd är att du ska försöka
göra alla dina medarbetare till
”dina specialiserade kundrelationskonsulter”.

Det är garantin för att du har rätt kompetens
som kan ge dig lönsamma kundrelationer.

Spara pengar genom att
skaffa dig spetskompetens inom
kundrelationer, service, försäljning,
och lönsamma strategier gentemot kund.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd