Vad en nyckelkund vill ha är ett kundfokuserat tänkande

Du måste kunna reagera
för att kunna vara proaktiv

Vad en nyckelkund vill ha är en proaktiv Key Account Manager.

Vad en nyckelkund vill ha är ökad lönsamhet.

Ökad lönsamhet för säljare och köpare.

Key Account Management är en tvärfunktionell process. På ett sätt som leder till ökad lönsamhet för både köpare och säljare.
KAM är ett gruppbaserat och projektinriktat sätt att arbeta. Och det kräver engagemang från hela ditt företag. Därför måste du ha ett kundfokuserat tänkande. Som vänder upp och ner på säljarbetet och organisationen i sin helhet.

KAM–arbetet innebär att du jobbar med flera kontaktytor hos din kund. Det är logiskt då det är flera beslutsfattare inblandade. Som tillsammans tar beslut om investeringen i dina produkter eller tjänster.

Proaktiv” är att vara mer reaktiv i förtid

Något har inte gått riktigt som du hade tänkt. Du står där med ett resultat som har sina brister.
Ofta är du alldeles för reaktiv. Du behöver bli mer proaktiv.

Med reaktiv menas att du reagerar först när något har hänt och att det då ofta är för sent. Motmedlet är att du är proaktiv. På så sätt kan du mentalt ligga före det som sker. Med god planering och beredskap kan du undvika att det blir störningar.

Var proaktiv och undvik att problem uppstår

Att du är proaktiv innebär att du handlar innan något oönskat har hänt. Och att du gör det för att styra så att ett problem inte uppstår.
För att lyckas med det måste du vara mycket lyhörd för signaler i varje given stund.
Ofta uppfattar du bara de mest påtagliga signalerna från din omvärld. Som att något inte fungerar eller att någon vill ha något av dig. Du får en signal och du reagerar.

När du behöver vara mer proaktiv, ska du göra så här:
Du måste använda din fantasi och erfarenhet för att bedöma vad som kan hända senare i händelsekedjan. Så att du förstår vad som kan hända om du inte reagerar nu.

Slutsatsen är – att är du proaktiv, klarar du av att förutse vad som kan tvinga dig att vara reaktiv!

Som KAM ska du både reagera
på det som ännu inte har hänt
och på det som faktiskt händer.

Idealt bör du med tiden kunna “förädla” dina reaktioner. Så att du lägger mer kraft på att få saker att bli rätt från början. Då slipper du rätta till misstagen efteråt.

Så – du måste träna upp din förmåga att reagera, för att klara av att vara proaktiv.

Sperlingsson säljskola online hjälper dig att plugga på ditt sätt “hur du själv vill”.

Filmer? Papers och bilder? Övningar och quiz?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga!

Gillar du att “höra” det du pluggar? – Välj »Filmer med handledning«
Gillar du att “se” det du pluggar. – Välj »Papers och bilder i din egen takt«
Gillar du att “själv pröva på” det du pluggar? – Välj »Verklighetsnära övningar«

Sperlingsson säljskola online. På ett nytt, enkelt sätt, på svenska.
Stefan Sperlingsson Kursen få fler kunder | Stefan Sperlingsson | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216
Detta måste du fokusera för att visa att du är proaktiv:

Intensiv kommunikation.

Du kommunicerar med kunderna
på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt.
Visar din förmåga att fråga, lyssna och svara.

Framtidsinriktning och förändringsvillighet.

Du tänker framåt.

Uppgiftsfokusering.

Du koncentrerar dig på att få uppgiften gjord
och du följer hela tiden resultatutfallet.

Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd

► Sprid säljglädje och kommunikation som får kunden att köpa◄

» Genom att du intar ett kundperspektiv.

» Så att du hittar genvägarna till kundens hjärta.

» Så att kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig.

» Så att du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar.

» Så att du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.

» På ett sätt som kunden kan ta till sig.

► Utmaningen är att få en god bild av kunderna ◄

» Det gäller att utveckla en bättre bild av dem.

» Inte bara fråga dem vad de vill ha.

» Sätt dig in i deras miljö, dagliga rutiner, intressen och ambitioner.

Kundglädje är säljglädje

Det är kundglädjen som gör skillnad.
Skillnaden mellan att köpa av dig och att vilja köpa av dig.
Det där lilla extra som gör att du blir vald istället för bortvald.

Skillnaden ligger i att du gör det där lilla extra, med glädje.
Det är det som skiljer en bra insats från framgång.

Stefan Sperlingsson rekommendation | Inlägg av Stefan Sperlingsson | Lär dig bygga kundnöjdhet | Ring Sperlingsson direkt → → 0733-850216Stefan Sperlingsson, Sperlingsson företagarstöd