Steget före och vinna säljtid
handlar om att röja bort tidsläckage

Den effektive säljaren
röjer bort tidsläckage

VAD den effektive säljaren gör:

Den effektive säljaren använder mer av sin tid till säljaktiva arbetsuppgifter.

Gör av med mindre spilltid för förflyttning.
Mindre spilltid som stjäl tid från praktiskt säljarbete.

Styr arbetet mot kundtyper som är mer köpbenägna.

Eftersöker effektivitetshöjande metoder för säljarbetet.

Använder hjälpmedel för planering.

Tar chansen att delegera säljadministrativa uppgifter.

Skapar stöd och hjälp från administrativa hjälpenheter.

HUR den effektive säljaren gör

Tidseffektivt, rationellt och resultatorienterat kundsamtal.

Tidseffektiv och relationsorienterad kunddialog.

Har en klarare målstyrning – för att vinna tid.

Styr kundsamtalet hårdare – för att ligga steget före.

Kommer snabbare in på kundens behovsområden – det både vinner tid och kundens förtroende.

Har en medveten frågeteknik.

Kartlägger både medvetna och omedvetna kundbehov.

Smartare teknik för att få fram kundens beslutssystem.

Förmår påverka alla beslutspåverkare och beslutsfattare.

Steget före och vinna tid,
går ut på att du måste
vara villig att förbereda dig!

Steget före och vinna tid – det är positionen alla vill nå.

Men, alla är inte villiga att förbereda sig för att vinna tid.

Ägnar du mycket tid av arbetsdagen åt att flytta på papper, öppna och stänga e-post, leta efter information och dokument, för att nämna några delar som du kan förbättra. Sedan går du hem och känner dig otillfredsställd efter en arbetsdag och upplever att du inte fått uträttat något produktivt.

Du har kanske själv någon gång i livet känt detta och frågat dig: ”vad har jag egentligen gjort idag?”.

Just det här är något som går att förändra med hjälp av mental träning.
För att göra detta måste du börja med en kartläggning av nuet. Sedan behöver du fokusera på vad du vill uppnå.

Att motverka energi- och tidsläckage,
är att ligga steget före och vinna tid

Sätt att hantera tiden

Många tror att om vi mäter vår tid, ökar stressen. I själva verket är det tvärt om.

Du har 3 sätt att hantera tiden.
Du kan slösa, förbruka eller investera den.

Många slösar med tiden och glömmer att investera den.

Om du väljer att följa de råd som jag ger dig, kommer du att investera din tid. Och, din tid kommer att växa med en högre procentsats, än tidigare.

Gör en tidsbudget

Det är lätt att sätta upp många stora och inspirerande mål.
Inte minst när du planerar en kampanj eller ett nytt år.

Men om du inte hinner genomföra alla aktiviteter kommer det bara att leda till dåligt samvete.

Når du inte ditt mål ger det dig sänkt motivation.

Genom att skapa en tidsbudget kommer du att öka chansen att du sätter rimliga mål.
Därmed undvika känslan ”Om jag bara hade gjort lite till, så …”.

Du kommer att känna dig mer nöjd efter genomfört arbete helt enkelt!

Resultatet blir garanterat bättre.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Framgångsfaktorer framgångsrika säljare.

Följ de råd som jag ger dig,
och du kommer att investera din tid!

Satsa din tid på resultatorienterad säljglädje:

Intresse för kunder med mycket kundglädje.

Engagemang i uppgifter och människor.

Öva förmågan att planera och frigöra tid för aktivt säljarbete.
Jobba med säljsystem, säljstödsprogram/CRM.

Var öppen för att prova olika handlingsalternativ.

Motstå negativa synpunkter och tvivel.

Fyll på dina energiresurser.
Energin behöver du för att vara ihärdig.

Var positiv till att experimentera och prova.

Ha en stark framgångstro med mycket säljglädje!
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd