Tillit är ett villkor för ditt anseende och är avgörande för din framgång

Vill du göra något som ger aktiv eller passiv respons från en kund?

Då är kundens förtroende för dig avgörande för din framgång.

Och det är lika viktigt vare sig du är företagsledare, köpman eller säljare.

Tillit och förtroende för dig
– hur får du kunden att känna det?

Du kan inte styra en kunds tillit till dig. Och, om du försöker kommer du att rasera ditt förtroende.

Men om du helt och fullt accepterar kunden vars förtroende du söker, kan det förtjänas på tre sätt.

Vill du ha djupare kunskper om ”kundens tillit och förtroende” får du det i säljutbildningen »Sälj så här«.
Säljkurs online i din dator, smartphone eller surfplatta.

Tillit och förtroende för dig
- förtjänar du så här:

#1 Lita på dem

Människans sociala nätverk byggs på ömsesidigt utbyte.

Inom varje gemenskap skapar vi outtalade förhållningsregler.

Om någon behandlar mig väl, är jag ”skyldig” att behandla henne på ett likvärdigt sätt. Det är mekanismen för att gemenskapen ska fortleva. Och samma regler gäller alla former av gemenskaper.
Vi är m.a.o. förprogrammerade att behandla andra så som de behandlar oss.

Vill du förtjäna andras förtroende, börja med att lita på dem.

#2 Var värd att litas på

Det kan låta trivialt, men det är det inte.

För att förtjäna en kunds tillit, bevisa att du är värd det anseende du har fått.

När allt annat är lika, litar människor på dem som de anser har gjort sig förtjänta av det. Och människans förmåga att bedöma huruvida en annan människa är värd att litas på eller inte, är vida mer sofistikerad än vad vårt språk kan ge uttryck för.

Det handlar om att attrahera, inte övertyga.

Du kan helt enkelt inte övertyga andra att lita på dig. Du får dem att vilja göra det.

#3 Lyssna

Här kommer det enskilt viktigaste beteendet för att förtjäna andras förtroende.
Det är att ge dem din fulla uppmärksamhet.

Lyssna koncentrerat och fördomsfritt.

Lyssna på det som sägs och det som inte sägs. Och förstå det du hör.

Men det handlar egentligen inte så mycket om vad som sägs. Det handlar om att skänka bort uppmärksamhet. Genom att göra det, visar du respekt. Och genom att visa respekt erbjuder du något mycket kraftfullt. Det gör dig attraktiv i det sociala utbytesspelet.

Den som får din uppmärksamhet ger du respekt. Personen kommer att återgälda ditt agerande genom att förära dig sitt förtroende.

För att dessa tre förtroendestrategier ska fungera måste de användas utan dolda motiv

Om du söker andras förtroende enbart i syfte att gynna din egen sak, kommer det inte att lyckas.

Att lita på andra, att agera på ett sätt som förtjänar andras förtroende och att verkligen lyssna är att dela med dig av dig själv.

Och gör det utan att förvänta dig någonting i gengäld. Lyckas du, kommer du att förtjäna andras förtroende.

Men, om ditt motiv är att bli en förtroendeingivande person, kommer du att misslyckas.

Att bygga ett förtroende tar tid

Att rasera det går blixtsnabbt.

Det handlar om förtroende för ditt personliga varumärke.

Och ditt professionella rykte som styr din framgång i ditt yrke. Och, hur du lyckas som företagare.

Tillit och förtroende i dialogen med din kund bygger ditt anseende

Förtroende är något som uppstår mellan människor.
Och oftast genom en direkt eller indirekt dialog.

Den direkta dialogen sker mellan två personer. T.ex. vid en säljpresentation eller ett telefonsamtal.

Den indirekta sker bl.a. via tidningar och teve. Det för med sig att parternas budskap tolkas. Och, i vissa fall, omformuleras eller förvrängs.

Men oavsett hur ett meddelande når mottagaren.
Är det alltid mottagarens tolkning som avgör om hon känner förtroende för avsändaren eller inte.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216

Säljglädje kommer inte inifrån av sig självt

Säljglädje är resultatet av många samverkande saker. Allt från humor till arbetets organisation.

Det är de små sakerna vi nästan inte tänker på.
Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd